1 oktober 2020

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Het zijn rare tijden, daar is iedereen het over eens. Moeilijk en confronterend voor veel mensen, maar de uitdagingen op zich blijven wel nog steeds dezelfde voor wie op het pad naar de innerlijke zon loopt: hoe blijf ik bij mezelf, hoe blijf ik rustig, hoe geloof ik in mezelf, hoe behoud ik het vertrouwen in mensen en hoe bewaar ik het vertrouwen in de grote innerlijke leiding. De uitdagingen zijn alleen duidelijker en wat meer op de voorgrond nu. Elke dag krijgen we nieuwe kansen om de innerlijke rust en het vertrouwen te oefenen, het geduld, de vreugde en de liefde. 

In deze nieuwsbrief geven we een kleine inspirerende bloemlezing over "aandacht voor de ander", een belangrijk aspect van elke spirituele ontwikkeling dat in het bijzonder vandaag zeker niet vergeten mag worden. Wie de ander verheft, verheft zichzelf, zegt Meester Morya, en de ander is jezelf. Het zijn grote, mystieke principes die je elke dag opnieuw een beetje tot leven kan wekken in je eigen hart, en zo ontstaan algauw enkele onverwachte en wondere zegeningen van genade.

Met eGroetjes van Lydia en Marie

Bezinningen voor de volle maan van 1 oktober 2020 - 1

Meester Morya,

“Denk eens goed na over wat liefde zou kunnen zijn in je bestaan en wanneer je daarover nagedacht hebt, zal je misschien tot de conclusie komen dat je ze ofwel kent, ofwel niet. Want liefde is een ervaring. Het is niet alleen het gevoel van liefde dat je hebt. Als je ooit liefdevol bent geweest voor iemand anders, weet je precies wat liefde betekent. Want dan weet je dat daardoor kennis komt. 

Als je liefdevol bent, dan ga je de ander bestuderen, erover nadenken en zoeken naar wat die ander kan veroveren in zijn/haar leven, zodat je daarbij kan helpen. En dit is liefde, dat je dus kennis hebt van de ander en een bijdrage kan leveren aan het leven van die ander, van wat hij nodig heeft. Dit kan ieder moment anders zijn. Het kan ook moeilijk zijn voor de ander om dat te kunnen zien en te leren zien. Ook in jouw leven kan het heel moeilijk zijn om te zien wat liefde doet. Het is goed dat je er toch op studeert, naar kijkt en zoekt. En als je stappen zet in je leven vanuit liefde, vanuit ‘de ervaring van het weten dat God in jouw leven aanwezig is’, zo wil Ik het uitdrukken, dan kan je vooruit.”

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf, uit hoofdstuk 9

Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf

Bezinningen voor de volle maan van 1 oktober 2020 - 2

Meester Morya,

“Af en toe moet je mensen kunnen opzoeken die alleen zijn, die eenzaam zijn en die niet weten op welke manier hun leven gestalte te geven. Dit kan een grote betekenis hebben, want dan kan het zijn dat jouw engel voor hen zorgt. Dan moet je weten dat dat een heel bijzonder iets is, want dan krijg jij een zegen. Dat is een rijkdom in je eigen leven, dat zal je ondervinden, want het is een heel grote kracht die de mens van het ene naar het andere brengt, je wordt dus geleid. Het kan zijn dat je het idee hebt van: ‘ik moet daar naartoe.’ Dan moet je dat proberen te doen, want dat heeft altijd een betekenis.”

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, uit hoofdstuk 6

Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Bezinningen voor de volle maan van 1 oktober 2020 - 3

Meester Morya,

“Het is een bijzondere tijd. Het is een tijd van stilte, van zoeken, van vrede. Het is niet een tijd van chaos, zoals dat getoond wordt door zovele duizenden. Het is een tijd van eerbied en van inkeer. Het is een tijd van opnieuw bouwen aan een nieuwe toekomst, een nieuwe wereld, een nieuwe mentaliteit en nieuwe gedachten, een nieuwe inhoud en een zuivere liefde. Je zal zien dat zo’n liefde op deze wereld aanwezig is en in een steeds grotere mate. Naarmate je daaraan kan deelnemen, word je een gelukkig mens in werkelijkheid. 

En je zal ook zien dat je werk ten over hebt. Er is zoveel werk te doen vanuit die genade, vanuit die liefde, vanuit die schoonheid. Je zal zien op welke manier je bij mensen kan zijn in de grootste eenvoud en ook in die grote kracht. Dat maakt de relaties nieuw, dat maakt de mensen nieuw en dat maakt het ervaren nieuw. En het is niet banaal, dat wil zeggen: in wat voor werk je ook staat, daar kan de vernieuwing komen. In alles wat je doet, kan de vernieuwing komen. In ieder moment van de dag kan de vernieuwing komen.

Je hoeft je leven niet te verlaten, je hoeft de techniek niet te verlaten, je hoeft niets prijs te geven: noch ziekenhuizen, noch scholen, noch wat dan ook. Neen, het is allemaal nodig, maar het moet beleefd kunnen worden vanuit liefde, op een nieuwe manier, vanuit het contact met het goddelijke in jezelf. En dan sta je in de werkelijkheid, in een nieuwe werkelijkheid. Ik wens het jullie allemaal van harte toe dat je deze weg durft te bewandelen.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Bezinning 3: Een groter leven, uit hoofdstuk 7

Morya Bezinning 3: Een groter leven

Bezinningen voor de volle maan van 1 oktober 2020 - 4

Meester Morya,

“Weet, als je tijd neemt voor mensen, als mensen hun verhaal kunnen doen, als ze kunnen leren luisteren naar zichzelf doordat iemand luistert naar hen, want daar komt het op aan, dan komt er een rust en een vrede in hun hart. Dit is heel belangrijk. Mensen moeten dat leren, zeker in deze drukke tijd. 

In een tijd waar zoveel gebeurt in het leven moeten mensen toch tot zichzelf leren komen, en dat kan door de rust, de stilte in een gesprek. Vandaar, het is belangrijk, als je luistert naar iemand, dat je werkelijk je tijd neemt en dat je dit op die manier ook voor jezelf bewust doet. Dat je weet: ‘ik moet geen haast maken met wat dan ook.’ ” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf, uit hoofdstuk 6

Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf

Bezinningen voor de volle maan van 1 oktober 2020 - 5

Meester Morya,

“Goedheid is niet altijd simpel. Dat wil zeggen: ze houdt niet altijd van de mens zoals hij is op dit moment, en ze durft dingen te doen die radicaal anders zijn dan wat de mens zelf naar voren zou brengen. Want vanuit goedheid kan het wel eens zijn dat je zaken naar voren brengt die helemaal niet logisch zijn en die zelfs niet verstandig zijn in de ogen van anderen, maar waarvan je weet: ‘het is een goede energie en ik moet dit doen.’

Als je dus goedheid probeert te betrekken in je leven, dan zal het zijn dat je geen schade wil toebrengen aan anderen en dat je ook zelf geen schade wil ondervinden en dat je opkomt voor de juiste waarden. Maar dat is dikwijls tegen het streven van anderen in, het is dikwijls tegen je eigen gedachten in. En toch, als je dat wil, als je dus met die wil werkt, met die vonk werkt, dan zal je werkelijk vooruitgaan en weten: ‘dit is de bedoeling, om de dingen op een eenvoudige, nieuwe manier te leren zien.’ ”

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid, uit hoofdstuk 2

Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid
  Terug naar de volle maan brieven