31 oktober 2020

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

In de donkerwordende dagen van de herfst is het niet altijd evident om de zon in je hart te bewaren en positief en licht door het leven te gaan. Meester Morya maakt er een punt van dat licht en optimistisch zijn meer uithaalt dan ‘realisme’ of pessimisme. Makkelijk is zoiets natuurlijk niet, maar af en toe een boek van Meester Morya openslaan kan zeker helpen om het leven wat ruimer te bekijken en opnieuw vertrouwen te vinden in jezelf in plaats van onrust of angst. 

Deze maand is het thema van deze nieuwsbrief orde, en verantwoordelijkheid nemen voor de zaken die op je pad komen. Stel niet uit wat moet gebeuren en ga niet slordig om met dingen die je lastig vindt. Wees dapper want: zaken die je juist aanpakt, komen niet meer terug, en: wie stappen vooruit zet, wordt altijd gesteund. Twee fijne beloftes! 

eGroetjes van Marie

Passages voor de volle maan van 31 oktober 2020 - 1

Meester Morya,

“Zelfs als je met een futiel ding bezig bent, dat je weet van: ‘dit wordt nu echt in mijn leven gegooid, ik kan er niet omheen’ - een document, een inschrijving, een probleem dat aangepakt moet worden, vernieuwd, opgehelderd, dan moet je weten: ‘er wordt voor mij, voor ons gezorgd.’

Het is heel belangrijk dat je rustig bent in de uitwerking van zaken, ook al is het een papierwinkel, ook al lijken die zaken niet zozeer een betekenis te hebben of denk je: ‘ja kom, zo is het leven nu eenmaal, een klus hier, een klus daar, en dan nog een klus en nog een.’ Neen, die dingen die in jouw leven gegooid worden, zijn niet voor niets. Want daarin kan je jezelf kennen. 

Als je er slordig in bent, weet: het komt terug. Vandaar dat het goed is om iets aan te pakken, het uit te werken, af te werken en dan gedaan, uit, over. Maar dat ding toont je dan de weg en het is belangrijk om rustig te zijn in die dynamiek. Want los je iets op wat op het eerste gezicht niet zo belangrijk lijkt en je doet het goed, dan leer je daar jezelf in kennen maar je leert vooral de dynamiek van jouw leven kennen. Want het kan zijn dat je voortdurend rusteloos bent en dat is niet nodig. Het is goed om diep in het leven te kijken en diep gelukkig te zijn, ook met de kleine klussen van iedere dag. Niet om van de ene klus alweer in de andere te tuimelen, maar om in die kleine dingen die dynamiek te zien, die ronkelijkheid, de gegevens die ook meetellen. Want werk je iets af, dan komt het niet meer op je weg, maar van daaruit wordt de oorspronkelijkheid van je eigen leven duidelijk. Dat is een heel groot iets, dat krijgt een enorme impact op jouw leven.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn, uit hoofdstuk 2

Morya Bezinning 9: Gelukkig durven zijn

Passages voor de volle maan van 31 oktober 2020 - 2

Meester Morya,

“Stel bepaalde zaken op orde in je eigen leven. Als je vooruit durft te gaan in je eigen leven zal je altijd gesteund worden. Dat moet je absoluut weten. Ik zeg je dit nu, maar morgen ben je het misschien alweer vergeten. Toch moet je proberen te onthouden dat er een steun is voor jou die je verder zal brengen in je leven wanneer je dat wil. Je moet dat weten omdat er daardoor een sterkte en een evenwicht in je komt. Als je weet dat je niet alleen staat in je streven kan je vooruit en steeds vooruit, door de moeilijkheden heen. Want ieder mens komt wel eens in fases van zijn leven waar het heel erg moeilijk kan zijn. (…) 

Durf heel positief te zijn in je eigen leven, durf dingen te doen voor anderen die positief zijn. Van daaruit komt er dan een grotere kracht naar je toe. Ook een grotere kracht om dingen te verwerken die van anderen komen en die negatief zijn. Wanneer je in jezelf een positieve kracht stimuleert door de dingen tot uitdrukking te brengen, zal je voortdurend beschermd worden, ook in je werk.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven, uit hoofdstuk 9

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven

Passages voor de volle maan van 31 oktober 2020 - 3

Meester Morya,

“Weet dat er een kracht werkzaam is op deze aarde, dat er dingen zijn die in orde komen, ook al kan je dit nu niet zien. Blijf in het vertrouwen dat wat er gebeurt op verschillende vlakken, in verscheidene landen, in verscheidene continenten, dat het een goede bedoeling heeft. Het is wel dat het moeilijk is en moeilijker wordt. Je zal zien dat de tijd waarin we komen heel veel vraagt van de individuele mens. 

Daarom moet je weten dat je ook een onrust kan voelen in jezelf. Maar dan moet je niet denken: ik moet met die onrust leven. Neen, dan moet je die onrust tot een rust brengen op een bewuste manier. Het is heel belangrijk dat je dit durft te doen. Maak je niet druk in je werk, in de ideeën van andere mensen of in de conflicten die er zijn, maar doe je eigen dingen. Dit is heel belangrijk. Sta in je eigen leven zoals je in je eigen volk kan staan en in de betekenis van je eigen religie. Je moet weten dat er dingen zijn in je eigen leven die op een volkomen goede manier uitwerken omdat er een innerlijke leiding is, een innerlijke oorspronkelijkheid. 

Kijk niet te veel naar anderen om jouw leven te bepalen. Bepaal als het ware van binnen uit je eigen leven. Doe je eigen dingen en weet dat je krachtig en sterk bent. En als je denkt dat je dit niet bent, vraag kracht en vraag sterkte en het zal je gegeven worden.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Bezinning 8: Sta in je kracht, uit hoofdstuk 1

Morya Bezinning 3: Een groter leven

Passages voor de volle maan van 31 oktober 2020 - 4

Meester Morya,

“Wanneer er een verantwoordelijkheidsgevoel is in jouw leven, dat je een aantal zaken wil regelen en daarin je best wil doen, dan zou je kunnen zeggen: “Het is nog niet goed genoeg”, maar het is eigenlijk beter dan je denkt. Want iedere keer dat je je verantwoordelijkheid neemt in zaken, herschikt jouw leven zich, wordt het geschikt en komt het op orde. 

Verantwoordelijkheid is die kracht die je stelt tegenover de anderen, in een rust, in een vrede. Want daar waar je je verantwoordelijkheden neemt, komt er een rust en een vrede in jouw leven. Dit kan je heel dikwijls niet zien, want precies door je verantwoordelijkheden te nemen, kom je vaak in moeilijkheden zogezegd. Maar in werkelijkheid is dat niet zo, jouw moeilijkheden lossen op en dat wordt wel eens verkeerd gezien. Door jouw verantwoordelijkheden te nemen, komt er een orde in jouw leven. (…) precies door je verantwoordelijkheden, door dingen te doen, komt er een orde, een regelmaat, een duidelijkheid in je leven, zijn er een aantal dingen die zich schikken, die zich regelen en komt jouw leven in een vernieuwing, in een verandering.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, uit hoofdstuk 15

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn
  Terug naar de volle maan brieven