September 2016

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezer(es), 

Goed nieuws. Zes maanden geleden kreeg onze vzw iemand over de vloer voor een grondige btw- en belastingcontrole. Facturen, inkomsten, uitgaven, onkostenvergoedingen e.d. werden zorgvuldig onder de loep genomen. Er was ook een gedetailleerd gesprek over de werking van onze vzw, waarbij de controleur veel vragen stelde over de gang van zaken, zelfs over de inhoud van wat we doen (op het einde nam hij een brochure mee naar huis voor zijn vrouw). Onze boekhouder was ook aanwezig. Op zijn bureau zou de controleur nadien onze papieren en rekeningen nog nader bekijken en controleren. Daarna bleef het lang stil... Maar nu kregen we eindelijk te horen dat er - zoals verwacht - geen enkele fout of onregelmatigheid te vinden was bij Mayil vzw. Helemaal goedgekeurd dus! eGroetjes van Marie

controle

Meditatie voor de volle maan van 16 september 2016

Meester Morya, 

... "Vandaar dat het goed is om je kinderen of om de anderen te waarderen voor wat ze doen. Kijk naar wat ze positief doen en heb daar aandacht voor, luister naar dat positieve in hen, zoek naar dat positieve in hen en verwijt ze niet dat er iets verkeerd loopt of fout is of verkeerd beoordeeld werd of wat dan ook. Als je de nadruk legt op de problemen, dan zit je bijna altijd in problemen. Als je met problemen bezig bent in je eigen leven en als je kijkt naar de problemen van anderen, dan kan het weleens moeilijk zijn van de morgen tot de avond en zie je bijna niets anders dan problemen. Daarom geef Ik dikwijls de raad aan mensen om op een positieve manier te kijken, op een rustige manier te kijken, op een liefdevolle manier te kijken en toe te laten dat mensen verschillen van elkaar, dat jij verschilt van de ander. En toch positief, dat wil zeggen dat je rekening gaat houden met de kracht die er in je eigen wezen is, die diep in jou aanwezig is om dingen te verwerkelijken, te verwezenlijken. 

Je bent hier op deze aarde met een programma, met een opdracht, wie je ook bent. En je kan dingen leren over jezelf, over die opdracht, over datgene wat jou diep raakt. En het kan zijn dat je meegaat met de moderne tijd en geraakt bent door heel veel zaken die voor een ander oppervlakkig zijn, maar waar jij een diepte in kent en waarin jij gaat studeren over mensen en over zielen en over de werkelijkheid van deze aarde. Maar ondanks dat kan het voor jou toch soms een afleiding zijn als je meegaat met anderen in hun ontwikkeling. Wees erop bedacht dat jij iemand anders bent dan de anderen. 

Geef de ander wat hij nodig heeft, maar neem ook voor jezelf wat jij nodig hebt, dit is heel erg belangrijk. Dan kan je vooruit, dan kan je ook werkelijk gelukkig zijn. Het is belangrijk dat je jezelf ontplooit op heel veel verschillende vlakken, maar dat je ook de gelegenheid schept naar de ander toe opdat die ander zichzelf zou kunnen ontplooien. Als je kinderen hebt, steun hen om te studeren, om hun best te doen, om geen tijd te verliezen daar waar het enigszins mogelijk is, maar laat ze zich ook ontspannen, en laat ze ook kijken wat leuk is en interessant op zich. 

Er zijn zoveel dingen die gedaan kunnen worden en als je positief kijkt naar de kinderen of naar de andere mensen, ben je ook met positieve energieën bezig, dan zoek je eigenlijk naar wat het beste is op een bepaald moment, niet voor de eeuwigheid. 

Het kan zijn dat je met grote realiteiten leeft voor jezelf, dat je in grote dingen staat, maar dat de ander daar niet bij kan of denkt niet bij te kunnen of dat het hem of haar zelfs niet interesseert. Wees dan niet ontgoocheld. Weet dat jij iemand bent die juiste, diepe dingen kan aanvoelen en dat het eventueel anders ligt bij de ander en misschien zo anders dat jij het dan niet kan begrijpen. Maar als je rustig bent, als je stil bent, als je ‘in het Goddelijke’ bent, zou Ik bijna zeggen, dan kan je vanuit de vrede van je hart heel veel begrijpen, kan je vanuit de liefde van je hart veel meer begrijpen dan vanuit wat je denkt of wat je aanvoelt of denkt te kunnen denken of denkt te kunnen aanvoelen."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
“Morya Kracht 5, Trouw aan jezelf”
fragment uit hoofdstuk 9: ‘Tot harmonie komen’

Morya Kracht 5, Trouw aan jezelf
  Terug naar de volle maan brieven