Februari 2016

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers,

Het ontstaan van elk Morya boek is een ware vreugde, van het begin tot het einde. De eerste vreugde was er telkens op het moment dat Geert de originele cursussen gaf: mensen die daar ooit aan deelnamen zullen zich het heerlijke gevoel maar al te goed herinneren van opgetild en gedragen te worden tijdens en na de cursus. Vervolgens werd ongeveer elk van de 42 cursussen al uitgetypt door één van een handvol vrijwilligers die ons soms lieten weten hoe intens ze de aanwezigheid en steun van Meester Morya daarbij konden voelen. Als het moment van publicatie voor een cursus is aangebroken, wordt de hele tekst door mama en mij in totaal zo'n viermaal zorgvuldig gelezen, gekamd en geredigeerd. Ellenlange zinnen worden korter en overzichtelijker, omslachtige verwoordingen eenvoudiger. De stopwoordjes gaan eruit en er komen hoofdstukken, paragrafen en hier en daar titeltjes. De originele opnames worden nog een keer beluisterd. Geleidelijk aan ontvouwt het boek zijn ware pracht en inhoud, een grote vreugde voor ons! Ten slotte krijgt het boek zijn titel, een voorwoord, mag ik de cover ontwerpen en het boek binnenin vormgeven in layout. Er worden illustraties gekozen en elk woord, elke splitsing en elke lijn wordt nog meermaals tot op de letter nagekeken tot alles er zo perfect en rustig mogelijk uitziet, klaar voor een lange toekomst... Eind maart zullen twee nieuwe boeken hun vreugde door kunnen geven aan de volgende in de rij: Morya's dierbare lezers! 

"De stap naar oneindigheid" en "Trouw aan jezelf" zijn twee boeken die - hoewel ze met drie jaar verschil ontstaan zijn - op een bepaald vlak nauw bij elkaar aansluiten. Het zijn opnieuw ongelooflijk mooie en inspirerende werken, vol van Morya's genialiteit, diepte en liefde. Wat een bron van vreugde. eGroetjes van Marie

Meditatie voor de volle maan van 22 februari 2016

Meester Morya,

Vanuit het Goddelijke in zichzelf, vanuit de intuïtie in zichzelf leert men een aantal dingen op de juiste manier te stellen. Niet alles kan verwoord worden, dat hoeft ook niet. Maar je moet wel vanuit die energie proberen te leven. 

Om die reden zou je ’s morgens en ’s avonds vijf minuutjes of één minuutje tijd moeten kunnen maken voor God, om Zijn energie toe te laten in jouw hart. Dan krijg je bij wijze van spreken een wasbeurt, krijg je een inzicht, een vernieuwend inzicht. Dan komt er licht in jouw hart, neemt de betekenis van jouw leven toe, zie je steeds meer raakpunten met andere mensen, ga je steeds dieper op de problemen in omdat je steeds meer zal leren te kijken naar die problemen. Je loopt er niet van weg, je kijkt gewoon wat die problemen zijn, niet om er onmiddellijk iets aan te doen, maar om in feite een objectiviteit na te streven in jouw leven en naar de levens van anderen toe. 

Het is met andere woorden een soort kettingreactie, je begint aan iets maar je weet niet waar het eindigt en ook andere mensen doen dat en de ene mens vult de andere aan. In het geheel genomen stellen heel veel mensen zich meer dan vroeger open voor de goddelijke kracht, de goddelijke energie, en komt de vernieuwing van binnenuit. In de loop van een aantal jaren zullen er dan ook heel veel vernieuwingen komen uit heel onverwachte hoeken, maar die wel komen vanuit het hart van mensen omdat ze zich geïnspireerd voelen en omdat ze vanuit de diepte gaan leven en vanuit die kracht gaan leven. En dan zijn ze ook zeker van zichzelf, ze komen met een grotere zelfzekerheid naar voren omdat ze weten, en omdat ze weten dat het goed is wat ze doen, want het komt vanuit de goedheid van hun hart. 

Het zijn die energieën die aansluiten. Het zijn die energieën die als het ware op de voorgrond komen in de verschillende landen over de hele wereld, in de verschillende volkeren van de wereld. En over de grenzen heen kunnen mensen elkaar vinden in een eerlijkheid en in een openheid en van daaruit worden dingen ook gerealiseerd, zodat de problemen van deze aarde aangepakt worden - de armoede, de oorlogen, de tegenstrijdigheden en alle andere dingen die je zou kunnen zien als een probleem. Men zal daar acht op slaan en men zal zeer zeker werk maken van een aantal strijdpunten zodat ze hier en daar tot harmonie kunnen worden gebracht.

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
“Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 10)

Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf
  Terug naar de volle maan brieven