Januari 2018

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Vorige maand sprak ik met een vriend wiens vurige wens het is dat de mensen en de wereld eens wat meer goedheid en schoonheid zouden toelaten. Ik zei: heb je de nieuwsbrief gelezen? Daar geeft Meester Morya een mooi praktisch antwoord precies op dat verlangen van jou. Hij antwoordde: "Ik heb de nieuwsbrief wel gehad, maar ik heb enkel jouw inleiding gelezen..." Schattig natuurlijk, maar wat mis je deze maand als je niet verder leest? 

De bezinning van Meester Morya bij iedere volle maan geeft antwoord op de vragen en verlangens van je ziel. Mensen reageren elke maand dat het zo toepasselijk is voor hen persoonlijk, dat ze net dat duwtje kunnen gebruiken of dat het inspirerend is voor hun leven op dit moment.

De  tekst van deze maand wil alvast een riem onder het hart zijn voor zij die de sprong willen wagen uit de kooi van mentale weerstand. Of voor zij die al met de subtiele wereld leven, maar nog wat steun kunnen gebruiken. Lieve groetjes van Lydia

Meditatie voor de volle maan van 31 januari 2018

Meester Morya, 

"Af en toe moet je mensen kunnen opzoeken die alleen zijn, die eenzaam zijn en die niet weten op welke manier hun leven gestalte te geven. Dit kan een grote betekenis hebben, want dan kan het zijn dat jouw engel voor hen zorgt. Dan moet je weten dat dat een heel bijzonder iets is, want dan krijg jij een zegen. Dat is een rijkdom in je eigen leven, dat zal je ondervinden, want het is een heel grote kracht die de mens van het ene naar het andere brengt, je wordt dus geleid.

Het kan zijn dat je het idee hebt van: ‘ik moet daar naartoe.’ Dan moet je dat proberen te doen, want dat heeft altijd een betekenis. Als je de subtiele werelden onderkent in je eigen leven, zal je dikwijls geleid worden, dat je op onverwachte momenten het idee hebt: ‘ik moet daar of daar naartoe.’ Dan moet je dat onderzoeken, ook dat is een kracht die je leidt en die je verder brengt. (…)

Het is een kwestie van doen, geen kwestie van denken. Want door de handeling, door de weg die je dan aflegt naar de ander, komt er iets in je. Dat moet je goed beseffen. Het is de eenvoud van het handelen die de mens verder brengt. En dat heeft dikwijls te maken met deze interactie tussen de ene mens en de ander, waar de subtiele werelden bij betrokken zijn. 

Ik spreek over mensen die in contact zijn met deze subtiele werelden en zich daardoor laten leiden. Het is niet zo dat je overal naartoe moet rennen. Integendeel, je moet in je eigen leven kunnen staan, maar door de aandacht die je kan hebben voor de subtiele werelden, word je geleid en ben je op de plaats waar je moet zijn. Dus de afspraken zijn dan juist, de dingen die gebeuren zijn juist. Zo kan je ondervinden dat mensen die heel subtiel leven, ook in hun bewegingen zo geleid worden dat ze precies op de plaats zijn waar ze moeten zijn en dat ze precies deze bezoeken afleggen die ze moeten afleggen en wel of niet thuis zijn als ze bezoek krijgen. Dit wordt ook wel eens geregeld. 

Er zijn heel veel mogelijkheden in de subtiele werelden, zodat je op de plaats komt waar je moet zijn. Het is belangrijk dat je daar aandacht aan geeft zodat je geen energie verliest, dat je niet rent van het een naar het ander, maar dat je weet waar je naartoe geleid wordt. Dan ben je juist, dan zit je op het spoor van je leven en dan kan je ontdekken wie je werkelijk bent. Op dergelijke momenten ondervind je wat jouw werkelijke betekenis is."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
“Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
uit hoofdstuk 6

Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen
  Terug naar de volle maan brieven