Februari 2014

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers,

Op een openbare avond, 20 jaar geleden, waren er slechts drie mensen komen opdagen in ons open huis in Brugge. Er lag dikke sneeuw en alleen zij die te voet konden komen, waren aanwezig. Geert verwelkomde hen, vertelde over God en de Meesters, antwoordde op wat vragen en gaf de drie mensen een boodschap van Meester Morya. Toen ze naar huis waren, zei Geert, als een kind zo blij: “Dat was gezellig”. De drukke eindeloze programma’s ben ik vergeten, maar die heldere avond in de sneeuw, daar denk ik graag aan terug.  e-groetjes van Lydia

Meditatie voor de volle maan van 15 februari 2014

Meester Morya,

"De aandacht die mensen geven aan hun eigen werkelijkheid is belangrijk. Wanneer je kijkt naar je eigen leven moet je rustig worden en vooral een bepaald gevoel krijgen dat de dingen die je wil bereiken, haalbaar zijn. Want het is soms niet goed om al te grote doelstellingen te hebben in jouw leven. Wanneer je een groot doel hebt, moet het een zuiver doel zijn en dan kan je wel je weg vinden. 

Wanneer je een klein doel hebt, wanneer je in bepaalde kleine dingen geëngageerd bent, is dat goed omdat je er doen aan ziet en dat je dan de moed krijgt om bepaalde zaken in orde te brengen. Iedere dag zou een klein doel moeten hebben, zou iets in zich moeten dragen van de grootheid, van de schoonheid van het oneindige, maar op een concrete manier uitgedrukt om de dingen haalbaar te maken. De innerlijke vrede kan daarin een rol spelen. 

Wanneer je de bedoeling hebt in je leven om tot vrede te komen, is het zo dat je kleine dingen kan doen die naar anderen toe een schoonheid in zich dragen. Dan zal je zeker de juiste woorden leren spreken. Innerlijk zou je een vreugde moeten kunnen handhaven ondanks moeilijkheden, en dat bevat ook een oneindige schoonheid. 

Je moet weten dat liefde altijd bereid is stappen te zetten. En dat je vanuit de stappen die je in jezelf ontdekt, een aantal dingen kan doen, naar anderen toe. Wees daarin redelijk, het is niet zo dat je onafgewogen moet zijn. 

Als je de bedoeling hebt om kleine dingen in orde te brengen, krijg je een diep vredig gevoel met zaken die er zijn. Neem dan wel de belangrijke punten vóór. Als er dingen zijn die belangrijk zijn, probeer dat eerst te doen en kijk dan pas naar de kleine dingen die onbelangrijk zijn. Als je met belangrijke dingen bezig bent, is het zo dat je een schoonheid in je eigen leven ontdekt omdat je dan op de grote stroom gaat zitten, van de verlangens die diep zijn, die de schoonheid in zich dragen. Het is daaruit dat je kan leren."

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits - Bron:
Deze tekst hebben we opgediept uit ons papieren archief, het was een (door Geert) handgeschreven tekst getiteld "Volle maanmeditatie 16 sept 1997" 
Bekijk de originele versie hier!

Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf
  Terug naar de volle maan brieven