September 2020

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Over enkele dagen komt het boek "Morya Kracht 7" eraan. Alvast een warme dankjewel aan alle mensen die reeds het boek bestelden, dit is een grote steun geweest!

Ik zocht een tekst uit het nieuwe boek als bezinning voor september, maar het was gewoon onmogelijk om te beslissen. In plaats daarvan heb ik elf verschillende passages uitgekozen. Geniet ervan, ze zijn heel inspirerend.

Met eGroetjes van Marie

Geert

Bezinning ter gelegenheid van de volle maan van 2 september 2020

Meester Morya,

I_ “Vrijheid wordt verworven door vrijheid te geven en te maken voor anderen. Wanneer je dus zelf tot vrijheid wil komen, maak dan anderen vrij en probeer daarover te spreken met elkaar, probeer daar vragen over te stellen, over hoe je dat kan doen.”

II_ “De manier om tot vrijheid te komen hangt af van hoe je zelf vooruit wil in je leven. Als je naar je eigen leven kijkt, dan zal je zien dat je op bepaalde gebieden een zekere vrijheid hebt bereikt en op andere gebieden totaal niet, en dat betekent dat je daaraan kan werken. Probeer dan ook te kijken naar je eigen leven vanuit het oogpunt, vanuit het standpunt van vrijheid. Wat betekent het vrij te zijn? Wat betekent het te vechten voor vrijheid? Wat betekent het in je eigen naam dingen te doen? Wat betekent het op te komen voor bepaalde grote stromingen die waardevol zijn op deze aarde? En hoe ben je dan, wanneer je tot vrijheid gekomen bent? Probeer deze vragen tot rust te brengen in jezelf, probeer dingen te zien voor jezelf, maar probeer vooral een verantwoordelijke houding te hebben, ook tegenover anderen, wanneer het over deze vrijheid gaat.”

III_ “Eenvoud en kracht gaan altijd samen wanneer je tot vrijheid probeert te komen, en het zal ook zijn dat je gelukkig wordt wanneer je naar vrijheid streeft. Dat streven alleen al geeft een vonk, je kan dat voelen in je hart. Wanneer je streeft naar vrijheid zal je voelen dat er iets in je hart gebeurt. Alleen al de wil om tot vrijheid te komen, maakt je hart vrij. En dat is een eerste stap naar fundamentele vrijheid. Je moet dus vrij willen zijn. Wanneer je die stap zet in je leven, wanneer je die overtuiging opgenomen hebt in je bestaan, vanaf dat ogenblik zal je geleid worden en kom je tot vrijheid. Je zal zien dat de wolken oplossen, dat er bepaalde momenten zijn dat je de indruk hebt dat je inderdaad vrij komt en dat er dus dingen gebeuren die heel belangrijk zijn in je leven, die maken dat je meer gaat zien.”

IV_ “Waar het om gaat is bewustzijn, dat je de dingen probeert te doen op een bewuste manier. Probeer jezelf in te schakelen in een leven dat goed is. Probeer dingen te doen vanuit goedheid, samen met anderen.”

V_ “Mijn gedachten zijn met jou bezig. Mijn liefde is met jou bezig. Jij kan Mij voelen in je hart, wanneer je open komt voor Mij en wanneer je aanwezig bent in Mijn leven. Je kan Mij kennen zoals Ik ben en Ik ken jou zoals je bent. Maar dat kan alleen in de diepte. Wanneer je met je leven naar de diepte gaat, wanneer je je leven verdiept, dan zal je Mij ontmoeten. Anders kan je Mij niet ontmoeten. Er is geen oppervlakkig leven dat Mij kan vinden.”

VI_ “De kracht in je leven betekent dat je verschillende dingen tegelijk kan doen. Dat heb Ik al dikwijls gezegd tegen mensen, dat ze dat kunnen. En heel veel mensen kunnen dat ook werkelijk. Het ligt eraan op welke manier je je kan concentreren. Als je rustig durft te staan in je leven, dan kan je je concentreren. Dan kan je luisteren en voelen en weten en denken, alles tegelijkertijd, en dat betekent kracht.”

VII_ “Zelfs als je een ziekte hebt, moet je je niet bepalen tot deze ziekte, maar moet je weten: je lichaam heeft dan rust of tijd nodig en aandacht en liefde, en daar kan je aan bijdragen om die ziekte als het ware te helpen genezen. Maar je moet niets in de plaats van het lichaam doen, je moet het niet zelf doen, je hoeft jezelf niet te genezen, het lichaam moet zichzelf genezen. Probeer dus de nodige aandacht te hebben voor het lichaam en het lichaam te waarderen voor wat het is. Als je dit kan, dan doe je het op de juiste manier. Dan weet je: ‘het is mijn lichaam dat ziek is, het heeft tijd nodig, maar ik heb er mijn aandacht voor en ik kan opnemen wat er op te nemen is en ik kan ervaren wat er te ervaren is en ik kan mijn liefde daar naartoe sturen. En daarnaast kan ik het ook los bekijken. Ik kan het dus loslaten en mijn eigen weg gaan en mijn eigen dingen doen, ook met een ziek lichaam, ook met een gehandicapt lichaam.’ ”

VIII_ “Laat er vreugde aanwezig zijn in je werk. Dat wil zeggen: als je een werk doet dat ontspanning brengt - wat misschien tegengesteld lijkt - dan kan je vreugde hebben. Je mag je dus niet overwerken, en je moet ook niet met tien dingen tegelijk bezig zijn. Concentreer je op een bepaald werk, het mag een klein werk zijn, en probeer er de vreugde in te betrekken. Als je dit doet, ben je beter af dan dat je tien keer hetzelfde zou doen met tegenzin. Probeer dus één ding te doen, rustig te doen en daar je vreugde in te beleven. Dan is het zo dat je een vooruitgang boekt in je leven.”

IX_ “Je moet kunnen ontvangen van deze aarde. Door met dingen bezig te zijn, zou je moeten kunnen ontvangen. Maar als je niet openstaat voor wat je aan het doen bent, als je dus niet in die concentratie staat - dat je het niet kan opnemen - dan doe je zinloos werk en dat betekent dat je je vermoeit. Want ieder zinloos werk, ieder werk wat buiten je staat, waar je dus niet in betrokken bent en wat dus zomaar gebeurt, is in feite energieverlies.”

X_ “Wanneer je haastig bent om dingen te bereiken die met je innerlijke ontplooiing te maken hebben, dan kan je niet voldoende kijken naar de zaken. Dat heeft als gevolg dat je angstig wordt en dat je vanuit deze angst dikwijls het idee hebt dat je de weg kwijtraakt omdat je niet weet wat je eerst zou moeten doen. Moet je nu dit doen of iets anders? Moet je iets laten vallen of iets opnemen? Moet je een vraag stellen of moet je een antwoord geven? Dat zijn allemaal momenten in het bestaan die tekenend zijn voor een bepaald mens. Wanneer je in je angst staat, dan vind je het moeilijk om keuzes te maken of dan denk je dat je de verkeerde keuzes maakt. Dikwijls komt de angst voort uit een niet bewust zijn van de dingen die er in het leven zijn. Probeer gewoon het leven te aanvaarden zoals het is, helemaal zoals het is, zonder er iets anders van te willen maken. Dat alleen al brengt een grotere rust.”

XI_ “Als je het aan het toeval overlaat, duurt het heel erg lang eer je je eigen positie kan bepalen in het leven, eer je je eigen bewustzijn kan leren kennen, eer je je eigen gedachten kan leren beheersen. Het is dus een werk. Het is ook een werk van aandacht. (…) Want het is alleen door oefening, door jezelf aan te pakken, dat je jezelf in handen krijgt. Het is alleen door liefdevol te zijn ten opzichte van dat zelf, dat je jezelf tot vrede kan brengen en dat je kan zien wie je bent. Ga niet in gevecht met jezelf. Leer jezelf kennen zoals je bent. Leer aandacht te hebben voor dat zelf en leer de weg te vinden naar dat diepere zelf, naar die diepe vrede in je.”

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Fragmenten uit:
Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid

Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid
  Terug naar de volle maan brieven