December 2019

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Onlangs kwamen twee vriendinnen langs om eens hun hart te luchten. Ze zaten met problemen. De ene op haar werk, de andere met haar man. We trokken kaartjes van Morya, maar de antwoorden waren niet direct wat ze hadden willen horen. Liefst gingen ze weg van hun werk en weg van die man, maar Meester Morya gaat er gewoonlijk van uit dat de problemen in je leven er zijn met een goede (lees: liefdevolle) reden. Niet om ervan weg te lopen dus, maar om er iets uit te leren en er sterker en wijzer door te worden. "De wereld is een oefenterrein", staat op één van die kaartjes, en zo is het ook. Als we het op die manier kunnen bekijken, vertrekken we meteen vanuit een positie met meer zelfvertrouwen en innerlijke rust. De tekst van deze volle maan gaat hier ook over. Er zitten een paar raadseltjes in van Morya... Lees er niet te snel over!

We wensen we al onze lezers een mooi eindejaar en een fijne overgang naar 2020. Moge volgend jaar moed, liefde en kalme vastberadenheid in ieders hart laten groeien. Met alle beste wensen vanwege Lydia, Laura en Marie

Meditatie voor de volle maan van 12 december 2019

Meester Morya,

"De ander is anders dan jij bent. Dat is ook zijn naam: de ander. Hij of zij is dus anders, en dat betekent ook dat je in een verstandhouding moet leven tegenover die ander. Daarvoor moet je naar binnen kijken, in de mens kijken. Kijken naar zijn ziel. Kijken naar zijn bewustzijn, en hoe dat tot bloei en tot groei kan worden gebracht.

Dit kan alleen vanuit de ziel. Dit kan alleen vanuit het verstand dat je in jezelf hebt, dat op een ander niveau gaat leven en gaat denken.

Wanneer je je concentreert in je hart zal je een nieuw denken ontwikkelen, en vanuit dit denken kan je een werkelijke steun zijn voor de ander, want dan kan je die ander leren kennen als ander, en toch weten dat die ander niet hoeft te zijn zoals jij bent. Je kan die ander dus in zijn vrijheid zien en in zijn vrijheid plaatsen. 

Dit is niet gemakkelijk omdat je dikwijls het idee hebt van: ‘er moet dringend iets gebeuren op deze aarde en het moet zijn zoals ik het met veel moeite gevonden heb.’ Daar maak je een fout, want ook de ander kan iets vinden wat wezenlijk is en belangrijk is door zijn of haar zoeken. Probeer daar een respect voor te krijgen. Dit is niet gemakkelijk omdat je altijd vanuit je eigen visie, vanuit je eigen weten, de dingen zal kunnen leren zien, maar dat dat een hele weg is.

Wanneer je tot grootheid komt in je eigen leven, dan zal je ruimte hebben voor heel veel verschillende ideeën, voor heel veel verschillende mensen. En daar komt het op aan, dat je zo ruim wordt in jezelf dat je de mens zichzelf laat zijn en toch weet dat je in een wezenlijk contact kan staan met die ander, hoe die ook bezig is, en waar die ook naartoe wil met zijn leven.

Uiteindelijk moet je zo ruim zijn dat je plaats hebt voor alles en voor iedereen in je eigen hart. Dat is iets waaraan je kan beginnen te sleutelen voor jezelf, dat je weet: ‘als ik in moeilijkheden kom met die of met die, waar sta ik en hoe bepaal ik mij tegenover die ander? Hoe kom ik in mijzelf ten opzichte van die ander te staan, op een manier dat ik mijzelf kan leren kennen in verhouding tot die ander, en dat ik noch mijzelf, noch die ander, schade toebreng in deze verhouding?’ Let erop dat je nooit iets probeert te bereiken door die ander dingen te laten doen of dingen te laten zeggen of door dingen aan te brengen die hij of zij niet aankan. En doe altijd een poging om voorzichtig te zijn in wat je zegt, in wat je doet, zodat je - rekening houdend met die ander - toch vooruit probeert te gaan.

Vooruitgaan betekent dat je ziet en dat je leert zien. Vooruitgaan betekent dat je open komt voor nieuwe dingen. Want weet: om vooruit te gaan, moet je het oude kunnen achterlaten. Heel veel mensen hebben het daar moeilijk mee. Ze willen altijd iemand die ze zien, projecteren in dat wat ze van die ander kennen of gezien hebben. Ze maken de fout dat ze daarin iets naar voren brengen als: ‘je bent toch zo, ik ken jou toch op deze manier’, en dan zien ze niet wie eigenlijk voor hen staat. Je zou moeten kunnen loskomen van dat verleden, van die projectie, en weten dat je als een nieuw iemand naar iemand als nieuw kan kijken. 

Vanuit die nieuwheid, vanuit dat tegenwoordige kan je dingen in je verleden loslaten en dingen voor een toekomst loslaten, zodat je weet: ‘nu is het moment om open te komen voor die ander en om open te zijn voor wat die ander naar mij toe brengt. Ik kan leren. Ik kan leren van elk iemand. (...)’

De ander kan lastig zijn, vervelend, moeilijk en wat dan ook; toch moet je rekening houden met die ander. Dat wil zeggen: schrijf die ander niet af. Maar laat je ook niet doen. Sta dus in je eigen centrum. Sta in je eigen leven om van daaruit je eigen kracht te hanteren. Maar niet om dingen te bereiken met die ander zonder die kracht. Als je in die kracht staat, kan je werkelijk vooruitgaan en kan je tot bepaalde kleine oplossingen komen. Het hoeven geen grote oplossingen te zijn, het mag klein zijn, want een oplossing is een oplossing. (...)

Werk niet beperkend, denk niet: ‘die ander moet denken zoals ik.’ Werk verruimend, probeer elementen aan te geven die de ander verruimen. Als je dit doet, sta je in de werkelijke opvoeding van jezelf. Want als je die ander helpt te verruimen, op gelijk welk terrein, dan verruim je in dezelfde mate jezelf. En door dus steeds met mensen bezig te zijn die je wil verruimen, verruim je steeds jezelf, zodat je op den duur meer weet en ruimer bent dan alle anderen die rond je zijn en die niet hetzelfde willen als jij, die zich niet willen verruimen. 

Als je iets doet voor iemand anders, doe je het eigenlijk voor jezelf. In wezen ben je met je eigen kracht bezig, ben je met je eigen leven bezig, en als je dus dingen doet voor een ander, dan bouw je en sta je in een opbouw van dat leven dat in jou plaatsgrijpt; en dit beantwoordt aan de eigenlijke opdracht. Ga je dingen doen voor de ander, dan beantwoord je je eigen opdracht, want je bent hier niet alleen voor jezelf, maar om alles tot ruimte en tot grootsheid te brengen, tot een oneindigheid, tot het ervaren van het Goddelijke in dit leven op deze aarde."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid
uit hoofdstuk 9: 'Tot een verstandhouding komen met anderen'

Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid
  Terug naar de volle maan brieven