Meditatie 12

Je staat niet buiten de kosmische kracht

Meditatie

Mijn leven heeft een betekenis

Als je in je kracht staat, als je in die kracht staat die je verder zal leiden, betekent dat dat je openstaat voor vernieuwing. Iedere keer dat je dus gelooft in jezelf en dat je weet: ‘ik loop hier op deze aarde niet niets te doen, maar mijn leven heeft een zekere betekenis, een zekere oriëntatie, ik probeer dingen te vinden die wezenlijk zijn in dit bestaan’, dan breng je je tijd vruchtbaar door en weet je wat je hier komt doen.

Want deze aarde is niet zomaar gegeven. Het is een gegevenheid die openbarend kan werken. Je leven kan openbarend zijn voor jezelf en voor anderen, sluit dat dus niet uit, wie je ook bent. Durf te geloven in jezelf, durf te geloven in je eigen ontwikkeling en durf te geloven in de diepte van je eigen wezen. Want in wezen kan je contact hebben met vernieuwende krachten in jezelf. Probeer je dit heel nauwkeurig te realiseren.

Kosmische stilte

Waar je ook bent, wat je ook doet, zelfs middenin je werk, soms moet je werkelijk de diepte kunnen voelen, je moet de intuïtie kunnen voelen. Dat kan je alleen wanneer je contact maakt met jezelf vanuit de stilte van het bestaan.

Als je de hele grote aarde bekijkt die in de kosmos aanwezig is en als je je die kosmos voorstelt, dan weet je dat de stilte daar overheersend is, maar de stilte is een geladen stilte, het is met andere woorden een open stilte.

Je bent deel van een geheel

In de kosmos is er leven, je zou kunnen zeggen lawaai, maar het is van een andere soort. In de kosmos is er een energie aanwezig die nooit dezelfde is en die leiding geeft aan alles wat er in de kosmos aanwezig is, en het is deze kracht waarvan je moet beseffen dat ze aanwezig is in je dagelijkse leven.

Je staat niet buiten die kosmische kracht, je staat er middenin. Als je je dat realiseert, zal je dat ook toelaten, kan je daar vrede mee hebben en kan je daar ook de eenvoud van voelen. Want deze kracht maakt eigenlijk een orde in je bestaan. Je kan tot orde komen wanneer je je inderdaad zo voorstelt dat je een deel bent van het geheel, niet dat je losstaat van de werkelijkheid.”

Je staat niet buiten die kosmische kracht, je staat er middenin, en deze kracht maakt een orde in je bestaan

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Deze tekst komt uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
uit hoofdstuk 7: ‘Jezelf oriënteren naar vrijheid’

Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd
Print deze meditatie uit