April 2021

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Op heel wat momenten van het leven kunnen woorden een grote houvast en een leidraad zijn. Daarom ben ik zo’n fan van de Morya kaartjes. Ze brengen dingen zo makkelijk in een hoger perspectief. Je hebt het bijvoorbeeld moeilijk met iemand, en dan trek je het kaartje “De ander mag zichzelf zijn.” Meteen valt een grote last van je schouders!

En het mooiste is: je kan woorden ook bewaren in je herinnering als je dat wil. De volgende keer wanneer je het moeilijk hebt met iemand, kan je dus dat kleine zinnetje terughalen uit je gedachten. Op die manier kunnen alle teksten van Meester Morya voor jou een bron zijn van levensverheffende zinnetjes die de zaken eenvoudiger voor je maken en die je helpen om niet te vergeten wat echt belangrijk is in het leven.

Ook deze maand hebben we in deze nieuwsbrief voor jou een tekst uitgezocht vol leidraad en houvast. Omdat ieder mens altijd vooruit kan, hoe moeilijk de situatie ook is, als je er maar op de juiste manier naar kan kijken. Met egroetjes van Marie

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 27 april 2021

Meester Morya,

"Wanneer je in een strijd zit - met jezelf of met anderen, dat maakt niets uit - moet je niet je best doen om je gelijk te halen of om de ander gelijk te geven, om de puntjes op de i te zetten en dan heel nauwkeurig te willen zijn.

Nee, het is heel belangrijk dat je de grote lijn ziet in jouw leven en de dingetjes die moeilijk kunnen zijn, spanning kunnen brengen in jouw leven of zelfs ontwrichtend kunnen werken, toch durft te relativeren.

Wees niet de hele tijd gefocust op moeilijkheden, want er zijn altijd en overal moeilijkheden: bij jou, bij anderen, bij je vader, bij je moeder, bij je kinderen. Doe dat niet, ga daar niet te diep op in, maar zie de grote lijn en wees voorzichtig dat je zelf niemand pijn doet, dat je niemand voor het hoofd stoot, dat je niet grof bent of grof wordt, maar dat je aanvaardt wat er om je heen is en gebeurt.

En soms moet je echt kunnen kijken, luisteren en er niet tussenkomen, en zeker niet met gelijke munt terugbetalen. Als iemand jou kwetst: kwets niet terug maar wees liefdevol en bewaak je tong.

Want het is heel erg belangrijk dat je goede woorden spreekt recht uit je hart, je hart dat weet wat liefde is, je hart dat begrijpt, je hart dat één kan worden met God, je hart dat verlangt naar schoonheid en universaliteit, je hart dat boven de wetten van de wereld staat en dat begrijpt op een eenvoudige manier. En dit moet je kunnen - leven op dit niveau, niet zozeer in je gevoelens, niet zozeer in je gedachten, niet zozeer met de moeilijkheden van iedere dag, worstelend, vechtend, proberend, opnieuw en opnieuw.

Neem af en toe eens de tijd om rustig te zijn en in jezelf gekeerd, zodanig dat je je goede hart leert kennen, dat je innerlijk weet en begrijpt wat liefde is. En vertaal die kracht van liefde die je in jezelf kan ervaren, vertaal die kracht in woorden naar anderen. Zeg niet te veel, maar als je iets zegt, doe het dan vanuit de kracht van je hart, en weet: op dit moment sta je niet alleen en leer je de mens, de mensheid, kennen zoals die werkelijk is.

Het is heel belangrijk dat je niet te diep ingaat op illusie, op gevecht, op strijd, op wanorde, chaos, op onmogelijkheid, op misverstand, op achterdocht, op jaloersheid enzovoort, op alles wat je dagelijks om je heen kan zien, wat je kan lezen in de kranten, wat je kan horen en zien op televisie, wat naar je toe komt in alle mogelijke vormen, leugen, bedrog soms. Maar kijk op een eenvoudige manier zoals een kind kijkt naar de wereld en vergeef en vergeet en doe jouw ding, wees sterk, sta in je kracht. Dan leer je op een ander niveau en dan kan je ook alles aan, en dan kan je inderdaad vergeven en vergeten omdat je weet dat er zaken zijn die boeiend zijn en mooi, en dat die diepe kracht ook jouw kracht is, en dat je in je eigen hart God leert kennen in alle schoonheid omdat er geen afstand is tussen Hem en jou, en uiteindelijk ook geen afstand tussen jou en die man of vrouw, dat kind wat bij jou is.

Het is goed om die lijn te kennen van jouw hart naar het hart van de ander, van jezelf naar de moeilijkheden van anderen, niet om ze op te lossen maar om vrede te hebben met wat er is en toch jezelf niet om de tuin te laten leiden door de schijn van de dingen, maar diep te gaan, heel diep en vanuit die oorspronkelijkheid te durven leven.

Weet dat jullie goede mensen zijn en dat elk van jullie dit kan. Zelfs één ogenblik in die kracht staan is heel belangrijk, want dan kijk je op een andere manier naar het leven en dan wordt het leven voor jou helder, klaar, mooi. Weet dat jullie goede mensen zijn. Ik zegen elk van jullie."

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits
boodschap van Meester Morya gegeven tijdens het publieke programma van 29 mei 2006 in Eygelshoven (Nederlands Limburg)

Vollemaan meditatie 19 augustus 1997

  Terug naar de volle maan brieven