Augustus 2015

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezer(es), 

Het leven gaat steeds op en neer, heen en weer, en gooit daarbij uitdagingen op ons pad - soms uiterlijk, soms innerlijk, groot of klein, en soms van alles tegelijk. Niemand ontsnapt eraan. Meester Morya vertelt ons in zijn boeken steevast dat we niet hoeven te vluchten van de moeilijkheden. Rustig worden, dat is wel nodig, er nuchter naar kijken, naar de diepte van ons hart luisteren, weten dat toeval niet bestaat en zeker ook: hulp vragen aan het Goddelijke. 

Met de genade van je verlangen naar leiding, ontvang je telkens antwoorden vanuit het Goddelijke in de vorm van inzicht, oplossingen, vooruitgang. Het wordt een steeds duidelijkere interactie tussen jou, het leven en het Goddelijke, en door de dialoog niet uit de weg te gaan, leer je deze gesprekspartners meer en beter kennen en kom je dichter bij elkaar. e-Groetjes van Marie

controle

Meditatie voor de volle maan van 29 augustus 2015

Meester Morya, 

"Er zijn heel veel domeinen van je gevoel, van je verstand die je nog niet kent. Dat komt omdat je met je denken meegaat in de dingen die om je heen zijn en daarin een zekere betrokkenheid kent en dat je aan de andere kant voelt dat dat niet jouw hele leven is. Dat jij met andere woorden iemand anders bent dan de andere mensen, dat je vrij staat, min of meer vrij, dat je wel een grotere vrijheid zou willen, maar dat die grotere vrijheid alleen kan wanneer je die vrijheid innerlijk opneemt. 

De wereld laat het niet toe dat jij degene bent die je eigenlijk zou willen zijn. Daar zit een moeilijkheid. Moeilijkheden komen er dikwijls doordat anderen jouw leven willen bepalen, maar innerlijk kan zoiets niet. Niemand kan jouw leven innerlijk bepalen behalve God. Vandaar dat Zijn verantwoordelijkheid in jouw leven ligt om je daar te brengen waar je inderdaad vrij bent, waar je de dingen op de juiste manier kan beleven en Hij helpt je daarbij. Hij is degene die je voorspeelt wat kan, Hij is degene die je inspireert, Hij is degene die je uit de moeilijkheden brengt. 

Als je dit eenmaal beseft, zal het zijn dat je heel regelmatig een beroep doet, bijna seconde per seconde, op die grote kracht, op God, en dat je ziet dat die grote kracht jouw leven leidt en dat die grote kracht jou toont wat je kan beleven en waar je naartoe moet en hoe je het moet doen en wat je moet zeggen. Dan wordt jouw leven een groot leven, dan wordt het ruimer en dan wordt het ook een en al vreugde, want dan kom je in contact met die goddelijkheid en dan weet je: ‘God is degene die mij stuurt naar deze aarde, God is degene die wil dat ik hier ben’, en dan veroordeel je God niet voor jouw leven, hoe moeilijk het ook is, maar je neemt deel aan het leven en je weet dat je best gelukkig kan zijn ook met de mensen die naast jou staan en die het moeilijk hebben. 

Want als jouw leven een leven is dat je ontvangt uit de handen van God, kan je de moeilijkheden aan, wat ze ook zijn. Want je voelt je gedragen in de moeilijkheden, je voelt ook dat zelfs de moeilijkheden zin hebben. Maar het is niet de bedoeling van het leven dat er moeilijkheden zouden zijn. Integendeel, de bedoeling van het leven is dat moeilijkheden opgelost worden. Soms zijn die moeilijkheden structureel, soms zijn ze oude problemen van de aarde waar je mee te maken krijgt, soms hebben ze te maken met een realiteit van de ziel. Je komt niet alleen op deze aarde, je komt met een aangeboren verwantschap met die en die en die. Soms noemt men dat karma. Er is zoiets als een betrokkenheid bij anderen van levens ver, waar je nu weer een nieuw stukje van ontdekt voor jezelf en waar je een grotere vrijheid in kan bewerken door met God te leven en door samen met God als het ware, de problemen te bestuderen, te kijken wat je kan doen. 

God is het licht, dat mag je niet vergeten. Daarom kan je bidden tot God dat Hij jou inzicht geeft in jouw problemen en dan bekijk je de problemen anders. Want wanneer Hij spreekt, zegt Hij andere dingen dan jij kan bedenken. Wanneer Hij in jouw leven komt, toont Hij andere dingen dan jij kan zien. Als je gaat kijken vanuit je hart, vanuit de liefde van je hart, vanuit de stroom die vanuit God komt, toont de liefde jou wat kan gebeuren. Te midden van de grootste moeilijkheden is er een uitweg om goede dingen te doen en om juiste dingen te doen. Dat maakt jouw vreugde uit (...)."

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
“Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
uit hoofdstuk 3: ‘Inspiratie’

Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn
  Terug naar de volle maan brieven