April 2014

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezer(es),

Er is soms heel veel moed nodig om moedig in het leven te staan. Ik heb daar een oefening voor, niet moeilijk en erg lonend. Het veronderstelt wel dat je een boom kan zien vanuit je kamer of dat je een persoonlijke band hebt met een bepaalde boom in het park, het bos of op het pleintje.

Ga voor je raam staan op een zonnige dag en sluit je ogen. Zeg hardop: “Ik verzoen mij met mijn verleden.” Blijf enkele ogenblikken gedachteloos staan. Open vervolgens je ogen en kijk naar de boom in je tuin of denk heel sterk aan je groene vriend met zijn wortels in de aarde en zijn kruin in de hemel. Zeg rustig tegen jezelf: “Ik verzoen mij met mijn toekomst.”

Dan zal je voelen dat je steviger in het NU terecht komt, en dat je hart krachtiger wordt. En heel ruim en heel warm. Het hart is de plaats waar moed geboren wordt en waar de vrede woont. Van daaruit kan je je leven aan, zoals het is, zoals het jou gegeven is. Want leven en moed zijn hetzelfde. e-groetjes van Lydia

Meditatie voor de volle maan van 15 april 2014

Meester Morya, 

"Het Goddelijke is verruimend, openbarend en openend. De mens kan daar aansluiting bij vinden. Hij kan zich daarvan bewust worden in zijn eigen hart en dat gebeurt in de stilte. Het is door liefdevol om te gaan met het Goddelijke, op het niveau van het hart, dat je dit kan beleven. 

Dan komt er een schittering in je eigen wezen en kan je beginnen te werken met licht. Maar eerst moet de basis gelegd worden, en dat is het contact in het hart. Pas daarna kan je met licht werken. Zonder die basis kan je natuurlijk ook altijd licht sturen, maar dat heeft weinig zin. Het is hetzelfde als proberen om met een heel klein zaklampje een hele grote kamer te verlichten. Je denkt nu misschien ‘het is beter dan niks’, maar weet dat je ineens de hele kamer kan verlichten als je in je hart leeft. Zo kan je het bekijken. Dan gaat het licht vanzelf zelfs tot buiten de kamer, door ramen en deuren en kan je ontdekken wat het betekent te werken met licht. 

Lichtwerkers zijn werkers die in zichzelf en in hun eigen leven staan. Ze hebben het aangedurfd om met liefde te leven en staan daardoor in een verbondenheid met het Goddelijke. Het Goddelijke leeft, is tegenwoordig in de mens die liefdevol kan zijn. Het gezegde ‘God is liefde’ mag dan al heel oud zijn, het is een werkelijkheid die op aarde zeer doordringend is en die voortdurend vernieuwend zal werken. 

Als je daar aansluiting bij kan vinden, dan heb je de kracht om vernieuwing te brengen in gelijk welke structuur: lichamelijk, etherisch, astraal, mentaal en spiritueel. In elke wereld brengt liefde vernieuwing en het licht is van die aard dat het liefde ondersteunt. Het licht is het bewustzijn waar liefde eigenlijk naar vraagt. Liefde is aanwezig overal waar de mens zichzelf durft te zien zoals hij is. Wanneer de mens zichzelf kan zien op een reële, nuchtere manier, is daar liefde in aanwezig, want liefde houdt van de dingen zoals ze zijn. 

Liefde wil geen andere wereld. Liefde wil de wereld kennen zoals ze is omdat ze weet dat God daarin aanwezig is. Wanneer liefde de dingen aanvaardt zoals ze zijn en daarvan het Goddelijke erkent, dan heeft ze alles. Liefde is nooit geneigd om andere dingen te doen dan ze moet doen. Dit ligt vanzelfsprekend onmiddellijk meegegeven in de ervaring van liefde. Liefde weet precies wat ze kan en wat ze niet kan. Liefde weet altijd het juiste te zeggen en het juiste te doen. 

Telkens zal de mens de neiging hebben om dit te betwijfelen, omdat hij in staat is om andere dingen te zien dan liefde. De mens is ook in staat om buiten de liefde te gaan en in zijn eigen wereld te tuimelen. De val van de mens betekent eigenlijk dat de mens in staat is om dingen te zien buiten de liefde om. Wanneer hij dit doet, staat hij apart, alleen en bevindt hij zich in het kwade. Wanneer de mens daarentegen in de liefde staat, staat hij in de eenheid en in de werkelijkheid. En dat is de tegenstelling met het gevecht op deze aarde. 

Er zijn dus mensen die bepaalde radicale standpunten innemen omdat ze een te beperkte visie hebben en omdat ze niet in staat zijn, binnen hun eigen godsdienst bijvoorbeeld, om tot liefde door te dringen. Nochtans kan iedereen dat. Zelfs buiten de godsdienst kan de mens tot liefde gebracht worden, omdat er altijd dwingende redenen zijn om liefdevol te zijn. 

Want de Christus heeft de universele liefde geopenbaard en de kracht van de Christus is aanwezig is in iedere fractie van liefde, en het is deze kracht die vernieuwend werkt. 

Je kan hier vijf minuutjes over mediteren."

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits - Bron:
“Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
uit hoofdstuk 3: 'De kracht van stilte'

Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan
  Terug naar de volle maan brieven