Augustus 2020

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Het nieuwe boek, 'Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheidwordt op dit moment op papier gedrukt, nog net voordat de drukkerij in zomerstop gaat. Dan blijven de grote, gedrukte vellen met al hun letters noodgedwongen even liggen wachten, tot ze na het verlof eindelijk in 'katernen' van 16 bladzijden geplooid kunnen worden en door vaardige vakmensen gesneden, genaaid en zorgvuldig ingebonden worden tot mooie, aaibare boeken die even sterk als leerrijk zijn en keer op keer op keer gelezen kunnen worden, jaren- en zelfs generaties lang. 

Kracht 7 is niet voor iedereen. Het is een boek gemaakt voor innerlijke durvers, voor mensen die hun leven in handen willen nemen, die tot vrijheid willen komen en met de kracht van hun hart willen gaan leven. Of zoals er in het voorwoord staat: 

Meester Morya zei ooit over deze cursus: “Dit wordt een boek voor mensen die ernaar getrokken zullen worden en erin kunnen bijten.”

Voor de bezinning van deze maand kozen we een stukje uit Kracht 7 voor al onze lezers die zich betrokken voelen bij huidige evoluties in de wereld, die zich zorgen maken en zich afvragen hoe ze daarmee om moeten gaan.

Met eGroetjes van Marie

Meditatie voor de volle maan van 3 augustus 2020

Meester Morya,

"Altijd zijn er mensen die bedenkingen zullen maken rond toestanden op deze aarde. Het is belangrijk dat je je daarin engageert, maar niet te veel. Deze aarde heeft haar eigen wegen, haar eigen bedoelingen en haar eigen uitwerkingen, en soms kan je daarin tussenkomen, soms helemaal niet. Daardoor zijn mensen soms zelfs verstoord in hun evenwicht en kunnen ze in paniek raken rond kleine dingen en dat groot opblazen omdat ze denken dat er iets met hun leven zal gebeuren, terwijl het op een totaal ander vlak ligt en dat het een totaal andere bedoeling heeft.

Je kan dus deelnemen aan het leven van deze aarde, maar je moet je daarin beperken. Je moet houden van deze aarde, dat is een totaal andere visie. Het is een totaal ander zicht op de werkelijkheid. Je moet dus kunnen komen tot uitdrukken van liefde op deze aarde en de problemen die er zijn kan je tot je eigen probleem maken, maar enkel in zoverre dat je weet: ‘ik kan daaraan deelnemen, maar ik kan het probleem niet oplossen.’

De problemen van deze aarde zijn zo groot, dat de mensheid daarin betrokken is. De mensheid, dat zijn heel erg veel mensen. Je zou dus moeten kunnen samenwerken rond bepaalde kleinere problemen, waar je je dan verantwoordelijk voor voelt of waar je verantwoordelijk voor bent, en daar kan je dan wel iets aan doen.

Je hoeft dus niet de hele wereld op je schouders te nemen of de heel grote problemen op je schouders te nemen. Je mag er wel een bepaalde opinie over hebben, maar het hoeft geen betekenis te hebben in jouw leven als je dat niet wil.

Je kan dus bepaalde problemen uit je leven zetten. Je mag dat ook doen. Je hoeft je niet te engageren, tenzij je dat wil. En als je je engageert, hou het beperkt: zorg dat je niet te veel hooi op je vork neemt en denk niet dat je de aarde moet veranderen. Je eigen leven is jouw werkterrein. Zorg dat je in je eigen leven staat en dat je daar werk van maakt en dat je op een bepaalde positieve manier probeert te kijken naar het leven, zodanig dat je vooruit kan gaan."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
"Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid"
Begin van hoofdstuk 5: 'De aarde heeft haar eigen bedoelingen'

Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid
  Terug naar de volle maan brieven