Meditatie-oefening voor groepen

Het denken trainen om met licht en beeld om te gaan

Een oefening om met je groep te proberen

Meditatie

Wanneer je samen komt met anderen met een spiritueel doel, rond dit boek bijvoorbeeld, wil Ik je een oefening geven om met je groep uit te proberen. Deze bestaat erin dat je, voor je uit elkaar gaat, nog even de aanwezigen probeert voor te stellen met je ogen dicht. Wat je van hen weet, weet je ervan. Zoals je de ander ziet, zie je hem. Wanneer je de ander niet voor je ziet, doe dan geen bijkomende inspanning.

Probeer, voor je uit elkaar gaat, nog even de aanwezigen voor te stellen met je ogen dicht.

Kijk naar elkaar

Ik vraag tien minuten tijd waarin je naar elkaar probeert te kijken en in je innerlijk de dingen die er zijn, probeert op te nemen. Wees niet verwonderd als mensen naar jou kijken, laat maar gebeuren. Ze hebben niets met je voor. Het is niet de bedoeling dat je naar huis gaat met een pak informatie over wie de anderen zijn, je moet alleen maar proberen een beeld van de ander op te roepen in jezelf.

Het is niet de bedoeling dat je naar huis gaat met een pak informatie over wie de anderen zijn, je moet alleen maar proberen een beeld van de ander op te roepen in jezelf

Wanneer je er niet in slaagt, probeer het dan nog eens. Wanneer je het kan zonder naar de ander te kijken, zoveel te beter, want dan heb je het beeld vast. Probeer er vat op te krijgen op een eenvoudige, rustige, stille manier.

Probeer dit, het vraagt een kleine moeite. Het is niet zo dat je daar een werk van moet maken, het moet bijna vanzelf gebeuren. Het hoeft geen grote inspanning te vragen. Als je er niet in slaagt, laat maar varen. Het is echt niet belangrijk.

Wanneer je thuis bent en aan de ander denkt

Ik wil toch even dat je dit doet omdat, wanneer je thuis bent en aan de ander denkt, het kan gebeuren dat die ander bij je opkomt en je dan een beeld krijgt van die ander. Daar wil Ik iets mee doen.

Ik wil daarmee bereiken dat jij, door het krijgen van het beeld van die ander, tot het besef komt van wie jij bent. Want door de ander heen, zal jij beseffen wie jij bent. Dit is wat Ik daaraan zal toevoegen; Ik help je begrip te krijgen van wie je bent door middel van jouw omgaan met je medemens.

Door de ander heen, zal jij beseffen wie jij bent - dit is wat Ik daaraan zal toevoegen

Ik keer dus even het spel om, zodat je in plaats van met jezelf naar de buitenwereld te gaan, de buitenwereld in jezelf brengt en daarmee een andere energie in jezelf krijgt.

Ik zal het beeld dat je krijgt, begeleiden

Ik bedoel hiermee dat je denken kan veranderen, want Ik steek daar een andere energie in. Dit doe Ik door het beeld dat je krijgt, te begeleiden met een zekere schittering die Ik vanuit Mezelf op dat beeld zal plaatsen. Dit zal je niet bemerken.

De betekenis ervan is dat je jezelf ontdekt zoals je werkelijk bent. Ik zeg je dat je het niet onmiddellijk zal voelen. Ik herhaal het nogmaals: je zal het niet onmiddellijk voelen, je zal het resultaat niet kunnen zien, maar het is er wel degelijk. Want je zal ondervinden dat daardoor heel veel mogelijk wordt in je denken.

Je zal het niet onmiddellijk voelen, je zal het resultaat niet kunnen zien, maar het is er wel degelijk

Het gaat niet over je gevoelens

Ga dus eventjes met mensen om zoals Ik dat even zou willen van jou, maar maak er geen boeltje van. Als je in de lach schiet en je kan je niet bedwingen, doe gerust, het is niet erg. Als je daarentegen van jezelf denkt dat je serieus moet blijven, doe dat dan, dat is ook niet erg.

Eigenlijk heeft alles wat te maken heeft met gevoelens hier niets mee te zien. Het gaat enkel over het denken dat getraind moet worden om met licht en beeld om te gaan. Wat de gevoelens daarover zeggen is van geen tel. Als je dus tegen je eigen gevoel ingaat, dan kan dat, geen probleem. Het is niet belangrijk. Het is alleen van belang dat je dit even probeert op een neutrale, gewone, spontane manier.”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits
Fragment uit: “Morya Wijsheid 4:
Vertrouwen in jezelf”

uit hoofdstuk 2: ‘Bidden’
© Mayil.com

Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf
Print deze meditatie uit