Meditatie 15

Je lichaam vullen met licht

Meditatie

Gevoel opbouwen rond je lichaam

Als je rustig wordt in je eigen leven, als je op een intieme manier leeft met het licht van God, wordt je hele instrument verfijnd. Door ruimte te creëren in je leven voor de energie van God, het licht van God, kom je steeds dichter bij de informatie die naar jou toe komt, zodat je het juiste idee kan vormen van: ‘daar gaat het over.’ En het is wel dat jullie - en dat mag je nooit vergeten - heel subtiele mensen zijn, die veel meer kunnen begrijpen dan je op het eerste gezicht zou denken.

Wanneer je mediteert of wanneer je met jezelf bezig bent in een concentratie, wanneer je dus in jezelf gaat, kan je het gevoel opbouwen rond je lichaam. Je kan bijvoorbeeld met je fijnere gevoel je hele lichaam proberen rond te gaan.

Dat wil zeggen dat je, zonder ook maar één beweging te maken, je gedachten kan gebruiken als een licht dat je bijvoorbeeld stuurt naar je voet: ‘zijn er geen knelpunten rond mijn voet, zijn er geen pijnpunten rond mijn voet? En hoe voelt die voet aan? Is hij vol?’ Je zou kunnen zeggen: “Is die voet van mij gelukkig, of juist niet, zijn daar spanningen in?”

“Is die voet van mij gelukkig, of juist niet, zijn daar spanningen in?”

Door op die voorzichtige, lichtende manier bezig te zijn, kan je zelfs het licht van God vragen om jouw voet te vullen. En als je dat kan voor je voet, kan je dat met je hele lichaam.

Een subtiel instrument

Je kan leven met het licht en een heel subtiel instrument vormen in je eigen zelf zodat dat gevoel verrijkt wordt en dat je vanuit de juiste trilling leeft, dat je de juiste energie bereikt in jouw leven, waardoor je een aangenaam gevoel krijgt in je bestaan, waardoor je het idee krijgt dat je opgenomen bent in een andere energie die niet jouw energie is.

Je zou kunnen zeggen dat dit basistechnieken voor meditatie zijn, maar het is veel meer dan dat, het is de juiste aandacht schenken aan het leven

Je zou kunnen zeggen dat dit basistechnieken voor meditatie zijn, maar het is veel meer dan dat, het is de juiste aandacht schenken aan het leven, het leven dat opgesplitst kan worden in structuren, maar waar ook een zekere energie is die die structuren verbindt. Met andere woorden, waar je je weg kan zoeken en toch het idee kan hebben wat de volmaaktheid zou kunnen zijn.

Tegelijk details en het geheel ervaren

Je kan dus met details van het leven bezig zijn en terzelfder tijd die grote energie ervaren die dat alles ondersteunt en die dat alles doorlicht en die dat alles in een geheel samenbrengt.

En dit is wat de ziel doet, de ziel brengt mensen samen, brengt structuren samen, brengt informatie samen om het als een geheel te ervaren, om niet die breuk te hoeven voelen, maar over de grens heen, over de breuk heen te zien dat je samen bent met anderen en dat het goed is, en te zien dat je iets kan betekenen voor de ander, en te zien dat, waar het moeilijk is en waar de breuk ligt en waar het ongelukkige gevoel zit, dat overstegen kan worden.

Een diepe, herstellende kracht

Door in de diepe kracht van het leven te staan, door in de goddelijke kracht van jezelf te komen, in de ziel te komen, ben je eigenlijk een healster of een healer, omdat je de breuken weer in orde brengt, omdat je een aantal zaken uit het leven weg laat gaan en in de plaats daarvan licht laat komen, het licht van God dat in jou is.

Er is een diepe kracht in jou aanwezig en als je je dit gaat realiseren, zal je zien dat dit ook een steunpunt is voor jou, dat je daar altijd op terug kan komen - op momenten dat je het moeilijk hebt kan je in die kracht binnentreden om jezelf te laten herstellen en om het juiste inzicht te krijgen, de juiste informatie.

Het is heel belangrijk dat je daar af en toe eens binnentreedt, dat je af en toe eens een gedachte wijdt aan die diepere kracht in jezelf, hoe je die ook uitdrukt en hoe je die ook noemt, dat je plaats maakt in je eigen leven voor die stille kracht die een verwerkelijking brengt van zaken die eerder moeilijk te begrijpen zijn, maar waar je voor jezelf een uitdrukking voor zal vinden na verloop van tijd.”

Het is heel belangrijk dat je af en toe eens tijd maakt voor die stille kracht

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Deze tekst komt uit: “Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven”
uit hoofdstuk 9: ‘Een evenwicht tussen jezelf en de ander’

Morya Kracht 6: Thuis in je eigen leven
Print deze meditatie uit