Meditatie 4

Je bestaan tot vrede brengen is een bijzonder werk

Meditatie

Meditatie is de vrucht van stilte

Meditatie is de vrucht van de stilte. Wanneer je in de stilte kan komen, zal je de vruchten ervan plukken. Zie de stilte als iets wat heel belangrijk, heel precieus, heel kostbaar en ook heel broos is. De stilte kan op elk moment verstoord worden door jezelf, je ervaringen in de wereld en de dingen die je hebt meegemaakt in het bestaan.

Zorg ervoor dat het hele bestaan tot vrede wordt gebracht en besef dat dit een bijzonder werk is. Ik spreek hierover opdat je meer van jezelf en meer van de aarde zou kunnen begrijpen. Hoe meer je met vrede begaan bent, hoe meer je in het weten komt. Leer dit te zien als een werk dat niet alleen nu maar voortdurend belangrijk is.

De stilte kan op elk moment verstoord worden door jezelf, je ervaringen in de wereld en de dingen die je hebt meegemaakt in het bestaan

Een voorbeeld van vrede voor anderen

Vrede is daarnaast ook een spel dat je moet kunnen spelen. Je moet de vrede als het ware kunnen voorspelen voor anderen, zodat zij vinden dat je een vredig iemand bent en door jouw voorbeeld kunnen inzien wat vrede betekent.

Als je dit kan, dan doe je misschien één van de belangrijkste werken uit je bestaan. Het is belangrijker dan alles wat je ooit kan zeggen. Als je de stilte en de vrede in je hart kan bewaren terwijl je bij mensen bent, dan doe je een heel groot werk ten opzichte van de wereld. Want het is de echte vrede die je op deze wereld plaatst, die de wereld zal veranderen.

Als je de stilte en de vrede in je hart kan bewaren terwijl je bij mensen bent, dan doe je een heel groot werk voor de wereld

Wanneer je vanuit het Goddelijke naar de mens kan gaan in een vrede, dan heb je dit geleerd door te mediteren, door de stilte in je toe te laten die de vrede zal brengen.

Vreugde en vrede in het leven

Wanneer je met Goddelijke Wezens in contact komt, zal je in de vrede komen. Dit is het grote verschil tussen iemand die echt vanuit God leeft en iemand die niet vanuit God leeft.

Er zijn heel veel mensen op deze aarde die zeggen dat ze uit God leven maar die niet uit God leven. Het is de vrede en de vreugde die het je zal tonen. Wanneer je uit het Goddelijke en verenigd met het Goddelijke leeft, kom je tot een vreugde en een vrede.

Het is dan ook heel belangrijk dat je dit onderscheid leert maken. Wie brengt je de vreugde? Wie brengt je de vrede? Heeft ook Jezus niet gezegd dat Hij ze op deze aarde heeft gebracht? Deze energieën worden ook voortdurend vernieuwd zodat er een blijvende vrede kan komen naar deze aarde.

Het is echter de mens die leert te leven die de vrede zal vinden. Je hoeft je dus niet af te zonderen van het leven, integendeel, je moet je kunnen vermengen met het leven en in het dagdagelijkse leven tot vrede kunnen komen. Dat is de bedoeling.

Het is de mens die leeft die de vrede zal vinden. Je hoeft je dus niet af te zonderen, integendeel

Als je mediteert, dan moet je het niet omdraaien. Kanaliseer het leven niet naar de meditatie maar kanaliseer de meditatie naar het leven. De bedoeling is dat je uiteindelijk in staat bent je leven te zien als een meditatie, en niet andersom. Door je meditatie te zien als een leven, draai je het om.

Het is niet de bedoeling is om voortdurend met je ogen gesloten ergens in een hoekje te zitten

Weet dus dat het niet de bedoeling is om voortdurend met je ogen gesloten ergens in een hoekje te zitten. Nee, het is de bedoeling om tussen de mensen een normaal leven te leiden waarin je in alle omstandigheden dezelfde vrede kan bewaren die je vanuit het Goddelijke in jezelf hebt kunnen toelaten. Als je dit kan beseffen en beleven, bega je een oneindige weg van vreugde.

Elke dag een paar minuutjes

Dit kan je niet leren uit boeken. Het is iets wat je in je eigen hart moet leren en waar je niets voor nodig hebt, absoluut niets. Enkel het feit dat je het doet, is belangrijk.

Als je elke dag een paar minuutjes zou mediteren, zou dat al een stap zijn in de richting van een evolutie die belangrijk is.

Als je vanuit je zelf ingerichte meditaties tot de ervaring komt van wat een echte meditatie is en daarover met mensen kan spreken, dan heb je een heel groot werk gedaan op deze aarde. Als heel veel mensen tot de stilte van het Goddelijke in zichzelf zouden kunnen komen, dan zou de aarde een andere aarde zijn en zou de mens een ander mens zijn: een mens die opnieuw geboren wordt in God. Dit is de bedoeling, dat je uiteindelijk zover komt.”

Als heel veel mensen tot de stilte van het Goddelijke in zichzelf zouden kunnen komen, dan zou de aarde een andere aarde zijn

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Deze tekst komt uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
uit hoofdstuk 5: Een vraag: “Wat is meditatie?”

Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf
Print deze meditatie uit