Juli 2018

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezeres en lezer,

Een paar jaar geleden zat ik met enkele mensen samen om te mediteren en over persoonlijke problemen te bezinnen. Ik kwam heel spontaan bij de boeken van Meester Morya maar de meerderheid van ons groepje was het er over eens dat die boeken beslist te moeilijk zijn. Mijn eerste reactie was: Allez, ’t is toch Vlaams!? Maar iedereen bleef bij zijn standpunt en haalde voorbeelden boven over dit of dat boek wat ze ooit ter hand genomen hadden en “Oh niets voor mij!” 

Ik koos het boek ‘Kracht 3: Mens en maatschappij’ waar iemand net een opmerking had over gemaakt en opende op goed geluk op het hoofdstuk 11: ‘Vrij van schuldgevoel’. Een drietal mensen lazen luidop een willekeurig gekozen alinea. En ja, ongeveer iedereen kon zich erin vinden, en had een anekdote of iets dergelijks meegemaakt of een reeks interessante opmerkingen. Iedereen was het ermee eens dat zij of hij met schuldgevoelens leefde, en dat het boek misschien een zekere studie vraagt, maar dat het al bij al erg leuk is om op die manier een facet van het leven te benaderen. 

Dit blijft voor mij een mooie herinnering. Daarom wou ik als bezinningstekst ook een drietal alinea’s kiezen uit het boek. Maar dat kiezen ligt niet voor de hand, een hele avond ben ik ermee bezig geweest, van voor naar achter, van achter naar voren, de alinea’s werden werelden van ervaring en inzichten en voornemens om het anders te gaan bekijken, mijn hele leven is er aan te pas gekomen.

Het hoofdstuk is eigenlijk een boek op zich. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een klein stukje, tien procent van de meer dan vijfduizend woorden uit het hoofdstuk 11. 

Verder in deze nieuwsbrief vind je nog een nieuwe link naar de video's van vorige maand (veel mensen hadden moeite om deel 2 en 3 te vinden doordat er iets misgegaan was bij het opzetten van de video). Desondanks kregen we veel positieve reacties, en daarom heeft Marie nu ook enkele gefilmde lezingen van vorig jaar opgediept. Ik kreeg al een voorproefje; het zijn schitterende voorbeelden van toegepaste Morya-wijsheid, waarvan ze de komende maanden elke week een stukje zal posten voor jullie.

eGroetjes van Lydia

Video's

Meditatie voor de volle maan van 27 juli 2018

Meester Morya,

"Durf traag te gaan, samen met mensen, in samenhang met mensen, in samenwerking met mensen. Als je dit kan, dan zal je je niet beter voelen dan anderen, maar ook niet slechter en zal je weten: ‘het is in elk geval moeilijk.’

Het leven op deze aarde is een heel ingewikkeld spel van energieën, van krachten die we voortdurend te ontdekken hebben. En je moet je voorstellen dat ieder mens ieder moment anders kan zijn. Vandaar, openheid en eerlijkheid zijn eigenlijk een zegen wanneer je anderen benadert om daarin de werkelijkheid te erkennen van het leven. Dan doorbreek je de spiegel van het zijn, dan kijk je niet naar jezelf. Want er zijn mensen die alleen maar naar zichzelf kijken, ze zijn zogezegd met anderen bezig, maar ze zien alleen zichzelf. Je moet de spiegel van het zelf kunnen doorbreken om de ander werkelijk te leren zien zoals hij of zij werkelijk is en dan ga je vooruit. Dat betekent dat je dan ineens de nauwkeurigheid van het geheel leert te bestuderen. Je ziet dan op welke genuanceerde manier de andere mens ook bezig is. Want heel veel mensen zijn heel juist bezig en op een heel mooie manier, maar anderen kunnen dat vaak niet zien omdat ze in hun fantasie leven. Veel mensen leven in hun denken en zien onvoldoende hun medemens omdat ze van buitenuit naar hun medemens kijken. Je moet van binnenuit naar je medemens kijken en ook het innerlijke van je medemens leren zien en begrijpen. Dat kan alleen maar wanneer je liefdevol omgaat met je medemens en wanneer daar die rust en die stilte is om die diepe gesprekken te hebben en om over innerlijkheid te praten. Dit is de weg waarop het innerlijke naar buiten kan komen op deze aarde. 

Wanneer je dat kan, zal je je getrokken voelen om steeds meer van jezelf te gaan geven en steeds meer van anderen te verwachten en dan sta je in een heel diepe uitwisseling en in een echte vriendschap.

Je moet heel veel met mensen kunnen delen, maar het mag nooit bedreigend zijn, om de ander zogezegd een lesje te geven of op zijn plaats te zetten, of om te tonen wat jij wel kan en de ander niet. Het mag geen les inhouden, behalve een les voor jezelf, om te leren en te durven leren. Wanneer je gaat leren van je medemens, wanneer je dus dingen leert te zien die in de medemens aanwezig zijn, zal ook jouw leven steeds mooier worden. Want de mensheid in zijn totaliteit draagt een schat in zich die het Goddelijke benadert. Iedere keer dat je met mensen en met steeds meer mensen in contact komt op een open en eerlijke manier, kan je het wonder van de schepping van het Goddelijke leren zien. Je zal gedreven worden naar steeds meer en opener visies, je zal gedreven worden naar een steeds eerlijker zijn tegenover jezelf en tegenover anderen. En daardoor komt er een steeds grotere kracht naar voren. Want je zal daardoor jezelf rechttrekken en ook de medemens rechttrekken, en het is op deze manier dat de maatschappij ook wordt rechtgetrokken."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Kracht 3: Mens en maatschappij
uit hoofdstuk 11: 'Vrij van schuldgevoel'

Morya Kracht 3: Mens en maatschappij
  Terug naar de volle maan brieven