Meditatie 2

Leef ik vanuit de gevoelens? Leef ik vanuit het denken? Leef ik vanuit intuïtie?

Meditatie

Het hart vs. de gevoelens

Wanneer je met het hart leeft, heb je altijd een zachtheid in je, een genegenheid en een duidelijkheid naar anderen. Het hart weet, het hart heeft de kennis in zich en het hart bestudeert ook. Het hart is dus niet zo dat het niet weet. In het hart is het bewustzijn aanwezig.

Wanneer je vanuit de gevoelens kiest, kies je vanuit een andere basis, daar zit geen bewustzijn in. De gevoelens gaan met iedereen mee. Iemand weent, de gevoelens wenen ook, iemand is blij, de gevoelens zijn ook blij, iemand zit in angst, de gevoelens zijn samen met de ander ook angstig.

Dus, er kunnen vele redenen zijn om tot empathie of invoelen te komen, tot sympathie of medevoelen te komen of tot antipathie, gevoelens die tegen de anderen ingaan. Er zijn dus verschillende soorten gevoelens die meegaan of tegengaan of wat dan ook. Vanuit de gevoelssfeer wordt dan, niet wetend, bepaald: ‘dit is aanwezig, zo kan ik het voelen.’

Wanneer je vanuit de gevoelens kiest, weet je niet altijd of het nu goed of slecht is, of je nu dit of dat moet kiezen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld antipathiek zijn en wanneer je dan kiest om niet met die mensen om te gaan, dan maak je dikwijls fouten. Want als je met hen in contact zou komen en over je antipathie heen zou stappen, zou je na één gesprekje misschien al in staat zijn om de ander zelfs sympathiek te vinden.

De gevoelens gaan met iedereen mee. Wanneer je vanuit de gevoelens kiest, weet je niet altijd of het nu goed of slecht is, of je nu dit of dat moet kiezen.

Dus op het eerste zicht zouden de gevoelens zeggen: “Neem daar geen contact mee”, en later kan je zien, wanneer je door de rede gegaan bent, dat je geen reden had om daar geen contact mee te nemen. Gevoelens geven dus niet altijd de juiste weg aan.

Gevoelens, denken, intuïtie

Als de gevoelens verlicht worden door het denken en door een open denken, een verlicht denken, dan kan het wel zijn dat ook de gevoelens zuiver worden, dat je op je gevoelens kan rekenen en dat de gevoelens dan de weg tonen. Want gevoelens en denken kunnen samengaan, en ze gaan zeker samen in het hart.

Er is heel veel verschil in mensen. Er is een basis van voelen waar de mens dus volledig op zijn gevoelens kan leven, los van zijn denken zelfs. Er is een vermengd zijn van voelen en denken. Er is de mens die alleen maar vanuit zijn denken leeft. En er zijn ook nog mensen die voorbij het denken vanuit intuïtie kunnen leven en vanuit de hele hartelijkheid van hun bestaan.

Heel veel in de mens kan op verschillende niveaus beleefd worden waardoor hij een worsteling kent om zichzelf te leren kennen. Wanneer je in meditatie gaat en kijkt naar je eigen leven, kan je deze verschillende gebieden leren kennen, vanuit deze verschillende gebieden leren leven en weten waar je mee verbonden bent.

Wanneer je in meditatie kijkt naar je eigen leven, kan je de verschillende niveaus leren kennen

Je kan dus kijken naar jezelf: ‘Leef ik vanuit de gevoelens? Dan zal ik ook wel beslissen vanuit de gevoelens. Leef ik vanuit het denken? Leef ik vanuit een mengeling van gevoelens en denken? Of leef ik vanuit intuïtie?’ Dit is allemaal verschillend. Dit maakt het heel grote punt uit van het ervaren van de mens.

Het is goed om de gevoelens te leren kennen, zoals het goed is de gedachten te leren kennen en zoals het heel goed is de intuïtie te leren kennen. Het is dus niet dat je één van deze gebieden moet uitsluiten en zeggen: “Dit of dat is niet goed.”

Als je wijs wil worden, moet je leven vanuit je hart

Wanneer je alles leert kennen - zowel gevoelens als gedachten als intuïtie - zal je steeds beter kunnen kiezen en beter kunnen omgaan met je eigen leven, met je medemensen en met de omstandigheden waarin je leeft.

Als je wijs wil worden, moet je contact kunnen hebben met je hart en leven vanuit je hart. Dan ga je veel meer weten en met veel meer rekening houden.

Wat je in de gevoelens op een beperkte manier aanvoelt, of wat je, wanneer je gaat denken, op een beperkte manier tot uitdrukking kan brengen, zal je op een ruimere manier kunnen aanvoelen wanneer je in je hart leeft.”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Deze tekst komt uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
uit hoofdstuk 5: ‘Liefde houdt nooit op te werken’

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart
Print deze meditatie uit