November 2016

Mayil eNieuws

Liefste enieuws lezer, lezeres, 

De boeken van MM zijn ontstaan op een heel bijzondere manier, uit een diep spiritueel contact van Meester Morya met Geert. Het basisgegeven aanwezig in al deze boeken is schoonheid, maar die zit soms net onder de oppervlakte. Als je afketst op de vorm, zal je je tijdens het lezen misschien gaan ergeren aan woorden, zinswendingen, de manier waarop dingen gezegd worden. Het gaat tenslotte over Wijsheid die ‘aangelengd’ wordt in een spreektaal. Maar als je de flow vindt en je concentreert op de inhoud, zal je meegevoerd worden naar een nieuw leven. 

Het nieuwe boek dat straks uitkomt in de ‘Morya Kracht’ reeks is prachtig en krachtig en vraagt om uitgepluisd, doorgrond en bestudeerd te worden. Een studieboek dat op een poëzieboek lijkt. Zeker ook voor jonge mensen die er zich gemakkelijk in zullen herkennen. Mensen die met goedheid leven, worden nieuw! Poëtische groetjes van Lydia

Meditatie voor de volle maan van 14 november 2016

Meester Morya, 

"Wees niet verlegen om stappen te zetten in een nieuwe richting, waar je het gevoel over zou kunnen hebben: ‘als ik dat maar zou kunnen dan zou ik toch zo blij zijn’, zet een klein stapje in die richting. Denk dus niet dat het onmogelijk is om wat dan ook te bereiken, maar dat kleine stapje moet er zijn, dat klein beetje vuur dat je in jezelf ontdekt om het goede te doen. 

Dit kleine stapje goedheid is wat Ik eigenlijk van jou verlang. Als je dit gaat doen is het zo dat de dingen vanzelf duidelijk worden, steeds meer, en dat je op die weg de ontdekking zal doen dat je steeds meer geholpen wordt. Je gaat met andere woorden de weg uit de eenzaamheid en in het verlangen om een aantal zaken op een juiste manier te doen. 

Er is heel veel mogelijk in dit bestaan. Het is niet dat je moet verlangen van: ‘ooit komt er eens een tijd dat ik dit zal doen.’ Neen, dat ligt te ver voor je uit en tegen die tijd ben je al lang je eigen gedachte vergeten. Wat belangrijk is, is dat je vandaag rustig probeert te zijn en een klein stapje doet vol goedheid en vol begrip en medeleven. 

Wanneer je ziet dat dit mogelijk is, is alles mogelijk, want dat is het keerpunt in jouw leven. Als je het gevoel krijgt van: ‘o jee, er is dit en dat en dat geweest en het was allemaal moeilijk’, let daar niet op, zet dat kleine stapje in jouw bestaan. Dat is eigenlijk het scharnier van jouw bestaan zodat de poort zich opent van het geluk in je eigen leven. 

Er is zoveel wat op een zeer bijzondere manier kan gebeuren in jouw leven dat je je daar geen voorstelling van moet maken. Probeer dus niet met je gedachten uit te vinden of uit te denken of te fantaseren wat jouw leven zou moeten zijn, dat is een te moeilijke opgave. Laat dit stukje over aan God, en weet dat Hij dat voor jou zal invullen en dat van daaruit ongelooflijk veel mogelijk wordt in jouw leven. Binnen deze dynamiek wil Ik jou brengen (...)"

Meester Morya

Meester Morya

© Mayil.com, Geert Crevits - Bron:
“Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
uit hoofdstuk 4

Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven
  Terug naar de volle maan brieven