Podcast

Je kan alles aan

Klik hier om te luisteren:

16 oktober 1999 - Algemene boodschap - Brugge

Meester Morya,

Wanneer je kijkt naar mensen moet het zijn dat je rustig blijft bij alles wat ze doen. Dit is niet makkelijk, dat vraagt een zelfdiscipline. Maar het is wel dat dat meteen een uitnodiging meebrengt om eigenlijk in je innerlijk te gaan kijken. Als je rustig kijkt naar andere mensen is het zo dat je op jezelf geworpen wordt, maar dat moet je leren. Je moet dus leren als het ware met jezelf bezig zijn onder omstandigheden die moeilijk kunnen zijn.

Wanneer kinderen kwaad zijn op elkaar, of wanneer er geruzied wordt, of wanneer er een aantal dingen zijn die moeilijk zijn naar anderen toe, moet je weten dat je daar niet op de eerste plaats een punt van moet maken voor jezelf, maar je moet eerder rustig blijven en weten dat je dit voor jezelf kan onderzoeken: ‘wat heeft dat mij te zeggen, wat kan ik daaruit leren, wat moet ik daarmee doen?’ Maar je moet niet op de eerste plaats bezig zijn om daar iets mee te doen. Je moet op de eerste plaats weten dat de rust die je kan verkrijgen in jezelf een overwinning is, want dat is heel belangrijk.

Wil je vooruitkomen in jouw leven, moet je op de eerste plaats geduldig kunnen zijn en rustig terzelfder tijd en weten dat dan vanzelf de dingen gebeuren. Want door in je eigen rust te komen, in de diepe kracht van jezelf, is het zo dat je verwonderd zal zijn dat je zoveel kan en zoveel aankan. Wanneer er moeilijkheden zijn in de wereld, in de maatschappij, in toestanden om je heen, dan is het zo dat je op de eerste plaats moet kunnen rekenen op jezelf, op je innerlijke kracht. Dit is een heel belangrijk iets omdat je daardoor als het ware de juiste toedracht leert te kennen van de dingen.

Als je ten opzichte van anderen staat en je bent rustig en je blijft rustig, dan zie je veel meer dan wie dan ook of dan wat er ook zou kunnen gezegd worden. Want in jezelf is het zo dat je weet. Als je rustig bent bij jezelf, is het zo dat er een weten ontstaat van: het gaat eigenlijk daarover. Ook al legt men dat anders uit, of ook al speelt men het anders, of ook al zijn er verwarrende energieën of zijn er toestanden waar je met je denken zelfs niet bij kan, innerlijk weet je: het gaat daarover, en dan kan je als het ware voor jezelf de vinger op de wonde leggen.

Het is zeer belangrijk dat, wanneer er iets gebeurt in je omgeving wat zogezegd ontwrichtend is, dat je zelf rustig blijft en daardoor als het ware de juiste toedracht leert voor jezelf. Er is een grote, diepe betekenis in je eigen leven waar je mee kan leven. Als je rustig bent, kom je altijd vooruit en dat is eigenlijk de manier om stappen te zetten in je eigen leven.

Als je van jezelf kan verkrijgen dat je rustig blijft onder alle omstandigheden, dan heb je enorm veel geleerd in jouw leven, maar boor je ook die kracht aan, die innerlijke kracht, want het is dat je niet alleen bent. In je eigen leven is het zo dat er testen zijn, dat er moeilijkheden zijn, en hoe rustiger je staat tegenover de moeilijkheden, hoe meer inzicht er komt in je eigen leven, want dan leg je als het ware de juiste accenten, leer je de juiste accenten te leggen in je eigen leven.

Weet ook dat als je je bewust bent van de diepe kracht in jouw bestaan, dat je dan met het Goddelijke in contact komt. Want in jezelf is er een uitnodiging om met de juiste dingen bezig te zijn. Je hebt een geweten, dat wil zeggen, diep in jezelf is er een kracht die 'verwoordend' is, die de dingen op een juiste manier kan verwoorden, beter dan jij in staat bent met je denken de dingen te zeggen. Vandaar ook, je moet weten dat als je naar binnen gaat in liefde en geduld, is het zo dat je antwoorden krijgt op de juiste manier en dat je van daaruit enorm veel leert over jezelf, over de anderen, over de toestanden in de wereld, noem maar op.

Want het is wel dat je een wetenschap draagt in je eigen hart. Dat wil zeggen dat je een eerlijke houding kan vinden daar waar anderen het moeilijk zouden kunnen hebben om eerlijk te zijn. Wanneer jij ziet dat er een aantal dingen zijn in je eigen leven die moeilijk zijn, door in die eerlijkheid te staan die je leert in jezelf is het zo dat er onmiddellijk een kracht vrijkomt om situaties op te lossen.

Denk niet dat je een reden kan vinden om oneerlijk te zijn. Integendeel, je zal altijd zien dat, wanneer je eerlijk bezig bent, dat dan de dingen vanzelf tot stand komen, bijna zonder dat je er moeite voor moet doen, omdat je zal zien dat er verschillende factoren in een soort van actie komen of in een interactie met jou staan, waar je niet op gerekend hebt, die je niet kent, die groter zijn dan jezelf en waar je dan ineens een betrokkenheid in kent omdat je weet: ‘er is iets in mij wat handelt, het grote werk gebeurt in mij.’ Dat wil zeggen, er is een grote kracht die zich verwezenlijkt, die zich verwerkelijkt in jouw leven.

Innerlijk is het zo dat je alles aankan. Welke ook de toestand is in het leven, je kan het aan en dat moet je je bewust worden. Er is heel veel in je eigen leven wat heel bijzonder is, en door in die kracht te staan, is het dat je die bijzonderheid leert kennen, dat je de schoonheid van je eigen leven leert kennen en dat je ziet dat je een oneindigheid in je kent, een oneindige kracht die de energie aanbrengt die noodzakelijk is.

Energie betekent dat je een warm gevoel kan krijgen wanneer je iets gaat doen, omdat je weet dat het juist is wat je doet. En dit is niet altijd mogelijk om dat voor jezelf te beslissen. Soms word je gedwongen om met dingen rekening te houden. Maar als je rustig bent, dan zie je dat er vanzelf iets in jou komt wat zegt en wat doet, en dit is een heel belangrijk iets, een heel belangrijk ervaren. Want dan weet je dat je bepaalde reacties vertoont of dat er bepaalde dingen gebeuren in jouw leven die niet tot het normale behoren, maar die eigenlijk boven het normale uitstijgen en die daardoor ook intelligenter zijn dan wat jij zou kunnen bedenken.

Er is een groot bewustzijn wat zich met jou bezighoudt en wat in jou wil indalen en dat kan alleen als je rustig, liefdevol en geduldig bent. Heb vertrouwen in jezelf dat je alles aankan, want er is een grote kracht in jou werkzaam. Jullie zijn niet mensen die alleen maar behoren tot deze aarde. Deze aarde is zeer tijdelijk en dat moet je durven zien. Laat ze niet los, maar wees verantwoordelijk in wat je doet. Er zijn heel veel zaken die zeer mooi zijn in je eigen leven. Je kan bij de dingen komen die belangrijk zijn en het is dat er een voortdurende uitnodiging is in jouw leven om met goede dingen bezig te zijn.

Weet dat er een liefde is in je hart die smacht naar goedheid, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen, want dat komt net op hetzelfde uit. Als je ziet dat je met goedheid staat tegenover anderen, krijg je onmiddellijk het tienvoudige van je eigen goedheid terug en dat zal je ondervinden. Onmiddellijk krijg je meer terug dan dat je hebt gegeven, dat moet je uitproberen. Dan kom je in de juiste houding in het leven en dan weet je dat je in die energie, in die kracht, in dat krachtveld staat, in eigenlijk het Grote wat er in jouw leven gebeurt.

Er is zoveel moois te ontdekken in je eigen leven dat het niet voorspelbaar is, dat je niet kan zeggen: ‘morgen sta ik daar en is dat mijn inzicht.’ Want het is wel dat je in je ervaren gesteund zal worden om inderdaad verder te gaan en steeds verder.

Er zijn zeer mooie momenten die komen in het leven van elk van jullie, althans als je je daarvoor openstelt, als je in het vertrouwen staat van jezelf, van je eigen leven. Er is een diepere kracht werkzaam in jouw bestaan, een zielenkracht, iets wat fundamenteel is, wat je niet kan bepalen, niet omschrijven, maar waarvan je weet, in je eerlijkheid, in de eerlijkheid van je hart, dat die er is. Want je hebt hem ervaren en je zal hem nog ervaren.

Er zijn grote momenten die komen in elk van jullie leven. Je moet weten ook dat je een aansluiting hebt op het Goddelijke in de levens van andere mensen. Daardoor kan het zijn dat je de ander kent, heel diep, heel fundamenteel, en dat je ook weet wie je bent en wat je hier komt doen.

Het is een soort opgave die je jezelf kan geven om te zeggen: ‘dit wil ik doen’, maar dat moet je niet te sterk invullen, je moet het eerder openlaten en weten dat het voor een groot deel zichzelf invult. Vandaar: als je op een eerlijke manier vooruitgaat, kom je in de juiste dingen. Het zal zeer zeker zijn dat je geholpen wordt in jouw zoektocht en je mag altijd rekenen op Mijn steun."

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Morya.org
Deze tekst is de algemene boodschap van Meester Morya voor het programma in Brugge op 16 oktober 1999