Meditatie 6

Korte meditatie: kleine zaadjes laten groeien in jezelf

Meditatie

Alles is al aanwezig

God ziet de dingen als goed. Hij ziet ze in een groei. Hij ziet ze in een ontwikkeling. Hij ziet het doel van alles en Hij ziet dat het nu allemaal aanwezig is.

Alles wat dus ooit tot stand zal komen, is nu aanwezig in je eigen innerlijk als kleine zaadjes, als iets wat te ontdekken valt maar wat er ook al is en het is belangrijk dat je dat kan laten groeien.

Wat je laat groeien, dat bepaal je zelf

Wat je laat groeien dat bepaal je zelf. Je kan kijken in je innerlijk en je kan bepaalde accenten naar voren brengen vanuit die heel grote werkelijkheid die er in je eigen innerlijkheid is.

Je kan bijvoorbeeld aandacht geven aan liefde in jezelf en de liefde laten groeien en vragen aan God dat Hij jou meer liefde geeft. Dan bepaal je zelf de kwaliteit van liefde in je eigen bestaan, dan maak je daar werk van.

Het is precies alsof je het zaadje liefde meer en meer aandacht geeft, meer en meer - Ik zou zeggen - water geeft zodat het kan groeien en bloeien. Dan maak je van de liefde iets wat uitzonderlijk is in jouw bestaan. Dan zal je zien dat het een kans krijgt en dat het meer groeit dan in het leven van anderen.

Je kan bijvoorbeeld aandacht geven aan liefde in jezelf en de liefde laten groeien

Als je zo bezig bent, leg je iets aan in je eigen innerlijk als een grote kracht. Dan komt er in jou iets tot stand wat enorm is. Want dan zal je met steeds meer liefde te werk gaan en zal je steeds meer aandacht geven aan liefde ten opzichte van jezelf en van anderen. Dan heb je dit vanuit het Goddelijke naar boven gehaald, met de hulp van God en met de hulp van het Goddelijke in jezelf.

Een werk dat in stilte gebeurt

Dit is het werk dat je ook op deze aarde kan doen maar het is geen werk dat de wereld kan appreciëren en zien. Het is een werk dat in de stilte gebeurt, in de stilte van je eigen hart. Maar het is een wonder en het is een wonderlijke werkelijkheid.

Je leven wordt anders. Het is een wonder

Wanneer je daar eenmaal mee begint te werken, zal je daar steeds meer mee willen werken omdat je ziet dat je er resultaten mee haalt. Je leven wordt anders. De uitdrukking op je gelaat wordt anders, je hart klopt anders, je bloed stroomt sneller en alles wat er in je is, verandert. Dit is de transformatie.

Een onvergankelijke schat

Het werk dat je daar doet in je eigen innerlijk, draag je met je mee door de levens heen. Het is een onvergankelijke schat. Het is iets wat zeker de moeite waard is in vergelijking met de aardse waarden die op de uiterlijkheden - zeg maar de materie - zijn gericht.

De materie op deze aarde is vergankelijk, maar je innerlijkheid, het Goddelijke in jezelf, vergaat nooit. Het is iets wat steeds kan groeien, steeds verder kan gaan in de oneindigheid van het Goddelijke en van daaruit tot bloei kan komen. Dat is een totaal andere waarde dan wat je op deze aarde kan leren. En het is een waarde die toch op deze aarde tot uitdrukking kan komen, zodat de aarde verandert, dat jij verandert, dat de mensheid verandert.

Want het punt van liefde, van God, dat je in jezelf tot uitdrukking brengt, brengt je voortdurend verder, ook met je medemensen. Je kan dingen realiseren die niemand in jouw plaats kan realiseren en je kan daardoor het aanzien van de aarde veranderen. Je denkt misschien dat dat overdreven is maar dat is niet zo. Als je het probeert, dan zal je het ervaren en als je eenmaal de ervaring hebt, zal het je steeds verder brengen in deze richting.

Je kan dingen realiseren die niemand in jouw plaats kan realiseren en je kan daardoor het aanzien van de aarde veranderen

Een kleine moeite met grote gevolgen

Een korte meditatie is goed. Het is een kleine moeite en tegelijk is het heel groot omdat je daardoor tot het besef komt van de werkelijkheid van je innerlijke bestaan. Als je morgen, overmorgen en de dag daarop telkens vijf minuutjes besteedt aan dezelfde oefening, dan kan het zijn dat je zelfs in deze drie dagen al tot een bepaald besef komt dat het een rijkdom in je leven brengt en dat het de moeite is om het steeds weer te herhalen.

Maar je hoeft geen extra inspanning te doen. Kijk als het ware in een totale ontspanning naar jezelf en kijk naar de achtergrond van het ervaren dat je hebt. Proef de stilte van het Al in je eigen bestaan en kom tot het besef dat er leven is in elke mens en dat dit leven één is, één bruisend leven dat gedeeld wordt met het leven dat in God zelf is. Het leven in God heeft natuurlijk andere kwaliteiten dan het leven dat er in jou is, maar stilletjes aan kan God Zijn kwaliteiten in jou laten binnendringen naarmate je het vraagt aan Hem en naarmate je het toestaat dat Hij Zijn leven aan jou schenkt.

Je hoeft geen extra inspanning te doen. Kijk als het ware in een totale ontspanning naar jezelf

Durf het te vragen. God zal het je niet geven als je het Hem niet vraagt want God is iemand die luistert. Hij is de grote kracht die luistert. Hij is de stille kracht van het heimwee naar de mens. Hij is de kracht die wacht, die altijd bereid is om de ander tot volheid te brengen, maar de ander moet bereid zijn om zich te laten vervullen.”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Deze tekst komt uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
uit hoofdstuk 9: ‘De stilte’

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte
Print deze meditatie uit