Meditatie 17

De stilte als kruising van twee richtingen

Meditatie

Stilte legt een grond in wat je doet

De energie van stilte is altijd belangrijk wanneer je met vernieuwing bezig bent. Als je in de stroom van vernieuwing komt, als je in een verandering komt en het vertrouwen terugvindt in je bestaan, zorg dan dat je tot stilte komt. Daardoor wordt er een grond gelegd in wat je doet. Dit wil zeggen dat je ineens gaat zien waar je werkelijk mee bezig bent.

Dat is het grote belang van de stilte. Als je in de stilte staat, wordt er altijd iets gerealiseerd, want stilte is uit God en God brengt de dingen op hun plaats.

Als je in de stilte staat, wordt er altijd iets gerealiseerd

Wanneer je dus in de stilte komt, en daarmee bedoel Ik dan niet dat het moet stil zijn om je heen maar wel binnenin je, dan is er een aarding. Want in de stilte stroomt de energie van het Goddelijke naar jou uit alle richtingen en door je heen naar de grond, waar er een ontvangststation is.

Een verbinding tussen boven en beneden

De diepe kracht van dit bestaan ligt erin dat er een verbinding tot stand komt. Laat daar je diepste streven naar uit gaan. Probeer dus de verbinding te vinden tussen wat boven en beneden is.

Probeer de verbinding te vinden tussen wat boven en beneden is

Als je in de stilte komt, moet je zien je te aarden, en vrede te hebben met de aarde ‐ dat je dus de krachten van de aarde kan aanvaarden. En weet: deze aarde is een planeet om op te leven en om een verandering op door te maken. Want, waar je ook kijkt op aarde, overal is verandering noodzakelijk en ze zal ook altijd noodzakelijk zijn.

De aarde bevindt zich in een opbouw, een ongelooflijk prachtige opbouw. Uiteindelijk zal daardoor de vreugde alomtegenwoordig zijn voor elk wezen op de hele planeet. Je kan je wel voorstellen dat deze weg zeer lang is, want voor de aarde is ieder moment op die weg daarnaar toe in wezen een moment van lijden, van pijn, van ontwikkeling en soms van verschrikking.

Het punt van stilte

Je mag daar oog voor hebben, maar je mag er niet aan meedoen. Dit wil zeggen dat je geaard moet zijn, je moet van de aarde kunnen houden en ze aanvaarden als een planeet die in zichzelf de kiemen draagt voor een goddelijke ontwikkeling. Durf ook zelf in deze goddelijke ontwikkeling te staan.

Geaard zijn betekent dat je van de aarde kan houden

Wanneer je dan in de stilte staat van je bestaan, dan breng je de verbinding tot stand en kom je in twee richtingen die samenkomen. Dit is het punt van stilte.

In jezelf tot stilte komen betekent dus dat je zowel de aarde als de hemel aanvaardt. Dan hoef je jezelf niets meer wijs te maken noch gevoelens op te rakelen noch in je verleden of de toekomst te kijken. Nee, je staat dan op een punt van ontmoeting, en dat is het centrum. Dan ga je in het centrum van je leven staan; je bent dan een centrum geworden.

Het gouden centrum van je hart

Op dat moment kan het zijn dat de orde naar je toe komt. Dit houdt in dat de krachten op zo’n manier werkzaam zijn dat ze stilletjes aan je leven tot orde brengen. Daarover hoef je je ook niet te verantwoorden tegenover anderen of jezelf. Ervaar het gewoon en leer het te aanvaarden. De stilte is een prachtig iets. Wanneer je in de stilte leeft, sta je in het gouden centrum van je hart. Als je in de kracht van je leven gelooft, zal je steeds een weg kunnen gaan. Deze stilte is altijd opbouwend, altijd vernieuwend, altijd veranderend.

Omdat je de krachten van de aarde en van de hemel aanvaardt, breng je ze samen in je hart en weet je dat je juist bezig bent in het leven. De stilte is het punt om te bereiken. In de stilte weet je dat je een nieuwe weg aan het gaan bent. Wanneer je tot stilte komt, weet je dat je de dingen uit je verleden kan loslaten en vertrouwen kan hebben in de toekomst. Dat is de echte stilte en als je in deze stilte komt, weet je dat je in een opbouw en in een verandering staat die steeds duidelijker zullen worden.

Wanneer je tot stilte komt, weet je dat je de dingen uit je verleden kan loslaten en vertrouwen kan hebben in de toekomst. Dat is de echte stilte.

Geen weg terug

Want als je eenmaal de weg naar de stilte gevonden hebt, dan kom je voor eens en altijd in die stilte en is er geen weg terug. Dit betekent dat je niet meer op dezelfde manier bezig kan zijn als vroeger omdat er een element aan je leven wordt toegevoegd.

Het is vanuit de stilte dat de juiste energie in je leven komt. Wees daar altijd op bedacht wanneer je mediteert. Sta dus altijd in een goede verhouding tegenover zowel de aarde als de hemel, want van daaruit kan je in de stilte van je hart staan en er ook in leven.

Je hoeft de verandering niet onmiddellijk zelf aan te brengen, want de structuur en de orde komen sowieso

Daardoor kan je de toekomst beter begrijpen, net zoals je het verleden beter begrijpt. Maar je hoeft er niets mee te doen. Je hoeft de verandering niet onmiddellijk zelf aan te brengen, want de structuur en de orde komen sowieso. Dan zal je zelf beleven wat de verandering inhoudt omdat je ze gaandeweg zal ervaren vanuit die stilte.

De weg naar de stilte kan soms lang zijn

En als je dan in die stilte aankomt, heb je ook niet de indruk dat je daar iets te doen staat.

Je hoeft daar ook helemaal niets te doen. Maar de mens wìl iets doen, vooral wanneer het gaat over de levensdiepte die hij wil verkennen. Hij wil daar graag actief mee bezig zijn en actief aan deelnemen. En dan wordt hij geconfronteerd met de grootst mogelijke tegenstelling, namelijk: de stilte.

Op dat punt aangekomen begrijpt hij zichzelf niet meer. De oplossing is om langere tijd in die stilte te kunnen verblijven en van daaruit te leren zien hoe de werkelijkheid, de wereld en hijzelf in elkaar zit.

Wanneer je daarin slaagt, heb je de uitdaging van je leven aanvaard, want iedere keer dat je in deze stilte kan staan, heb je jezelf overwonnen. Je krijgt een orde in handen en je weet wat het betekent te leven. Want daar kan je het hele leven ontmoeten in zijn oorspronkelijkheid.

In de stilte ontdek je wie je bent, wat je ideeën en wat je gevoelens zijn. In de stilte ontdek je het doel van je leven. Dan kan alles naar voren komen en kan het zijn dat je de liefde, de deugdzaamheid, de vrede, het geduld en iedere actieve kracht ontmoet.

De oplossing is om langere tijd in die stilte te kunnen verblijven en van daaruit te leren zien hoe de werkelijkheid, de wereld en jezelf in elkaar zit

Rustiger, vrediger, liefdevoller

Alles wat je in de stilte kan ervaren, is belangrijk. Vandaar dat mensen die daarin kunnen geloven en daarin kunnen staan, zich onvermijdelijk in een opbouw en een vernieuwing bevinden.

Wanneer je een tijdje in de stilte kan leven, kom je daar altijd gesterkt uit. Iedere keer dat mensen in de stilte kunnen gaan en erin geloven, weten ze van zichzelf dat ze niet alleen sterker, maar ook rustiger, vrediger en liefdevoller geworden zijn.

Je kan de stilte in jezelf vinden zelfs te midden het grootste rumoer. Je kan overal in de stilte komen, als je dat echt wil en reeds de weg naar de stilte gevonden hebt

Deze zaken zijn heel belangrijk. Het wil niet zeggen dat je de wereld moet ontvluchten. Integendeel, want je kan de stilte in jezelf vinden zelfs te midden het grootste rumoer. In het station bijvoorbeeld, waar mensen komen en gaan, of op de kermis, waar mensen zichzelf eigenlijk verliezen. Je kan overal in de stilte komen, als je dat echt wil en reeds de weg naar de stilte gevonden hebt.”

 

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Deze tekst komt uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
uit hoofdstuk 10: ‘Het gouden centrum van je hart’

Morya  Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan
Print deze meditatie uit