Augustus 2014

Mayil eNieuws

Liefste lezer van Mayil e-Nieuws,

Mijn tuin lijkt op een klein bos, wild en woest, een genoegen voor kinderen en eenvoudige zielen. Vanuit het keukenraam kan ik een afgeknotte beuk zien. Soms denk ik dat hij bedroefd is omdat zijn top en de bovenste takken er vorige winter zijn afgehakt en dat hij die wel erg zal missen. Eens zag ik in het spel van zonlicht en wind in zijn gebladerte, een vriendelijk gezicht dat mijn aandacht trok. Ik maakte snel een paar foto’s en zelfs een stukje film. Dan waren er weer andere dingen om mee bezig te zijn en ik vergat het voorval. Tot ik op een dag in de tuin ging zitten en zoveel liefde voelde opwellen in mijn hart, en het tumult van mijn dagelijks leven maakte plaats voor een volmaakte vrede.

Ineens hoorde ik de beuk spreken met geluidloze woorden, zomaar. Ik haalde rustig pen en papier, en ja, hij was nog steeds present. 

“Dierbaar mens, ik verheug mij dat ik mij kan laten kennen. Wondere dagen beleef ik hier, met mooie mensen en dieren en regendruppels en stormwinden van mijn grote buur de wilg. 

Het bos wacht tot jij met ons komt spreken en kijken en voelen onze wezendheden.

Meerdere malen moet je naar ons toekomen, we verwelkomen je met liefde. Twijfel niet aan jezelf. We kennen jou al heel lang, we koesteren je hart en ziel. Eeuwen en eeuwen was jij vol zorg en toewijding voor ons. Nu kan je onze levenswoorden naar anderen brengen en bewustzijn voor natuur en de omgang met onze wezendheden te helpen verduidelijken.

Licht en lucht zullen je bondgenoten zijn. Dat is wat ik met mijn beeld wou tonen.” 

De ietwat plechtige vriend ging zo nog een tijdje door. Later heb ik bepaalde woorden opgezocht die ik niet kende, maar ze bestaan. 

Liefste lezer, in veel tuinen kan je wezens ontdekken die verlangen om tot een relatie te komen met mensen, nu, op dit moment. Als je in je tuin gaat zitten en liefde voelt voor de natuur en Moeder Aarde, kan je tot dit contact komen. Het zal absoluut niet spectaculair zijn, het kan gewoontjes lijken, cliché, ongeloofwaardig. Loop niet weg maar schrijf het op! Let op de vlucht van een vogel, een witte vlinder misschien, een dauwdruppel, het spel van licht en schaduw. Schrijf op en deel. En laat vooral weer los. Dit zijn positieve berichten die de wereld nodig heeft. e-groetjes van Lydia

pot op het vuur

Meditatie voor de volle maan van 10 augustus 2014

Beluister dit fragment (Algemene boodschap 19 augustus 2011 - Arendonk © Geert Crevits, Morya.org):

Meester Morya, 

"Er kunnen mooie momenten zijn in jouw leven en dat moet je proberen ergens vast te houden. Denk niet: ‘het is niet aan mij besteed’, want ieder mooi moment kan de aanleiding zijn tot iets nieuws in jouw bestaan en dat moet je koesteren. Dat kunnen heel onverwachte momenten zijn, ziele momenten, waar je diep geraakt bent door de natuur, of door iemand in je omgeving, of door een uitspraak, of door iets wat je ziet, om het even, of door iemand die dienstbaar is, die iets moois doet, iemand die een overtuiging heeft en die uitdraagt. 

Er kunnen zoveel prachtige momenten zijn in het leven en als je die koestert en een plaatsje geeft in je hart, dan word jij innerlijk rijker. Want uiteindelijk wordt dat een schat, een herinnering die dichtbij blijft, iets moois om van te genieten, dat je weet: het leven kan inderdaad heel erg mooi zijn. 

Want in het leven zelf heb je altijd die spanning, je hebt altijd dingen die niet zo goed zijn, waar je niet in geslaagd bent, die jou in vraag hebben gesteld of waardoor je jezelf in vraag stelt, en het kan zijn dat je dan in je gedachten schiet en soms zelfs zo dat je de werkelijkheid om je heen niet ziet omdat je zo met je gedachten bezig bent. 

Maar dat mooie dat er is, trekt je uit je gedachten, het trekt je uit een zwaar gevoel misschien en het brengt je waar je eigenlijk moet zijn. Het is in die mooie momenten dat je jezelf kan leren kennen zoals je werkelijk bent. Want de diepte van jouw wezen stroomt in feite over van geluk. Want in de diepte van jouw hart is God aanwezig, de Goddelijke Moeder, de kracht van het heelal zelf, een spirituele kracht. En dat moet je leren zien door alles heen - wat niet eenvoudig is, maar wel belangrijk. 

Elk van jullie kan dat. Vanavond wil Ik elk van jullie zegenen. Terwijl je hier bent, kan het zijn dat je inderdaad plots een geluk ervaart, dat je plots die diepe kracht in jezelf ontdekt en dat je weet: ‘er is meer dan het alledaagse, gewone leven, er is een kracht die ons verder brengt’, en het is belangrijk om die stilaan te ontdekken in jezelf. Jullie zijn nooit alleen en Ik zal er zijn voor jou."

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits - Bron:
Algemene boodschap van 19 augustus 2011 in Arendonk

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven
  Terug naar de volle maan brieven