Januari 2021

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Tijdens een videobabbel met een vriendin deze maand hadden zij en ik het over het leven en vertrouwen. Zij vroeg me op de vrouw af wat mijn gedachten waren over liefde en hoe je als mens kan weten dat er liefde is in je leven. Ik was verrast door haar vraag en wist even niet wat gezegd. In mijn ogen is die vriendin een spiritueel iemand, heeft ze vertrouwen in Meester Morya en wordt ze op momenten, voor zover ik weet, duidelijk geholpen en innerlijk geleid.

Ik antwoordde toen dat er altijd liefde is, ook als je ze niet kan zien. Als je ervan uit kan gaan dat ze er is en op die manier begint te kijken naar alles wat er rond je en in je gebeurt, dan kan je die liefde leren zien. En daarna kan je ook ontdekken dat de liefde er altijd al geweest is in de diepte van je leven. Je kijkt dan naar je verleden op een nieuwe manier, vanuit een totaal ander perspectief. Als je de liefde zoekt, leer je ze zien, zoals de vogeltjes in het bos. Als je door het bos loopt en alleen maar aan je problemen denkt, zal je ze voorbijlopen zonder ze op te merken.

Ik vond dat vanzelfsprekend, en spreuken uit de Morya orakelkaartjes flitsten door mijn hoofd. Maar zij vond dat blijkbaar niet, zij viel bijna van haar stoel. Het idee dat de liefde er altijd is, maar dat je ze moet willen vinden om ze te kunnen zien, dat was totaal nieuw voor haar. "Dat is fantastisch, daar moet je een nieuwsbrief over maken!" zei ze.

Het is zover, hieronder vind je vijf krachtige fragmenten uit de boeken van Meester Morya, voor jou, lieve lezer, voor die momenten waarop je soms denkt dat je er alleen voor staat en dat je leven (en de wereld) verstoken is van Liefde en Goddelijke nabijheid.

eGroetjes van Marie

symbool als zilveren juweel

Meditaties voor de volle maan van 28 januari 2021 - 1

Meester Morya,

“De liefde is van plan om zich uit te drukken wanneer jij van plan bent om de liefde uit te drukken. Je moet weten dat je een adem kan hebben in jouw leven die reikt naar grotere waarden, maar dat die adem beantwoord kan worden vanuit een grotere adem, vanuit het leven zelf.

Weet dat je gedragen bent door het leven. Eén van de dingen die je moet onthouden, is dat er altijd liefde is. Niet alleen in het algemeen, niet alleen in het grote, maar heel concreet in jouw leven, in jouw hart, want dat vormt de grond van jouw bestaan.

Het is niet omdat jij de liefde niet ziet, dat ze er niet is. Het is niet omdat je er niet aan denkt, dat ze er niet is. Je moet weten dat er een bepaaldheid is in jouw leven, dat er dingen zijn die zo zijn en niet anders omwille van de liefde.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Bezinning 5: Liefde is niet blind (telepathie uit 1998), uit hoofdstuk 8

Morya Bezinning 5: Liefde is niet blind

Meditaties voor de volle maan van 28 januari 2021 - 2

Meester Morya,

“Zoek niet naar liefde die aan jou gegeven wordt, want die is er, ze is in jouw wezen. Leef vanuit die liefde en geef ze door aan anderen. Leef met een goede bedoeling. Leef met een gevoel van eerlijkheid naar jezelf. Daardoor kom je in een grote oorspronkelijkheid en kom je in de blauwdruk van jouw bestaan, van het bestaan. Want uiteindelijk komt daar die eenheid met jezelf, en door jezelf met anderen en met de grote krachten van het heelal.

Weet dat jullie kosmische mensen zijn, dat het Goddelijke in jullie leeft. Je bent een incarnatie van het Goddelijke en er is een grote duidelijkheid in jouw wezen. Je doet er niet goed aan om je voortdurend te laten ondergaan in deze wereld. Leer je eigen kracht te ontwikkelen om dingen op een heel mooie, subtiele manier te beleven.

Je bent een goed mens. Je kan alles aan. Je staat nooit alleen. Wat je wil bereiken, kan je bereiken en je mag hoge doelen hebben. Innerlijk zal er meer en meer die aspiratie komen van: ‘ik weet wat bestaat, ik weet wat de waarheid van het leven is en daar kan ik intreden.’ Je moet niet bang zijn. Je zal je weg vinden. Je staat nooit alleen. Als je één stapje zet in deze richting, krijg je de zegen uit het Goddelijke en krijg je Mijn zegen.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Bezinning 10: Je bent je eigen leraar (telepathie uit 2004), uit hoofdstuk 3

Morya Bezinning 10: Je bent je eigen leraar

Meditaties voor de volle maan van 28 januari 2021 - 3

Meester Morya,

“Je moet weten, God is onzichtbaar, maar voor de ogen van het hart wordt God zichtbaar, en dit is het wonder. Het echte wonder ligt daar waar de liefde haar werk doet en zich toont als liefde, en waar jij die in de liefde gelooft, waar jij weet dat het werkelijk liefde is, dat de liefde zichtbaar wordt. Dit is het grote wonder.

De wonderen die gebeuren, liggen altijd op het niveau van de liefde. Daarom kan je God niet begrijpen zonder liefde. Zonder liefde kan je het licht van God niet benaderen, kan je er niet door beroerd worden, want God is licht, Hij toont de werkelijkheid van het leven.

De wereld op zich is vol illusie, vol begoocheling, vol tegenstrijdigheden, vol ontwikkelingen die je als mens niet kan volgen, maar dat hoeft je niet te ontgoochelen. Het is één grote uitdaging en er kunnen telkens kruispunten zijn, waar je ontmoetingen hebt met andere werelden, met andere gedachten, met andere werkelijkheden die niet jouw werkelijkheid zijn maar die toch deel uitmaken van jouw werkelijkheid. Dit moet je goed begrijpen. Je hebt heel veel poorten in jouw hart, heel veel mogelijkheden om dingen te ontdekken en tot ontdekking te brengen.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn, (telepathie uit 1998), uit hoofdstuk 8

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn

Meditaties voor de volle maan van 28 januari 2021 - 4

Meester Morya,

“Er is altijd iets in de mens wat hem drijft en wat hem verder brengt, maar altijd is er ook iets wat hem afhoudt van het zetten van bepaalde stappen en het is belangrijk dat je ziet, wat de grote stappen in je leven betreft, dat er altijd een bescherming is. Als je juist leeft en de nodige aandacht hebt voor je eigen leven, dan zal je ook juist geleid worden en de juiste dingen doen.

Je moet niet bang zijn dat je op grote momenten van je leven de verkeerde beslissingen zou nemen. Veel mensen zijn daar soms door geplaagd, dat ze zeggen: “Ik zou nu dit kunnen doen en dat en dat en dat” en dan zetten ze alles op een rij en dan hebben ze uiteindelijk een beslissing genomen en achteraf zijn ze dan bang dat het verkeerd was. Nee, je moet niet bang zijn dat je de verkeerde beslissingen neemt in je leven. Ook al denk je soms dat het verkeerd afloopt met je, dan moet je toch weten dat er een leiding aanwezig was, zodanig dat je een stap hebt kunnen zetten die belangrijk was, waar je dan misschien pas achteraf de betekenis van kan zien.

In feite is het zo dat je als mens wel een vrije wil hebt en heel veel dingen zelf kan beslissen, maar dat er ook op heel veel punten een bescherming aanwezig is in je leven, zodat je de juiste beslissing neemt. En daar kan je dan ook dankbaar voor zijn.

Het is niet dat je dat altijd kan zien, want heel dikwijls kan je zelfs je eigen leven niet beoordelen, dat moet je ook niet altijd doen. Je moet alleen weten dat je bijleert en dat je steeds meer vertrouwen kan vinden in het leven, en dit is wel heel belangrijk.

Je moet kunnen leven met een fundamenteel vertrouwen dat de orde van het heelal, de orde van het universum en de orde die er aanwezig is op deze aarde, gedragen zijn door liefde. Dat moet je kunnen zien in je eigen leven. Dit is geen uit de lucht gegrepen theorie, het is eigenlijk een praktisch gegeven in je eigen bestaan, opdat je het vertrouwen zou krijgen in je eigen leven.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen, (telepathie uit 1995), uit hoofdstuk 7

Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen

Meditaties voor de volle maan van 28 januari 2021 - 5

Meester Morya,

“De mens kan in elke mogelijke toestand van zijn leven open komen voor nieuwe dimensies. Op die manier zou de mens in het leven moeten kunnen staan. Dit is heel belangrijk voor de komende tijd. Dat wil niet zeggen dat er rampen zullen zijn die de wereld zullen vernietigen, zoals men wel eens voorspelt. Neen, maar het betekent wel dat er hier en daar grote veranderingen komen waar de mens een kans krijgt om oneindig veel meer te leren en open te komen - achteraf, niet op het moment zelf omdat hij dat dan niet kan zien.

Waar hij dit kan zien, omdat hij zo bewust is dat hij het al bijna op voorhand kan beseffen hoe het zal zijn, zal hij meegaan en zal hij blij zijn met de veranderingen.

Heel veel mensen lopen op het randje van het bewustzijn. Ze staan op het punt veel bewuster te worden. Ze durven te leven met de toekomst in plaats van met het verleden. Dit is een heel ander perspectief. Dan weten ze wat het doel van hun leven is, waar ze naartoe willen en wat ze in feite willen bereiken in dit leven. Daar werken ze dan hard aan.

Vrijheid, daar moet hard aan gewerkt worden. Schoonheid, dat is iets waar elke dag om gevochten moet worden. Edelmoedigheid is heel belangrijk. Liefde is iets wat onvergankelijk is en waar men zijn best voor moet doen, anders is die er gewoon niet. Dat zijn allemaal dingen waar de mens bewust mee bezig moet zijn, anders is het er niet.

Je kan heel veel mensen tegenkomen die van deze waarden niets afweten, en bijna leven van de ene ontgoocheling in de andere, van de ene catastrofe in de andere, zo zou je het kunnen beschrijven. Want als je naar de mensheid kijkt die vernietigd wordt in zoveel dierbare aspecten van haarzelf, dan heb je daar medelijden mee en zie je dat daar dingen gebeuren die niet zouden mogen gebeuren. De mens is het slachtoffer.

Maar in dezelfde situatie zie je mensen die tot bloei komen, zie je mensen die zo behulpzaam zijn, die zo open komen voor anderen, dat het ongelooflijk prachtig is, waarvan je zegt: “Waar halen ze het vandaan? Hoe komt deze kracht in hen en hoe komen ze tot een dergelijk diep begrip van het bestaan?” Het is allemaal mogelijk op deze aarde.

Er is een schat aan mogelijkheden die je je bewust moet worden en waar je voor staat ieder moment van je leven, en waardoor je getest zal worden op momenten van catastrofen op deze aarde. Ik zeg niet dat je ze zal meemaken, Ik zeg ook niet hoe ze zullen zijn en waar. Ik zeg wel dat de mens het moet leren zien op een totaal andere manier en moet leren open komen voor de heel grote dingen, zodat hij het werkelijke kan zien en niet het voorbijgaande.

Alles op deze wereld geeft de indruk voorbijgaand te zijn. Toch is er altijd iets aan het werk wat heel fundamenteel en blijvend is. Durf dit na te speuren, durf dit te beleven. Kan je dit beleven dan ben je een gelukkig mens en dan zie je, door het hele spektakel van het leven, waar het om gaat.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, (telepathie uit 1995), uit hoofdstuk 9

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud
  Terug naar de volle maan brieven