Februari 2021

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Er is een nieuwe video met live gefilmde telepathie uit 2010. Misschien zijn er wel lezers die Geert nooit in het echt aan het werk gezien hebben. In deze video kan je zien hoe hij een stukje cursus laat ontstaan dat ooit in een van onze Morya boeken terecht zal komen. Met groot schijnbaar gemak geeft Geert het woord aan Meester Morya. Je ziet nauwelijks hoe ontzettend veel concentratie ervoor nodig was. Elke cursus was trouwens als een bevalling voor Geert, waar vaak een lange, onzichtbare, innerlijke voorbereiding aan voorafging, soms gepaard gaande met perioden van koorts. Zodra de cursus van start ging, was al het ongemak verdwenen. Wie kan de ware draagwijdte van al deze liefdevolle en meesterlijke woorden vermoeden? Volgens mij zullen ze een bron van inspiratie zijn voor ontelbare mensen en vele generaties.
Met eGroetjes van Marie

Geert

Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 27 februari 2021

Bekijk de volledige tekst op video
Geert Crevits - ca. 30 minuten
fragment uit "Morya Cursus 40" in Gent
www.youtube.com/Moryaspiritual

Meester Morya,

"De kracht in jouw leven brengt je eigenlijk waar je moet zijn. En het is een kwestie om je daar af en toe bewust aan over te geven. Niet om te denken: ‘IK moet iets van mijn leven maken’, maar om je open te stellen voor die grotere werkelijkheid die jou kan brengen waar je moet zijn, die jou kan leiden.

En dat kan heel interessant zijn als je je dat af en toe bewust wordt, dat jouw leven jou gegeven is, om in de beste omstandigheden jezelf te kunnen ontplooien. En wat ook jouw toekomst mag brengen, weet dat je nu leeft, op dit moment, en dat jouw leven nu belangrijk is, zoals ook de levens van de mensen die jou gegeven zijn, belangrijk zijn.

En in de uitwisseling van jouw leven met het leven van die ander, die anderen, kan heel veel gebeuren wat onvoorzien is. Want het leven brengt soms dingen aan die helemaal niet bedacht zijn, maar die aanwezig zijn in het leven van God, met andere woorden: die kracht brengen in het bestaan.

(...)

Jouw leven is een kracht, gaat uit van een kracht. Jouw leven is belangrijk. En af en toe moet je dat aan jezelf durven zeggen: ‘mijn leven is belangrijk, het leven van de mens naast mij is belangrijk.’ En als je dit durft te zien, is het zo dat een nieuwe verwevenheid komt in jouw energie, een mogelijkheid om duidelijkheden te maken maar die er vroeger niet waren.

(...)

Het betekent ontzettend veel dat je meegaat in die stroom van die werkelijkheid die jou gegeven wordt, want dan is het dat jouw ziel een soort comfort kent, een soort idee van: ‘ik moet er inderdaad zijn, ik moet er zijn omdat ik innerlijk gewild ben.’

(...)

Je hoeft niemand anders te zijn dan je bent. Je mag jezelf zijn en steeds meer jezelf worden, want daar vind je alles wat je nodig hebt om diep gelukkig te zijn, daar vind je alle kennis die nodig is om inderdaad zo ruim te kijken dat je het Goddelijke leert kennen in jezelf.

Het is belangrijk wat je doet, het is belangrijk dat je op jouw manier uitdrukking geeft aan jouw leven. En dat kan in heel kleine stukjes van de dag versplinterd liggen.

(...)

Als je liefde wordt, begrijp je die ander, wie die ook is. Als je liefde durft te zijn, begrijp je het leven. Als je angstig wordt omwille van het vele wat zich aandient, kijk dan eens inderdaad of jij vanuit je persoon niet te veel doet en daarin moet je eerlijk zijn.

Probeer jezelf tot rust te brengen, althans op sommige momenten van de dag, dat je duidelijk weet: ‘hier maak ik een keuze, niet om nog meer te doen, niet om nog ijveriger bezig te zijn, niet om de lat nog hoger te leggen, om nog meer op mijn schouders te hoeven nemen, maar om orde te scheppen in mijn leven, dat ik weet: ik wil dit realiseren vandaag, ik wil daarmee bezig zijn, maar ik wil er vooral mezelf niet in miskennen, ik wil mezelf worden, mezelf zijn.’

(...)

... ‘Maar op de eerste plaats moet ik proberen tot rust te komen van: wat is nu werkelijk belangrijk in mijn leven? En kan ik daar nu werk van maken? En verloochen ik dan niet mezelf? Want inderdaad, als ik werk maak van mijn leven kan het zover komen dat ik te veel wil doen en dan zit ik alweer fout. Dus ik denk dan - in plaats van de dingen die belangrijk zijn, denk ik mijn leven.

En in die zin moet ik proberen controle te houden over mijn denken, niet te ver van mij afgaan in mijn denken, gewoon de logica volgen van bepaalde zaken die tot nog toe belangrijk waren, waar ik heb gevoeld: ik kom inderdaad zover dat ik tot mezelf kom, dat ik niet bezig ben en bezig blijf op een drafje van: nu nog vlug dit en nog vlug dat en nog vlug dat, maar dat er ooit een stilte komt, dat ik ooit tot het besef kom: vandaag is het genoeg geweest, ik kom even tot mezelf, ik begin mezelf op een diepere manier te begrijpen, ik leg de lat niet te hoog, ik laat niet alles afhankelijk zijn van mijn initiatieven. Ik denk ook niet in de plaats van anderen, van: zij moeten dit doen, want ik heb gezien dat het zo belangrijk was.’

(...)

Het idee dat jouw leven belangrijk is, is een belangrijk idee. Je hoeft niet iemand anders te zijn of iemand anders te worden, maar je kan wel je eigen gedachten bij jouw leven brengen. Niet ontsnappen, niet voortdurend wegdenken, wegdromen, maar hier komen in jouw leven vandaag, hier en nu, en tot ditgene komen wat jouw hart verlangt. Niet zozeer wat je in je gedachten draagt, wat je jezelf hebt voorgeschreven, wat jouw programma was, maar wat jouw hart verlangt, en daarmee rekening houdend, leg je eigenlijk een weg af op een bewuste manier in een nieuw terrein van ervaren. Je leert het leven kennen zoals het is. Je leert jouw leven kennen zoals het is."

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits
Fragmenten uit Morya Cursus 40 in Gent (telepathie uit 2010)

Bekijk de video met de volledige tekst op Morya.org of op www.youtube.com/Moryaspiritual

workshop van Geert Crevits
  Terug naar de volle maan brieven