Meditatie 8

Vijf minuten concentreren op het Licht

Meditatie

Probeer het Licht te voelen in je hart

Ik stel voor dat je nu een meditatie houdt van vijf minuten - dat is niet lang - alleen maar als concentratie op het Licht. (…) Je zou je dus vijf minuten moeten kunnen concentreren op het Licht. Probeer het Licht te voelen in je hart.

Dat wil zeggen dat je niet uit jezelf moet gaan; je moet proberen in je hart te blijven en daar te vragen naar Licht en te zien wat er dan gebeurt.”

----------------

De Altijd Aanwezige is altijd rond je

De Altijd Aanwezige die je omringt, kan altijd zorgen dat je in het spoor loopt van dat wat je wil zoeken. Wanneer je dit weet, dat de Altijd Aanwezige rond je is, dat er dus een energie is die je leidt en dat je altijd binnen het spoor gebracht kan worden, dan hoef je nooit bang te zijn in je leven.

Angst is van die aard dat ze je buiten dat Licht brengt. Als je angstig wordt, is dat omdat er elementen zijn in je leven die twijfelen aan dat Grote Licht dat rond je kan zijn en altijd aanwezig kan zijn.

Wanneer je je in het Licht wil bevinden, dan moet je dat vragen en dan kan je in dat Licht komen. Daar zal je dan het gevoel bij krijgen dat je hart warmer wordt en lichter. Het is daar, in je hart, dat je de meter hebt om te bepalen of je werkelijk in dat Licht bent. Je zou geconcentreerd moeten kunnen zijn in je hart wanneer je Licht vraagt. Wanneer je Licht vraagt moet je wachten tot je dat gevoel krijgt en je moet je daarvoor durven openstellen.

Als je angstig wordt, is dat omdat er elementen zijn in je leven die twijfelen aan het Grote Licht dat rond je kan zijn en altijd aanwezig kan zijn

Wanneer je naar het Licht vraagt

Wanneer je in de meditatie van het Licht komt, gebeurt er heel veel. Het is van onschatbare waarde om in het Licht te durven leven en in het Licht te durven staan. Wanneer je iedere keer als je een beetje moe bent of jezelf in handen probeert te krijgen - als je angstig bent bijvoorbeeld - naar het Licht vraagt, dan kan er Licht rond je komen en steeds meer, zodat je op een bepaald moment het gevoel krijgt dat je in het Licht leeft. En dan is dat niet zomaar een gevoel, maar dan betekent dat dat je inderdaad geleidelijk aan open komt voor dat Licht.

Het is de bedoeling dat je eerst dat Licht vraagt en dat je je dan stilaan open maakt voor dat Licht

Het is de bedoeling dat je eerst dat Licht vraagt en dat je je dan stilaan open maakt voor dat Licht. Dat gebeurt in het hart omdat daar het centrum ligt van je eigen bestaan. Wanneer je in je eigen Licht komt, in het zielslicht, dan krijg je aansluiting bij een pad van Licht dat je naar het grotere Licht brengt. Je kan dus aan het einde van je pad omringd worden door een Licht dat voortdurend aanwezig is in je bestaan. Dan heb je het Goddelijke binnen je bereik.

Antwoorden op al je vragen

Je moet weten dat het Goddelijke aanwezig kan zijn op deze aarde. Je hoeft dus niet angstig te zijn; denk niet dat je daar redenen voor hebt. Wat je situatie ook is: vraag naar het Licht en weet dat er een pad is van de ziel naar het Licht, naar het heel Grote Licht. De innerlijke zon kan in je leven komen wanneer je je daarvoor openstelt en wanneer je dat doet op een manier dat je het hartcentrum tot ontwaken brengt door steeds te proberen daarin te verblijven.

Levend vanuit je hart kan je het pad gaan naar het openbarende Licht. Dan raak je de vertwijfeling in je leven kwijt en krijg je antwoorden op al je vragen. Weet dus dat er een bewustzijn is dat zo ruim en zo groot is dat het iedere vraag kan beantwoorden, welke die ook is.”

Denk niet dat je redenen hebt om angstig te zijn. Wat je situatie ook is: vraag naar het Licht

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Deze tekst komt uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
uit hoofdstuk 13: ‘Beperkingen overstijgen’ en hoofdstuk 14: ‘Vraag bescherming, vraag het zachte Licht’

Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis
Print deze meditatie uit