Mei 2020

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers, 

Met deze wassende maan en een rustige tijd om hier orde op zaken te stellen (o.a. de back-ups verzorgen van geschreven, getypt en audio materiaal), maar ook naar aanleiding van de vraag "Wat zou MM gezegd hebben over deze tijd?" werd de aandacht van Marie naar een algemene boodschap getrokken met een vergelijkbare datum als nu, voor de getallenfreaks onder ons :-)

'Lang, maar mooi en veelbelovend', was mijn kanttekening. Maar je moet het toch nog zelf doen natuurlijk. Behalve dan de Goddelijke inspiratie, dat is het domein van het hart en die is er altijd, zeker nu alles een beetje op zijn kop staat. 

Je hart zoeken en erbij halen, is een goede manier om de rust te behoeden. Dan kan je bewustzijn groeien en bloeien en de angst en onzekerheid alvast een toontje lager doen zingen. In het hart zitten al de mooie waarden van het leven, de intuïtie, de liefde, de vrede, en die wonen er al duizenden en duizenden aardse jaren, zonnejaren, sterrenjaren. E-Groetjes van Lydia

Meditatie voor de volle maan van 7 mei 2020

Beluister deze algemene boodschap (Geert Crevits, Brugge, 20/04/2002):

Meester Morya,

"Wanneer je bepaalde bedoelingen herkent in je eigen leven, die veronderstel er vroeger niet waren, waar je een beetje zenuwachtig door kan worden omdat je denkt: ‘ja, mijn leven gaat precies een andere richting uit’ - want het is wel dat in de maatschappij in haar totaliteit heel veel veranderingen komen en dat heeft zijn consequenties voor bepaalde mensen die daarin functioneren - dan moet je niet denken: ‘ik kan dat niet aan.’ Want het kan zijn dat je je bijna moet herprogrammeren in jouw leven, of dat je voor iets gesteld wordt waar je opnieuw moet gaan leren, of waar je denkt: ‘ja, ik heb nooit gedacht dat dat eigenlijk naar mij toe zou komen en dat ik dat nu moet doen.’ 

Je moet weten dat er altijd een hulp is voor elk van jullie. Wat er ook gebeurt in je leven, probeer moedig te zijn en probeer je verlangen te controleren. Want het zou kunnen zijn dat je voor jezelf denkt: ‘ik wil die richting uit’, maar dat dit door omstandigheden even niet mogelijk is en je eigenlijk andere dingen vóór moet nemen. Dan moet je niet vechten tegen jezelf, dan moet je dit in de eerste plaats proberen rustig te aanvaarden en te kijken welke de mogelijkheden zijn die daarin gegeven zijn. 

Met andere woorden, door veranderingen in de maatschappij kan het zijn dat er plots iets in je leven komt wat zeer belangrijk is, maar wat je niet ziet. En als je rustig bent, dat je toch aanknopingspunten vindt waardoor je ineens een bepaald beleid gaat voeren dat vroeger strak was, maar dat nu heel soepel wordt. 

Voor jezelf is het zo dat het een aangename tijd kan zijn in jouw leven als je je verzoent met een aantal dingen die een maatschappelijk gegeven zijn. Dat wil niet zeggen dat je moet denken: ‘ja, het is allemaal eenvoudig, dus ik stel me daarop in en dan lukt het wel.’ Neen, het kan zijn dat je moeilijke momenten kent in jouw leven, momenten van aanpassing, van heroriëntatie, van heel veel vragen die de kop opsteken, die je niet hebt verwacht, van een aantal situaties die ondoorzichtig zijn. Maar als je stilaan keuzes zal maken, dan zal het ook zijn dat je innerlijk blij wordt, omdat je voelt van: ‘ik heb nooit gedacht dat ik dit en dat zou kunnen.’

Want het is wel dat, in de totaliteit, de mensheid als het ware op een nieuw spoor gezet wordt met heel veel mogelijkheden. De tijd die komt, zal eigenlijk razendsnel gaan, dat wil zeggen dat van alles gebeurt op technisch vlak, op medisch vlak, op sociaal vlak, en dat heel veel aanpassing noodzakelijk is voor mensen. Maak daar geen drama van in je persoonlijk leven, maar probeer een klein beetje je best te doen, zodanig dat je mee bent voor dat stukje wat van jou gevraagd wordt. Daarna zal er een vrede zijn in je hart, omdat je voelt: ‘ik leer meer dan dat ik heb gedacht dat ik ooit zou leren.’ 

Het is dus een zeer boeiende tijd die komt met heel veel mogelijkheden. Probeer dan ook een stukje mee te zijn. Dus met andere woorden, als er evoluties zijn die nieuw zijn, of waar je denkt: ‘ja, je moet daarvoor gestudeerd hebben!’, ga daar niet vanuit. Weet dat je knappe mensen bent en dat je alles aankan, als je dat wil. Want wat soms duister lijkt of moeilijk, als je er een klein beetje mee bezig bent, een beetje geconcentreerd mee bezig bent, is het zo dat het zich opent en dat je het eerder als een aangenaam feit kan zien in je eigen leven. 

Je moet dus nooit panikeren, nooit denken: ‘ja, de evolutie in de maatschappij gaat zo vlug dat ik eigenlijk aan alle kanten denk van: ik kan daar niets aan doen, ik kan daar niet in mee.’ Neen, probeer met een frisse kijk te kijken naar het leven, doe een klein beetje je best, en weet wel dat die dingen naar je toe zullen komen die zeer belangrijk zijn. Ik spreek nu niet voor iedereen, maar het is wel dat in je eigen leven ook innerlijk grote veranderingen kunnen komen naar aanleiding van maatschappelijke gegevens. Naar aanleiding van bijvoorbeeld internationale toestanden, waar jij voelt van: ‘vroeger zou ik daar nooit van wakker gelegen hebben, maar nu begrijp ik dat het leven interessant en belangrijk kan zijn en dat ik keuzes moet maken in mijn bestaan.’ 

Het is heel belangrijk om te leven vanuit je hart, vanuit een diepere dimensie, vanuit je intuïtie. En dat kan je als je rustig bent naar de maatschappij toe, en als je je eigen verantwoordelijkheden neemt om dat op jouw manier  te ontplooien. 

En het is niet dat je alles aan moet kunnen in elke richting en dat het iedere dag helemaal anders moet zijn, het leven. Neen, het is wel, als je een stukje verantwoordelijkheid neemt voor je bestaan, dat je dan een groot inzicht krijgt en dat je dan in een nieuw verlangen komt om dingen te delen met elkaar. 

Het is wel dat je onrustig kan zijn op dit moment omwille van heel veel factoren die naar de mensen toe geschoven worden: ‘men moet daarmee bezig zijn en men moet dit doen en men moet dat doen.’ Het wordt niet van je gevraagd dat je op ieder terrein vooruitgaat. Maar het is wel dat je je eigen leven moet kunnen zien en dat je niet moet afhaken, dat je je moet kunnen engageren daar waar jij voelt dat het voor jou persoonlijk belangrijk is. 

Vandaar ook, het is heel belangrijk om keuzes te durven maken. Aanvaard niet alles wat in jouw leven geduwd wordt, maar kies. Want er is heel veel te doen in elke richting en als je jezelf oriënteert en als je dingen opneemt in je eigen bestaan, kan je met een kleine inspanning grote resultaten verkrijgen. 

Af en toe moet je eens de tijd nemen om gewoon te bezinnen, om gewoon te kijken, toe te kijken naar alles wat er om je heen gebeurt, niet om het op te nemen in jouw leven, maar om het ergens een plaatsje te geven: ‘o, dat is interessant, dat is een evolutie die interessant is.’ Kijk dan ook in grote lijnen naar de evolutie van de wereld, naar de politiek, of naar wat men zegt, of naar sociale ontwikkelingen, of naar bepaalde toestanden, maar doe je eigen dingen. 

Weet ook dat je je bekommernis kan delen met mensen, dat je vanuit de goedheid van je hart mensen kan steunen, wat heel belangrijk kan zijn, maar je moet het altijd in evenwicht houden met je eigen evolutie, met je eigen leven. Kijk naar je eigen leven en probeer zover te komen dat je tot een zekere vorm van dienstbaarheid komt, dat je voelt van: ‘kijk, ik heb zoveel tijd nodig om dit en dat en dat in orde te krijgen in mijn eigen leven, maar ik hou een kwartiertje vrij om iets te doen voor iemand.’ Met andere woorden, een goed woordje, een telefoontje, een brief, iets, een kleinigheidje, maar gewoon als dienst, gewoon om een ander een duwtje te geven. Dit moeten geen grote dingen zijn, maar het is de oriëntatie die daarin belangrijk is. Die dienstbaarheid is belangrijk, en het aanknopen bij wat het Goddelijke jou als inspiratie geeft. 

Wanneer je een diepe gevoeligheid hebt over jouw leven dat bepaalde zaken moeilijk zijn, dan moet je weten dat een aantal zaken toch na verloop van tijd in evenwicht zullen worden gebracht omdat je zal voelen dat je aansluiting krijgt bij een aantal mensen die het heel goed bedoelen en die objectief goed bezig zijn. 

Wanneer je iemand bent die echt waardevolle dingen wil bereiken in jouw leven, in je innerlijk, dan zal dat kunnen. 

Ook is het zo: als je bidt - als je bijvoorbeeld bepaalde problemen hebt in je eigen leven en je bidt tot het Goddelijke - dan word je verhoord. Daar moet je proberen vanuit te gaan, want dat is een heel diep inzicht. Dat betekent ook, als je dit inzicht in je eigen leven plaatst, dat je leven rijper wordt en in elke richting opener. Voor jezelf zal het zijn dat mooie ervaringen komen, dat mooie dingen gebeuren in jouw bestaan. Zit over niets in, ook niet over maatschappelijke veranderingen."


Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
Deze 'Algemene boodschap' werd door Meester Morya gegeven ter gelegenheid van het openbare programma van Geert Crevits in Brugge op 20/04/2002

Het Elewout centrum in Brugge
  Terug naar de volle maan brieven