Terug naar de podcasts

Februari 2022

Mayil eNieuws

Liefste eNieuws lezers,

Het grootste raadsel van het leven is de kracht van Liefde. Wat doet Liefde en waarom? En als ook ik liefdevol wil zijn, hoe pak ik de dingen dan aan? Ik vond in ons archief een prachtige tekst over dit thema. 

Ons advies: luister eerst een keer naar de tekst als audio, lees hem daarna, en luister dan nog een keer. Neem een blaadje papier, maak een korte studie van de tekst en schrijf dan jouw persoonlijke samenvatting ervan in enkele lijntjes of kernwoorden op. Hang het blaadje op een plek in het zicht en ga de komende dagen en weken tegemoet. Schuif de zaken die op je pad komen niet van je af maar zie ze rustig onder ogen en kijk bij ieder probleem: ‘hoe kan ik dit liefdevol aanpakken? Hoe kan ik liefde in de praktijk brengen?’ 

Daarvoor moet je een begrip hebben van wat liefde is en doet. Liefde is niet op elk moment hetzelfde. Liefde kan soms ja zeggen, soms nee, soms 'ja' zeggen en misschien dan gewoon afwachten. Liefde is niet altijd voorspelbaar, maar altijd heeft ze het beste voor met iedereen. Ze veroordeelt mensen niet maar begrijpt, voedt op, is geduldig en kijkt op lange termijn. Liefde is niet bang om zich te verbranden, om vertrouwen te schenken, om grenzen te stellen en grenzen te verleggen en ze doet altijd dat wat licht en vreugde een kans geeft om te groeien. 

Laat je leiden, en vergeet niet: liefde is ongelooflijk krachtig en wat liefde doet heeft altijd een effect, ook al zie je het niet. eGroetjes van Marie (en Lydia)

Meditatie voor de volle maan van 16 februari 2022

Beluister de boodschap:

Meester Morya,

“Wanneer je uitgaat van de liefde van je hart, wanneer je begrijpt dat er werkelijk liefde is in je hart, dan is het zo dat je op weg kan gaan in nieuwe richtingen. Maar met de hulp van liefde ontdek je wie je werkelijk bent. 

Het is zeer belangrijk dat je durft stappen te zetten in jouw leven, dat je durft je eigen verantwoordelijkheden te nemen in je leven. Maar doe nooit te veel. Dat lijkt eigenaardig, want Ik zit jullie aan te moedigen om stappen te zetten en terzelfder tijd zeg Ik: doe nooit te veel. Want vanuit liefde, vanuit de kracht van liefde, weet je wat noodzakelijk is, wat goed is, maar wat je ook niet moet doen. 

Het is wel belangrijk dat je keuzes maakt in jouw leven, keuzes in het werk wat je doet, keuzes in de manier waarop dat je het werk doet, keuzes naar andere mensen toe, dat je weet: ‘die is belangrijk voor mij daarom en daarom’, of dat je weet: ‘ik moet er zijn voor die en die’, bijvoorbeeld voor je kinderen, ‘of ik moet ze juist loslaten’, dat kan ook. Keuzes zijn belangrijk. Het is niet zo dat je dogmatisch moet denken van: één keer voor altijd, dat is niet zo. Je moet weten dat je heel genuanceerd en heel gevoelig moet omgaan - met jezelf op de eerste plaats, en met je medemensen. 

Innerlijk is het zo dat je meestal als je stil wordt rond liefde, dat je raad weet. Als je jezelf bevraagt van: ‘hoe zou een liefdevol iemand omgaan met dit of dat probleem?’ dat je raad weet. Maar het is niet dat je je moet laten doen door anderen die jou willen te slim af zijn. Neen, je moet heel eerlijk zijn en heel doordringend terzelfder tijd. Kijk naar het probleem, probeer te kijken naar het probleem zoals het werkelijk is, niet zoals jij zou willen dat het is, maar zoals het probleem werkelijk is. Kijk naar de ander zoals die werkelijk is, probeer te kijken naar de ander zoals die werkelijk is. 

Als je dit doet vanuit liefde zal je zien dat je heel veel ontdekt, want je weet dat je in staat bent om die ander te steunen in zijn/haar zoeken. Daarom moet je het niet altijd zelf invullen. Af en toe moet je kunnen de tijd nemen om bij iemand te zijn. Zonder dat leven van de ander te richten of te helpen richten. Gewoon jouw aanwezigheid in liefde, jouw luisterbereidheid naar het leven van de ander. Dit op zich, als je het doet vanuit liefde, is zalvend. Want je moet weten, als je in liefde leeft, leef je in God, zo eenvoudig is het, maar ook zo moeilijk terzelfder tijd. Want het is wel dat je vanuit God, vanuit de liefde van God, vanuit de liefde van je hart op een weg komt van verruiming, van verandering. De ene muur na de andere valt, het ene bastion na het andere wordt ingenomen. 

Je zal zien dat je innerlijk tot grote dingen in staat bent en dat dat ook uiterlijk tot een werkelijkheid wordt. Maar je moet nooit iets forceren, want daar gaat het niet over. Het gaat erom dat je het ritme van het leven in je hart ontdekt. Dit ritme kan heel verschillend zijn bij de ene mens als bij de andere mens. 

Je moet ook weten dat je je hart nooit moet forceren, dat je nooit moet bevelen aan jezelf: ‘dit moet je nu doen’, als je iets niet kan, daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je rustig wordt in je eigen leven op de eerste plaats, omdat je weet, en in je hart kan je dit weten beseffen, kan je dit contact hebben met het weten. 

Het is zeer belangrijk dat je je intuïtie leert volgen, dat je op een fijne, gevoelige manier leeft, op een manier dat je het vuur ontdekt in jezelf, dat je die blijheid, die warme blijheid ontdekt in jezelf, dat je weet dat er goedheid is, goedheid die je kan beleven voor jezelf. Dit is hetgeen wat je sterk maakt, dit is hetgeen wat je vooruit brengt, dit is hetgeen wat je op de goede manier in het leven plaatst. En daardoor ontmoet je ook goedheid, de goedheid van je medemens, de goedheid van het al, de goedheid van de natuur. 

Er is zoveel wat prachtig is in je eigen leven. Als je de stappen zet daar naartoe, word je gevoed door het leven, ontdek je dat het leven eigenlijk ligt in de handen van de Goddelijke Moeder en dat Zij Haar eigen leven deelt met ons. Het is dan ook goed te beseffen dat je Haar in je eigen hart kan ontmoeten en dat van daaruit, vanuit Haar liefde heel veel mogelijk is. 

Het zou kunnen zijn dat je radicaal wordt als je tot een begrip komt van je eigen leven. Dat je denkt: ‘zo zit ik in mekaar, zo moet het dan maar zijn en hoep, vooruit.’ En toch moet je dit niet doen. Probeer rustig te zijn in jezelf en probeer zeer genuanceerd te zijn in elke richting, en toch moet je in staat zijn stappen te zetten, keuzes te maken. Denk niet: ‘ja, als ik een keuze maak, dan verlies ik zoveel’, dit is niet zo. Kijk eerder naar de winst omdat je jezelf leert kennen, het diepe vertrouwen wat er in je hart is. 

Er zijn zeer mooie dingen die komen in je leven, dat zal je zien. Want elk van jullie is toch in zekere zin op zich zeer belangrijk, moet je heel goed beseffen. Er is een groot belang in jouw leven, in het leven van elk mens die probeert vanuit de kracht van liefde, vanuit de kracht van God te leven. Verlies daarom ook geen tijd.” 

Meester Morya

Meester Morya

© Morya.org, Geert Crevits - Bron:
'Algemene boodschap' van Meester Morya gegeven tijdens het publieke programma van 22 september 1999 in Beveren-Waas

Geert
  Naar de andere volle maan brieven