December 2017

Mayil eNieuws

Liefste e-Nieuws lezer en lezeres, 

Geert en ik hebben altijd veel geschreven, en vanaf 1981 schreven we af en toe in elkaars dagboek. Maar vanaf 1985 werden de schriften letterlijk overgenomen door de Meesters. In het begin was de taal niet zo vlot, maar de ideeën waren meteen helder en krachtig. In die vroege jaren werkten verschillende Meesters samen om tekst en uitleg te geven over de mensen in de Nieuwe Tijd. Meester Morya kwam eerst - voor een korte periode - meestal geïntroduceerd door een andere Meester die we niet lang voordien nog in levende lijve gekend hadden zonder te weten wie hij echt was. Maar de andere Meesters hoorden er ook bij en samen vulden ze elkaar aan tot een kleurig palet van licht en wijsheid. Meester Morya was later meer aan bod en uiteindelijk meest vooraanstaand in het werk. 

Lahiri Mahasaya was mij op de een of andere manier vertrouwd en zeer geliefd. Hij had het vooral over het Universele Christusbewustzijn, waar ook Jezus van Nazareth mee bezig was, en waar onze tijd nu volgens Lahiri nog meer dan vroeger klaardere inzichten mogelijk maakt op veel meer gebieden dan toen. ‘Ik bedoel,’ zegt hij nog, ‘dat Jezus van Nazareth in zijn tijd niet alles zo duidelijk kon verwoorden bij de mensen. Niet dat het voor hem zelf niet duidelijk was, maar uit voorzichtigheid heeft hij vele dingen niet gezegd, ook zelfs niet aan zijn meest intieme gezellen.’

Marie heeft als bezinningsteksten voor deze volle maan enkele passages uitgetypt uit het begin van ons ‘Lahiri Mahasaya’ schrijfboek. 
Mogen deze bezielende woorden je moed geven om je eigen weg te gaan. E-Groetjes van Lydia

Lahiri Mahasaya

Meditatie voor de volle maan van 3 december 2017

(Woensdag 28 januari 1987)
L.M. (…) De Christus is een kracht die ook nu nog voor de komende Aquariustijd zijn werk zal doen zoals Hij dat in de voorbije ommegang van de wereld gedaan heeft, en dit is voor een hele tijd nog steeds zo. De Christuskracht hebben de mensen allen ter beschikking om tot de eenheid met God te komen (…)

(Donderdag 29 januari 1987)
Lahiri.
Mijn verlangen is het om wat verder te gaan in het Christusbewustzijn om dit te verduidelijken op mijn manier, nl. de Christus is er om de mensen tot eenheid te brengen, waardoor wij allen samen een grotere energie op Aarde kunnen brengen om aldus een verbinding tot stand te brengen door de Christuskracht, naar de God-Vader en -Moeder. Daardoor kan een beter idee ontstaan over hoe God met de wereld en de schepping bezig is en hoe de mensen het Goddelijke op de Aarde kunnen uitdrukken. 

De Christus is de band tussen de mensen en God, en op die manier kan de mens langs de Christuskracht in verbinding komen met de God-Vader en -Moeder om op een nieuw niveau verder te kunnen gaan in dit leven, en om de spiegeling van het bestaan te kunnen doorbreken om in de werkelijkheid van het leven te kunnen verblijven op Aarde. We zullen op deze manier kunnen leven als geestelijke mensen die hun lichaam als instrument tot volle uitdrukking kunnen brengen. 
Lahiri

(Vrijdag 30 januari 1987)
(…) en volgens mij zijn we nu in zo een belangrijke periode aangekomen, waarin we de Christuskracht zeker zullen gebruiken in het voordeel van de wereld. Als ik er even blijf bij stil staan, dan betekent het dat we deze Christuskracht voor alles, zelfs in deze nieuwe tijden, nodig zullen hebben, want geen enkele kracht gaat daarboven. In vergelijking met andere krachten is deze kracht in staat de eenheid te bewerken, maar de liefde die deze kracht in zich heeft, is in staat niet alleen om de eenheid onder de mensen te bewerken, maar evenzeer om de mensen te vernieuwen in hun dagelijks bestaan, want deze kracht is er om ons steeds duidelijk te maken waar we op de eerste plaats mee bezig moeten zijn. 

Door deze kracht kunnen we duidelijk leren onderscheiden hoe we onze dag moeten aanpakken, want op deze manier kunnen we veel wat nutteloos of van weinig belang is, op korte tijd afhandelen of helemaal laten vallen, en alleen de belangrijkste dingen naar voren schuiven. Dit is erg voornaam - wanneer de tijd voor ons steeds vlugger zal gaan of wanneer we voor onszelf steeds minder tijd over zullen hebben - dat we dit onderscheid leren te maken. 
Lahiri Mahasaya

© Morya.org, Geert en Lydia Crevits

Geert en Lydia Crevits
  Terug naar de volle maan brieven