Terug naar de podcasts

Mei 2021

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers,

Meester Morya heeft mijn leven veranderd naar een leven van dienstbaarheid en vreugde. Dit was begin jaren tachtig toen ik samen met Geert en met mijn vier kinderen in een tamelijk vervallen huis ben gaan wonen in De Pinte bij Gent. 
In ons nomadenbestaan zijn we dikwijls verhuisd, zo ook vorige maand. We hebben regio Brugge verlaten om na 30 jaar terug te keren naar De Pinte. Op fietsafstand van de kleinkinderen, naar een plek op een paar straten van het oorspronkelijke huis waar Marie geboren werd en waar het met de telepathie en het contact met Meester Morya allemaal begon. 

Zonder Geert voelt de verhuis niet hetzelfde, maar toch lijkt het een frisse start in de missie van Meester Morya, op dezelfde plek als toen, maar nu met mensen van over het hele land en zelfs de hele wereld in plaats van enkel Geert en ik op het kleine zolderkamertje met pen en schrift en de leiding van de Meester. 

Licht en inzicht zijn aanwezig in Zijn woorden in al Zijn boeken, inspiratie voor een leven zonder angst, zonder betovering, een leven met heel veel liefde. e-Groetjes van Lydia

Meditatie voor de volle maan van 26 mei 2021

Beluister dit fragment:

Meester Morya,

“Er is een liefde in de harten van mensen die hun best doen om het gewone leven van iedere dag op een bepaalde manier aan te pakken. En je moet weten wat je wil, want de dag is zo voorbij. Je kan heel veel dingen doen, maar je kan ook heel veel dingen niet doen. En daar moet je eens aandacht aan geven - wat je doet, wat je ook niet doet. 

Want het zou wel eens kunnen zijn dat je je vragen begint te stellen over jouw leven: wat je met je leven doet, waar je met je leven naartoe wil. En dat zijn goede vragen, want uiteraard: het leven is kort. Wie je ook bent, wat je ook doet: het leven is kort, verlies geen tijd. Dat wil niet zeggen dat je haastig moet zijn. Het wil niet zeggen dat je van alles moet doen. Het wil wel zeggen dat je dicht bij jezelf moet leven, en dat is een heel bijzonder iets. 

Als je naar jezelf gaat zoeken, als je vanuit jezelf leeft, als je vanuit je eigen hart leeft, geeft dat telkens een andere impuls aan jouw leven. Want als je leeft vanuit je hart, vanuit je hartelijkheid, is het zo dat je de weg vindt in jouw leven. Waar je ook bent, wat je ook doet, waar je ook mee bezig bent of in betrokken bent: als je leeft vanuit je hart vind je de weg, want dan komt er telkens licht in de dingen die je doet. 

En ga je werk maken van je eigen persoonlijke leven dan moet je niet denken dat dat egoïstisch is, maar dan klaart dat op. Je leven wordt mooier, het wordt rustiger, het wordt veelzijdiger. 

En ondanks het feit dat je het idee kan hebben van: ‘dit wil ik in mijn leven en daar wil ik werk van maken’, is het toch zo dat je aangespoord zal worden om op verschillende domeinen jezelf te leren kennen. En er is heel veel te kennen in het Zelf, in je eigen leven. 

Gooi je eigen leven niet overboord, maar weet wat je ermee doet. Het is kostbaar. En voor ieder mens is het kostbaar. Ook het leven van je kind of van je man of vrouw, of van wie dan ook, het is een kostbaar leven. Daarom moet je ook die zorg kunnen voelen, die zorg in je eigen hart om dingen goed te doen en bijna op een vanzelfsprekende manier, dat je het gevoel krijgt: ‘dit is mijn leven, daar ben ik voor verantwoordelijk en ik doe dit en dat op die en die manier omdat ik dat wil - niet omdat het mij aangeleerd is, maar omdat ik dat wil.’ 

Je vindt redenen in je eigen hart om met dingen bezig te zijn en het is onvoorstelbaar mooi dat als je dit gaat doen er dan dingen op je weg komen die nieuw zijn en vernieuwend werken. Je kan, zelfs in korte tijd, heel veel bereiken in jouw leven, maar je moet proberen de juiste houding aan te houden, proberen daarmee door te gaan, zodanig dat je redenen vindt in je eigen leven om te zeggen: ‘dit wil ik en zo wil ik het.’

Maar kijk niet te veel naar anderen, naar hoe zij het doen. Kijk op de eerste plaats naar hoe jij in je eigen leven komt, wat je doet met je leven, wat je maakt van je leven. En dat stelt je op zo een manier in het leven dat je open komt ook voor de werkelijkheid van je eigen bestaan. 

Je zou kunnen denken: ‘ik ken de werkelijkheid van mijn leven’, maar als je begint met zoeken in je eigen hart zie je een andere werkelijkheid of zie je dat een andere werkelijkheid jouw leven doordringt, doortrekt met vreugde, met eenvoud, met waarheid, met een soort verlicht gevoel: een verlichting zou je kunnen zeggen. 

Het is heel belangrijk dat je op deze aarde durft gelukkig te zijn in welke toestand je ook bent, bij wie je ook leeft en wat je ook doet. Dit moet je durven. Dit is makkelijk gezegd, maar het is moeilijk om eraan te beginnen. 

En als je durft gelukkig te zijn in jouw leven dan is het zo dat er een steun is voor je, en dat moet je heel goed weten. Je bent niet alleen in je leven. Er is een goddelijke kracht werkzaam in het hart van de mensen. En als je dit weet en als je dit toelaat in je eigen leven wordt jouw leven getransformeerd, komt het tot een omvorming, tot een liefde, tot een hartelijkheid, tot een diep eerbiedige houding voor de natuur, voor de medemens, voor alles wat er is, en op de juiste manier. 

Je kan uiteraard heel veel fouten maken, en iedereen maakt fouten, maar je moet de fouten niet tellen. Je moet proberen te begrijpen wat je kan veranderen als je fouten maakt. Op de eerste plaats moet je dan durven kijken naar je fouten: ‘wat doe ik wat ik vind dat niet juist is?’ En daar kan je een verandering in aanbrengen. Maar je moet het niet in een haast doen en niet vanuit een ellendig gevoel van: ‘ik kan toch niets goed doen en het zal mij nooit lukken.’ Dat moet je niet doen. 

Je moet weten wat je wil, zeer zeker, want dan komt er een kracht in je. Dan is er ook een hartelijkheid mogelijk. Want als je weet: ‘dit is mijn leven, zo maak ik het’, dan is het zo dat je je bewustzijn verruimt, want dan ben je verantwoordelijk voor je eigen bestaan en daardoor ook meer voor de levens van anderen. Elk van ons draagt een verantwoordelijkheid, is op de een of andere manier verantwoordelijk voor de natuur, de medemens, de dieren, noem maar op. 

Er is heel veel te doen op deze aarde, maar je moet het op een voorzichtige, liefdevolle, rustige manier doen. Jaag je alsjeblieft niet op, ook niet omdat de tijd zo zou kunnen dringen dat je denkt: ‘ik ben ziek of ik ben oud en ik zal niet lang meer leven.’ Je moet je niet opjagen. 

Probeer die diepe fundamentele houding te vinden in jouw leven van liefdevol te zijn en open - open voor de dingen die komen, open voor de dag die er is vandaag. Je hoeft heus niet ver te kijken. Kijk niet naar morgen, niet naar volgende maand, niet naar volgend jaar, maar naar vandaag: ‘wat kan ik vandaag doen op een eenvoudige, rustige manier, op een liefdevolle manier?’ En die hartelijkheid is zo belangrijk, want daardoor leer je jezelf kennen zoals je in werkelijkheid bent. 

Als je de liefde in je hart toelaat en vindt en als je daarmee durft te leven dan is het zo dat er een vreugde vloeit in jouw hart en dat je van daaruit ook een trouw kent: aan jezelf op de eerste plaats - want dat is heel erg belangrijk - maar ook aan de medemens op een zeker niveau. Want je moet uiteraard niet alles doen voor iedereen, dat is onmogelijk. Maar je moet je wel kunnen openstellen voor de noden: ‘wat kan de ander niet en wat heeft hij of zij toch nodig?’ En daar moet iets voor gedaan kunnen worden. En in die solidariteit, in die gemeenschappelijke zoektocht is het zo dat je een werkelijke steun kan zijn voor anderen. 

Maar ga niet mee in het ongelukkige gevoel van de wereld. Er is zoveel wat scheef gaat dat je het idee zou kunnen hebben van: ‘waarom zou ik gelukkig kunnen zijn gelukkig mogen zijn en zijn de anderen zo ongelukkig?’ Je moet niet meegaan in het ongelukkige gevoel van de ander. Je moet je gevoel als het ware in je eigen leven kunnen plaatsen en durven gelukkig te zijn en durven je eigen verantwoordelijkheid te dragen. 

Er is heel veel te doen op deze aarde, maar je krijgt Mijn steun als je de juiste liefdevolle houding probeert. En je hoeft het alleen maar te proberen. Wel is het zo dat je het lastig kan hebben, met jezelf op de eerste plaats maar ook met anderen. Maar het moet je niet vervelen, je mag de moed niet opgeven om dingen op te pakken en te zeggen: “Dit en dat wil ik.” En het is die kracht die je moet durven hanteren. 

En Ik herhaal: je staat niet alleen en eigenlijk sta je nooit alleen, ook al zou je kunnen denken dat dat wel zo is.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits - Bron:
Boodschap van Meester Morya gegeven tijdens het publieke programma van 30 januari 1998 in Waalre (NL)

Geert
  Naar de andere volle maan brieven