Meditatie 3

Maak het rustig in jezelf

Meditatie

Je verbonden voelen

Meditatie is het je verbonden weten met het Goddelijke. Wanneer je je verbonden kan voelen met het Goddelijke, dan ben je in meditatie. Als je je in je dagdagelijkse leven verbonden voelt met het Goddelijke, ben je bestendig in meditatie. Je leven zou eigenlijk één meditatie moeten zijn, en dat kan ook. Je kan dit leren door in de stilte te gaan, door je af te zonderen van de wereld, van de mensheid, van welk element van de wereld ook, en in jezelf te gaan.

Wanneer je in jezelf gaat, dan kan je daar de weg vinden naar het Goddelijke. Want je kan God vinden in je eigen wezen, in je eigen hart. En wanneer je daar een begin mee maakt door het rustig te maken in jezelf en een stukje van de weg effen te maken naar het Goddelijke, dan ben je in werkelijke meditatie.

De meditatie kan altijd dieper, stiller en vreugdevoller worden

Het is een langzame weg

De meditatie kan altijd dieper, stiller en vreugdevoller worden. Wanneer je naar je eigen hart gaat, zal je aanvankelijk ofwel in je gevoelens, ofwel in je gedachten, ofwel ergens in een lichamelijk spanningspunt zitten, en dit moet je eerst overwinnen. Het is nodig dat je eerst al deze dingen tot bedaren brengt vooraleer je in de meditatie de rust kan vinden waar je het Goddelijke kan bereiken.

Je moet een weg afleggen in meditatie, maar dit kan je niet door het te willen. Je kan het wel door rustig te zijn en in jezelf te gaan op een rustige manier. Zo kan je steeds verder gaan in dat zoeken en steeds meer het Goddelijke benaderen.

Je moet een weg afleggen in meditatie, maar dit kan je niet door het te willen

Meditatie is een weg. Het is een moeilijke, langzame en trage weg, maar wel een heel fundamentele weg. Wanneer je met mediteren begonnen bent, dan zal je leven veranderen - laat dat ook toe.

Door meditatie zal je leven veranderen

Je moet kunnen inzien dat je leven verandert en dat je anders staat ten opzichte van de mensen nadat je hebt gemediteerd. Je zal zien dat je door te mediteren orde brengt in je gedachten, je gevoelens en ook in lichamelijke kwaaltjes. Je zal zien dat je leert op te komen en te zorgen voor jezelf in al deze facetten. En naarmate je leert omgaan met de facetten van jezelf, leer je wat mediteren is en wat de weg is in meditatie.

Je zal dan in meditatie gaan en op het punt komen waar je in je vorige meditatie was geëindigd. Dan leg je een weg af en kom je tot een steeds grotere rust en een steeds grotere vreugde en vrede.

Het is heel belangrijk te leren mediteren op de juiste manier. Dit kan je doen door de dingen die rond je zijn te aanvaarden. Je mag je niet zo opstellen dat je met iedereen ruzie hebt of alles van je afstoot. Nee, je moet zo kunnen leven dat je overal vrede mee hebt want daardoor kan je op jezelf komen.

Het is heel belangrijk te leren mediteren op de juiste manier: door de dingen die rond je zijn te aanvaarden

Een omgeving om in te mediteren

Wanneer je in een omgeving bent die angstig of beangstigend is of waar er iets op je af kan komen, bijvoorbeeld een blaffende hond, dan kan je daar niet mediteren. Mediteer in een omgeving die voor jou niet bedreigend is, waar je jezelf kan zijn. Als je dit doet, zal je jezelf gemakkelijk vinden.

De plaats waar je mediteert is dus belangrijk, net zoals het feit dat je mediteert en de tijd die je eraan kan besteden belangrijk is. Als je een meditatie begint, dan moet je weten hoeveel tijd je hebt zodat je ongestoord kan blijven.”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Deze tekst komt uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
uit hoofdstuk 5: ‘Een vraag: “Wat is meditatie?”

Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf
Print deze meditatie uit