Juni 2021

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezer(es),

Het grote leven kan je binnenbrengen in je kleine leven, zegt Meester Morya. Dat gebeurt wanneer je bezig bent met grote, eeuwige krachten zoals liefde, zuiverheid, eenvoud, vreugde, geduld en vertrouwen terwijl je bijvoorbeeld de afwas doet, eten maakt of papierwerk afhandelt. Door die grootse krachten in jezelf te zoeken ook bij de banaalste dingen die je doet, krijg je een soort anker in jezelf, een rust en een vrede die je beschermt tegen de verwarring van de wereld en die je leven licht en kleurrijk maakt. e-Groetjes van Marie

Meditatie voor de volle maan van 24 juni 2021

Meester Morya,

"Het is niet zo dat je wat je niet kan, tot elke prijs in je leven moet plaatsen. Nee, heb alsjeblieft geduld met jezelf. Door geduld te hebben met jezelf, zal je ook geduld krijgen met de anderen want daar gaat het om. Zie dat je in een verandering staat en laat de anderen met rust. Sleur ze niet mee in de verandering. Geef ze die vrijheid zoals je aan jezelf die vrijheid geeft. Zoals zij hun fouten mogen maken, zo mag jij ook fouten maken en wees daarom niet kwaad op jezelf. Heb ook geen medelijden met jezelf, dat je zegt: “Ik moet dit doen en ik kan het niet” en dan ga je over jezelf klagen. Nee, het is beter om de zaken uit te stellen en te weten: ‘kijk, ik kan het niet en ik durf het ook niet.’

Probeer een zekere discipline aan te houden, een zekere vooruitgang, maar niet zo dat je ontgoocheld bent als je daar niet in slaagt. Probeer de gulden middenweg te vinden. Het is belangrijk dat je het pad van liefde kan bewandelen ten opzichte van alles en iedereen. Liefde heeft geduld en forceert niets maar is er wel op uit om de dingen op de juiste manier te doen en om ook steeds meer te bereiken.

Er is geen stilstand. Er is ook geen achteruitgang. Er is altijd een vooruitgang mogelijk - wat het leven ook biedt - en je kan altijd dieper gaan in het leven en altijd rekening houden met meer.

Het is je bewustzijn dat zich moet verruimen. Geef iedereen een plaatsje in je hart, ook de mensen die niet meegaan in deze verandering. Laat ze los maar hou van hen zoals ze zijn. Als je dit kan, dan word je een rijker mens, dan ken je een grotere openheid en dan kan je met iedereen overweg, ook met mensen die radicaal andere dingen doen. Kijk naar hen, hou van hen. Je hoeft het niet uit te spreken, maar voel wel in je hart dat het zo is.

Wanneer je dit doet, dan kan je de grootste pijn verdragen. Dan zal je zien dat mensen in elke richting marcheren en dat ze met bepaalde problemen geconfronteerd worden waar jij de oplossing voor hebt maar dat zij dat niet willen en durven aannemen. Weet dat dat zo is. Doe dan niets voor hen. Dit kan echt pijnlijk en moeilijk zijn, maar het is belangrijk dat je het kan. Zeg tegen jezelf: “Nee, ik doe niets voor die of die”, en wacht, wacht, wacht ... Tot de tijd daar is dat zij met de vraag komen van: “Ik wil dit leren van jou en hoe doe jij dat?”

Als het zover is dan komt er een vreugde in je. Aanvankelijk zal je je blijheid willen tonen maar dat hoeft echt niet. Bewaar die blijheid in jezelf als een grote schat want dat is wat je krijgt van mensen, maar zeg het hen niet; en toch is het werkelijk zo. Als je dus juist in het leven staat dan kom je in de vreugde maar het zijn de anderen die je zullen leren wat het is en die de vreugde zullen aanbrengen. Doordat zij je op een eerlijke manier tonen wie ze zijn, zal je begrijpen dat je ook juist bezig bent.

Er is zoveel mogelijk in het leven, er zijn zoveel verschuivingen. Er kan zoveel openheid komen en zoveel vreugde maar het is een lange, geduldige weg en je kan hem vinden door de waarheid te zoeken in het leven, in alle mogelijke richtingen.

Denk nooit dat je uitgeleerd bent. Voel je ook niet als meer en beter dan de anderen. Nee, probeer rustig te blijven in gelijk welke verandering en zie dat het leven een stroom is die fantastische mogelijkheden in zich draagt en die eigenlijk voortdurend meer kan aanbrengen dan je denkt.

Je denken is veel te beperkt wat het leven betreft. Probeer open te staan voor het leven. Je denken geeft de benamingen die het leven proberen te beschrijven en het kunnen iedere keer andere woorden zijn. Beperk je niet tot het vocabulaire dat je hebt maar zoek nieuwe woorden om nieuwe sensaties, nieuwe ervaringen te verwoorden en mee te delen aan anderen. Wanneer je dit gaat doen, krijg je een groeiende openheid in je en ga je nauwkeurig kijken naar iedereen en dan heb je eigenlijk het leven te pakken, in al zijn bruisende voornaamheid. Want het leven is prachtig, dat moet je kunnen zien.

Kijk niet alleen naar de domper die op het leven van veel mensen staat. Veel mensen zitten in een verwarring en kunnen dit van zichzelf niet zien omdat ze de vlakken door elkaar halen en niet weten waar ze mee bezig zijn. De mooiste dingen kunnen veracht worden en de minste dingen kunnen opgehemeld worden, maar weet dat jij degene moet zijn die in een evenwicht staat.

Laat je niet meesleuren in grote illusies. Kijk nuchter naar alles en laat je niet neerhalen wanneer het slecht gaat op deze aarde. Weet dat je gedragen wordt door de moeilijkheden heen. Vanuit het contact met het Goddelijke, vanuit het contact met je eigen ziel, zal je de weg vinden door de grootste moeilijkheden heen. Want je wordt gedragen, want er is een liefde die jou kent en die jou brengt van het één naar het ander.

Dat is ook zo voor je medemens. Ook die moet zich voor de ware liefde kunnen openen zoals ook jij daarvoor open moet kunnen komen. Maar forceer niets. Als het niet mogelijk is dan is het niet mogelijk. Is het vandaag nog niet, dan morgen misschien wel. Forceer je daar niet in. Ga gewoon je gang. (…)

Wees niet wanhopig wanneer alles je tegen lijkt te gaan. Nee, kijk er niet naar. Je mag er wel naar kijken in die zin dat je het leert loslaten, niet naar kijken om het vast te houden. Kijken en loslaten. Zie de lelijkheid maar laat ze los en geloof in de schoonheid en houd ze vast. Dat is het verschil.

Behoud de mooie dingen, bewaar ze in je hart, overweeg ze, durf ermee te leven en deel ze met anderen. Probeer daarin de kracht te vinden van je eigen bestaan, dat je voortdurend weer bezig bent met die dingen die je brengen naar het hoogste wat je kan bereiken. Als je van iets hoort dat weer hoger is en beter, liefdevoller en nederiger, geduldiger en vrediger en je neemt het op in je hart, dan ben je op de goede weg.

Het is niet dat je je om de tuin moet laten leiden, want er zijn ook valse waarden die zogezegd de grootsheid van het bestaan beschrijven. Probeer het onderscheid te maken in jezelf van wat echt is en wat niet echt is, wat waar is en wat niet waar is. Het is belangrijk dat je je kan laten leiden door de waarheid en die moet je kunnen ontdekken. Want de waarheid is veelzijdig, ze is groot, ze is oneindig. Je zal steeds weer nieuwe waarheden ontdekken en de waarheid zal staande blijven.

Als je ontdekt dat iets niet waar is, laat het dan vallen en weet dat je geleid wordt want je eigen ziel zal het onderkennen en het is je ziel die van belang is. Het is het Goddelijke in jezelf dat tot ontwaken moet kunnen komen en dat is de scheidsrechter. Het is de ziel die zal tonen wat waarheid is in jezelf. Volg je eigen intuïtie in alles en benader de diepte van je bestaan in alle eenvoud. Alles ordent zich dan rond je goddelijke kern."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte
uit hoofdstuk 16: 'De lelijkheid loslaten en de schoonheid vasthouden'

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte
  Terug naar de volle maan brieven