September 2014

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezer(es), 

Papa kende de diepe, geheime kracht van gebed. Hij had een warme, levendige en constante band opgebouwd met het Goddelijke, en het was vooral zijn enorme vertrouwen denk ik dat zijn eenvoudig gebed zo bijzonder maakte. Hij bad vaak en voor alle mensen waar hij in zijn leven mee in contact kwam, maar altijd zonder ophef en gewoonlijk wanneer hij alleen was en zonder er iets tegen iemand over te zeggen. Lange tijd wist ik er helemaal niets van. Nu en dan kreeg hij wat feedback van mensen die zonder het te weten het resultaat van zijn innerlijk gebed lieten weten via hun wonderlijke verhalen. Het is via het antwoord op ons gebed dat God ons Zijn werk met de mensen laat zien en ons laat delen in Zijn vreugde.

Op een keer mocht ik getuige zijn van een klein, bijzonder voorval. Papa en ik waren op reis in India. We waren op bezoek bij Isabel, een vrouw die al vele jaren prachtig vrijwilligerswerk doet op een stuk grond van de Ashram van Swami Premananda en er planten verzorgt en kweekt. Het was heet en het had al lang niet meer geregend, te lang. Half voor de grap vroeg ze aan Geert of hij daar niets aan kon doen. Papa nam het heel serieus op en terwijl we van het bezoek wegwandelden om de bus te nemen, bad hij om regen. "Swami," zei hij innerlijk, "dit is jouw grond, het zijn jouw planten en het is jouw vrijwilligster die al jaren zo haar best doet. Kan je het niet doen regenen?" Al snel weerklonk Swami's antwoord in zijn hart: "Wacht nog enkele dagen." Papa vertelde me wat er gebeurd was, en hij vroeg me om te sms'en naar Isabel, maar hij durfde niet te zeggen dat er regen zou vallen, ik moest schrijven "we hopen dat het over enkele dagen zal regenen." Ik vond dat maar flauw, maar hij stond erop. Gehoorzaam stuurde ik dus de sms zoals hij het wou, terwijl we de bus terug namen. En ja hoor, hoewel we midden in het droge seizoen waren, kwam er na enkele dagen onverwachts zware regen. Een paar uur nadien kreeg ik een sms van Isabel: "Stop stop, er is genoeg regen gevallen hoor nu!"... Even later hield de regen weer op. e-groetjes van Marie

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 9 september 2014

Meester Morya, 

"Loop niet vertwijfeld rond maar heb vertrouwen in de werking van het Goddelijke. Wanneer je dit kan, zal je ondervinden dat je steeds meer geleid wordt. Je zal zelfs tot in de details van je leven kunnen ondervinden dat je geholpen wordt en dat er zoiets is als een uitwisseling van energie. Op bepaalde momenten word je gesteund door de moeilijkste tijden heen en kom je tot oplossingen waar er normaal gesproken geen oplossingen zouden zijn. 

Alles wat je vraagt, wordt overwogen en je wordt geleid naar dat wat het beste voor je is. Als je dit leert inzien en dus vertrouwen in het Goddelijke hebt, krijg je een leven dat de moeite waard is. Ieder leven op zich is natuurlijk wel de moeite waard, maar een leven vanuit het Goddelijke - in samenwerking met de Meesters en met de Goddelijke Wezens op deze aarde - is uitzonderlijk. 

De tijd waarin we terechtkomen is een uitzonderlijke tijd omdat heel veel goddelijkheid naar deze aarde komt. Dit is het moment om met deze goddelijkheid te durven en te willen leven. Het is aan jullie om wakker te worden en dit te proberen in je eigen leven. Verlang niet dat anderen het doen want het is voor jezelf dat je het moet proberen. 

Wanneer je de ervaring van het leven vanuit het Goddelijke hebt, zal het deze ervaring zijn die je duidelijk maakt wat er aan de hand is in je bestaan. Wees niet verwonderd over de dingen die je dan meemaakt want het zal als een schittering zijn. 

Dit durven en ook kunnen toelaten in je leven, zal een hele grote ervaring zijn. Het ligt voor een groot deel bij jou, in je eigen vertrouwen en in de manier waarop jij omgaat met het Goddelijke. Het gebed is daarin heel belangrijk. Het is zo dat je je twijfel moet overwinnen en tot een vertrouwen moet kunnen komen. Het is niet gemakkelijk. Het is de weg die de mens aflegt wanneer hij met zijn denken omgaat." 

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits - Bron:
“Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
uit hoofdstuk 1: 'De twijfel overstijgen'
origineel uitgesproken in september 1994

Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf
  Terug naar de volle maan brieven