Podcast

Als je het moeilijk hebt

Klik hier om te luisteren:

26 januari 1999 - Algemene boodschap - Wichelen

Meester Morya,

Er zijn bepaalde momenten dat de mens zich ellendig kan voelen, zelfs depressief. Dan moet je nooit denken dat je leven wegvloeit. Want er zijn mensen die naar een depressie gaan en die dan denken: ‘ik kan mijn leven niet aan’, het heeft geen zin, het is niet zo. Zelfs in een depressie worden dingen geregeld, maar dan moet je wel weten dat er een aantal dingen te doen zijn.

Veronderstel dat je het moeilijk hebt met het leven, met jezelf, met de omstandigheden, dan moet je gewoon dingen doen, dan moet je eigenlijk proberen op de eerste moment in een regelmaat te leven. Dus dat je weet: ‘ik moet bijvoorbeeld vroeg gaan slapen, vroeg opstaan en ik moet dit en dat en dat doen’ - is zeer belangrijk. Als je bijvoorbeeld een depressie voelt, moet je toch actief zijn, maar niet overactief.

Het zou kunnen zijn dat je denkt: ‘ik ben te moe, ik zie het niet zitten, ik heb alleen maar problemen’, dan moet je handelen, niet denken maar handelen, gewoon doen. Dan komt er een regelmaat in jouw leven en van daaruit is er een kleine vorm van herstel.

Ook is het zo dat als je regelmatig buitenlucht neemt, als je regelmatig naar buiten gaat, dat het dan een klein stukje beter gaat met je, want de natuur is helend en dat moet je weten. Als je contact hebt met de natuur is het zo dat je het gevoel kan hebben opgenomen te zijn in die natuur en dan herstel je.

Eigenlijk moet je proberen zolang buiten te zijn tot je voelt dat je niet meer in je gedachten zit, maar dat er een eenheid komt tussen jou en de natuur, met andere woorden, dat je stapt en dat je voelt dat je stapt en dat je niet meer met je gedachten bezig bent. Dit is het moment van herstel. Dit zijn momenten van diepe vrede die ontstaan in jouw leven.

Maar je moet nooit wanhopig zijn. Welke jouw problemen ook zijn, hetzij problemen van fysieke aard, dat je ziek bent, dat je geweldig ziek bent, dat je misschien denkt te gaan sterven; wanneer je financiële problemen hebt, dat je denkt: ‘ik heb zo een put dat ik er nooit meer uitraak’, wanneer je dus kijkt naar je moeilijkheden en je vindt dat het onoverzichtelijk grote moeilijkheden zijn, weet: er zijn dingen mogelijk in jouw leven die je niet voor mogelijk acht en die maken dat je leven toch goed komt, wie je ook bent, waar je ook bent.

Maar probeer je aandacht te houden op de eerste plaats bij de natuur, bij Moeder natuur en geef Haar een stuk van je zorgen. En weet dat vanuit het vertrouwen wat je kan hebben in de natuur er een groter vertrouwen kan komen in het Goddelijke, en de Goddelijke Moeder neemt op dat moment jouw zorgen over. Je moet weten dat er grote dingen kunnen gebeuren in jouw leven.

Ook als je gezond en sterk bent en als je goed functioneert in de maatschappij, is jouw leven niet af, het kan duidelijker worden in een bepaalde richting en er komen ook nieuwe dingen in het leven van iedereen die dat wenst. Als je een goed iemand bent, ingoed, als je leeft vanuit je hart is het zo dat er vanuit het Goddelijke duidelijkheden komen in jouw leven, en dat je weet dat jouw leven zich vernieuwt op een ongelooflijk mooie manier, want we leven in een bijzondere tijd. Er zou moeten kunnen een aandacht zijn van jouw hart naar het hart van God. Vraag dan ook hulp aan God.

Het is belangrijk dat je leert te leven vanuit je ziel. Dat betekent dat je leert te leven met een idee van wat eeuwigheid betekent. Dat je niet alleen maar hier op deze aarde bent voor een korte tijd, maar dat je weet dat jouw leven belangrijk is voor de ontwikkeling van deze aarde, Ik zou bijna zeggen voor de ontwikkeling van deze kosmos. Als je in je leven staat en weet dat je leven eeuwig is omdat je in Gods hand bent, is het zo dat de echte dingen in jouw leven komen.

Probeer aan jezelf duidelijk te maken dat je niet iemand bent die alleen maar leeft van je geboorte tot aan je dood, maar dat er een ander leven is van een zeer grote betekenis en dat jij met dat leven in contact kan komen in je eigen hart. Als je met God in contact leeft, is het zo dat jouw leven zich vernieuwt en dat het in een eeuwigheidperspectief gesteld wordt, dat je grensoverschrijdende ervaringen kan hebben, dat je kan weten dat uiteindelijk tijd en ruimte minder en minder te betekenen hebben omdat er dingen zijn die je nu duidelijk gemaakt worden, die misschien pas over tien jaar werkelijkheid worden in jouw leven.

Je moet nooit bang zijn. Wat er ook komt in jouw leven, het is dat het van een betekenis is. En als jouw leven een kleine betekenis heeft, dan kan de betekenis ruimer worden. Maar je moet nooit denken dat je voor een muur staat, voor een afgrond. Zelfs als je het idee zoudt hebben dat je afgeschreven bent door mensen, dan moet je toch weten dat er mogelijkheden zijn. Denk niet dat de dood het laatste is, maar weet dat het leven het leven is, dat het leven iets aanbrengt van een zeer grote betekenis en dat je leeft en dat je ook in dat leven zal blijven ook over de dood.

Probeer rustig te worden naar de wereld toe, want het gaat er nogal chaotisch aan toe in deze wereld. Er is heel veel opstandigheid in de harten van de mensen. Haat en jaloersheid, dingen die niet mooi zijn, leven in de harten van de mensen. Maar probeer zelf met een zuiverheid te leven en denk niet dat je je leven dan niet aankan omdat de wereld zo verschrikkelijk is, het is niet zo.

Je moet ook weten dat de wereld goed is voor goede mensen. Dit is niet altijd duidelijk, maar je zal dat ervaren. Als je leeft met goedheid is ook de aarde goed voor jou, want het is wel dat de aarde een Moeder is, en dat in deze aarde er ook plaats is voor de Goddelijke Moeder die op deze aarde leeft en die de juiste energieën aanbrengt in jouw leven. Weet dat de Goddelijke Moeder alles kan. Als je in dat vertrouwen leeft, is het zo dat jouw leven zich herstelt en dat jouw problemen stukje bij beetje oplossen.

Je moet ook weten dat je nooit alleen staat, dat er altijd mensen zijn die in het Goddelijke leven die jou willen steunen. Als je dit als een werkelijkheid ervaart in je eigen leven, aanvaardt in je eigen leven is het zo dat je vooruitgaat in je bestaan en dat je met meer inzicht leeft. Er zijn bepaalde bedoelingen in het leven die je dan leert kennen en het is dan dat je ook dichter bij jezelf komt te leven en dat je jezelf leert te kennen op een juiste, goede manier.

Er is heel veel wat je kan delen met elkaar, maar doe het zeer rustig en doe het binnen het perspectief van ontplooiing, van zelfontplooiing en van uitwerken van de bedoelingen van jouw leven. Er is heel veel wat je kan in je bestaan. Weet: je staat nooit alleen."

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Morya.org
Deze tekst is de algemene boodschap van Meester Morya voor het programma in Wichelen op 26 januari 1999