September 2015

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Dit voorjaar heb ik heel veel tijd besteed aan het bestuderen van de boeken van Meester Morya, en daarna aan het geven van voordrachten daarover. Geleidelijk kon ik herkennen hoe Meester Morya een heel aantal grote wijsheden vaak herhaalt op verschillende manieren. Allereerst bijvoorbeeld de ongekende kracht van de liefde natuurlijk: je kan liefde sturen vanuit je hart naar mensen die het nodig hebben, en dan doe je iets van grote betekenis.

Maar een veel frappanter inzicht dat duidelijk werd, is dat enerzijds de mensheid één is, dat de mensen één zijn, dat we één zijn met God, dat alles één is, terwijl we anderzijds volgens Meester Morya gewoonlijk véél te verweven zijn met elkaar, iets waardoor veel van onze problemen ontstaan. Het lijkt een tegenstelling, nietwaar?

Het verschil ligt hem in niveau. Wij mensen moeten op persoonlijk vlak leren om bij onszelf te blijven. Met je gedachten, met je wil, met je emoties moet je leren om iemand anders niet te willen bepalen en om je ook niet te laten bepalen door een ander. Op persoonlijk vlak moet je je vrij kunnen voelen en ook anderen helemaal vrij laten. Als je dit doet, laat je het ego varen. Je ontdekt dat je een ander niet hoeft te veranderen, niet hoeft te leiden en niet per se hoeft te redden van zichzelf.

De echte eenheid ligt niet in het fysieke vlak, niet in het mentale en niet in de emoties. Eenheid is iets innerlijks, iets van het hart, iets op het vlak van de liefde. Voorbij het ego worden we één. We zijn één in onze zoektocht naar de goddelijke harmonie, het Goddelijke Licht, het goede in ons hart, en dat is wat we in elkaar moeten zoeken en steunen. eGroetjes van Marie

Meditatie voor de volle maan van 28 september 2015

Meester Morya, 

"Er zijn heel veel momenten op deze aarde waar er een heel mooie strijd gestreden wordt. Er zijn heel veel momenten op deze aarde waar je het ook kan zien en waar je ervan kan houden. Het betekent dat je dan jezelf opent voor deze krachtvelden die tot rust moeten kunnen komen. Wanneer je bidt voor de mensen die in oorlog zijn, breng je daar een rust in. Wanneer je opkomt voor mensen die in nood zijn, breng je een rust in hun leven. En het is een heel belangrijk feit op deze aarde dat er mensen zijn die rust kunnen brengen in het heel grote leven. Niet alleen in hun eigen leven, maar ook in het heel grote leven.

Je moet dus proberen rust te brengen in je eigen leven, maar ook, als je dat kan en als je dat wil, in het heel grote leven. En dat kan je omdat je krachtig bent en omdat je gevonden hebt wat het is op verschillende punten tegelijkertijd bezig te zijn, met verschillende aandachtspunten in jezelf bezig te zijn. Je moet kunnen staan in je gevoelen, in je denken en je moet daar de rust in kunnen brengen. En je moet je actief kunnen opstellen ten opzichte van deze aarde. Maar niet om haar probleem op te lossen, maar om de rust te brengen in deze aarde, op jouw eigen manier.

Weet dat het zalvend is een vriend of een vriendin te zijn voor iemand anders, maar ga daarin weer niet te ver. Je moet ook kunnen alleen staan in het leven. Dat is een moeilijk punt en toch moet je het kunnen doen. Dat wil zeggen: als je alleen staat, kan je dat diepe contact hebben en dat is een contact van vrede. Dan ben je niet eenzaam, maar je gaat je eigen weg. Het is belangrijk dat ieder mens, wie hij of zij ook is, haar of zijn eigen weg durft te gaan. Dan komt er een verandering op deze aarde die heel belangrijk is.

Je zal zien dat er een strijd ontstaat, maar van mensen die eerlijk zijn, van mensen die proberen de juiste waarden naar voren te brengen. En het is een goede strijd, het is een nieuwe strijd, het is een verandering op deze aarde op grote schaal. Het zal zijn dat je anderen kan steunen met jouw werk. Het zal zijn dat je gesteund wordt door anderen. Vandaar, Ik doe werkelijk altijd een oproep om samen te kunnen staan, want het is een nieuwe tijd en het is een tijd van samenzijn en van samen op weg gaan, maar in alle vrijheid, in alle eerlijkheid, in alle openheid. Laat je weg niet bepalen door iemand anders. Ga je eigen weg. Weet dat je samen kan gaan met iemand anders, maar ga je eigen weg. Doe het op je eigen manier en doe het op een uitzonderlijke en mooie manier. Dat wil zeggen dat je klare ideeën lanceert en dat je daarbij blijft en dat je daarop hamert en dat je daaraan torst en sleurt en trekt. En dat je weet dat dat heel belangrijk is. En dat je dat moet doen met alle voorzichtigheid en alle eerlijkheid. Nooit fanatiek. Fanatisme is uit den boze, het heeft geen enkele betekenis. Het is alleen een rem, omdat je daardoor uit het evenwicht komt en uit het evenwicht van de maatschappij ook. Kijk welke de verhouding is tussen mensen, en daarin kan je dan tussenbeide komen. Ga niet apart staan. Weet dat je alleen kan staan, maar ga niet apart staan. Dat is een totaal ander begrip."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
uit Levensverdieping 13 uit 1995

Ondertussen verschenen als:
“Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”
fragment uit hoofdstuk 5: 'De aarde heeft haar eigen bedoelingen'

Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid
  Terug naar de volle maan brieven