Juli 2015

Mayil eNieuws

Liefste lezer van Mayil e-Nieuws,

De bezinningstekst van deze mooie maand gaat over hulp vragen en krijgen en aanvaarden. Bij deze drie acties komt soms veel weerstand naar boven, door een veelvoud aan oude patronen en vage gevoelens uit het verleden. Toch hoeft alles wat met hulp te maken heeft, niet moeilijk te zijn, mits je de juiste methode volgt. 

Hulp kan je best vragen aan ‘je innerlijke meester’, namelijk het hoogste goddelijke stukje Licht dat met jou verbonden is, dat in jou geborgen ligt en waarrond jouw lichtlichaam groeit. Dat goddelijke licht dat bij jou hoort, dat in jou schijnt en dat je dus niet buiten jou hoeft te gaan zoeken, zal de juiste dingen van buitenaf op je weg zetten. En dat kan je heel ruim zien, kosmisch zelfs. 

Als je buiten jezelf zoekt naar het licht kan je weleens misleid of verblind worden maar nooit binnenin jezelf als je vertrouwt op jezelf en jouw hoogste licht. 

Kijk niet op, kijk niet neer, hou van de wereld en van het licht, hou van de hemel én van de aarde; dan kan de schoonheid ontstaan. 

Zonnige e-groetjes van Lydia en Marie

pot op het vuur

Meditatie voor de volle maan van 2 juli 2015

Meester Morya, 

"Als je tot stilte kan komen in jezelf, als je die vreugde kan voelen in je hart omdat je in je eigen leven stappen hebt gezet die eerlijk zijn, zal je geleid worden. Want je zal zien, die vreugde zal je leiden. Het zal zijn dat je het kompas in handen krijgt en dat je weet: ‘als ik dit doe, ben ik blij. Als ik het andere doe, ben ik niet blij.’

Dat moet je een tijdje kunnen volgen totdat je ziet hoe zuiver je bezig bent, hoe eerlijk je bezig bent en waar jouw vreugde ligt. Als je dat kan ontdekken in je leven, weet je de grens van je bereiken en weet je hoe het is om over die grens heen te gaan naar een grotere vreugde.

Zorg dus, iedere keer dat je iets in je leven beslist, dat je daar blij mee kan zijn. Probeer naar de diepte van je eigen leven te gaan, dan kan je altijd in die vreugde komen en steeds meer. Dit is wat je zal leiden en op een bepaald moment zal je zien waar die vreugde vandaan komt. Want wanneer je naar je hart gaat, wanneer je naar je eigen innerlijk gaat, krijg je aansluiting op wezens die met jou begaan zijn. 

Je bent niet alleen. Als je in de vreugde van je eigen leven staat, weet dan dat je geleid wordt door je eigen innerlijk, maar dat daarbij nog eens factoren zijn die dat innerlijke van jou versterken. Er zijn wezens aanwezig die je daarin begeleiden.

Als je zoekt naar het beste in je bestaan, mag je je nog zo alleen voelen, maar je wordt geleid. Op dat moment ben je krachtiger en je zal achteraf bedenken: ‘hoe heb ik dat klaargespeeld om die en die stap te zetten in mijn leven?’ Achteraf zal je beseffen: ‘ik was gesteund want ik was sterk en ik heb nooit gedacht dat ik dit en dat zou kunnen.’

Dus als je door moeilijkheden gaat in je leven, weet dan dat je gesteund wordt als je oprecht bent. Als je in moeilijkheden staat, weet dan dat er oplossingen zijn en dat je daar ook naar kan vragen. Als je bidt, zal je antwoorden krijgen. Als je in jezelf staat, zal je weten dat je geleid wordt. Als je getroost wil worden, weet dan dat er zoiets is als een vreugde die je zal troosten. 

Er zijn altijd momenten in het leven die heel belangrijk zijn en bij iedere moeilijkheid die je overwint in het leven, heb je een belangrijk moment want dat is iets wat blijft. Het is iets wat je sterker maakt en waardoor je gevormd wordt op een manier dat je misschien een duidelijker en een groter licht in je draagt door de moeilijkheid dan wanneer je alleen maar rimpelloos in dit bestaan aanwezig geweest zou zijn. 

De grootste mensen hebben de grootste moeilijkheden aanvaard en zijn er doorheen gegaan. Er zijn zelfs mensen die hier op deze aarde zijn, niet om hun eigen moeilijkheden te dragen, maar om de moeilijkheden van anderen te dragen. Kan je je dan voorstellen hoe groot hun licht en hun vreugde is wanneer ze dit doen?"

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
“Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”
einde van hoofdstuk 8: 'Jezelf uitdrukken om jezelf te kunnen begrijpen'

Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven
  Terug naar de volle maan brieven