Podcast

Vrede in je hart

Klik hier om te luisteren:

28 januari 2004 - Algemene boodschap - Oostmalle

Meester Morya,

Vrede is belangrijk, vrede in je hart. Daarom niet zozeer in de wereld. Als je het eens kan zijn met mensen, toon het dat je eens bent. En als je verschilt van idee, dan moet je dit niet opkloppen, maar weet, er is een onderliggende toon die je kan vasthouden en die onderliggende toon wordt duidelijk in je hart. Wees bekommerd om de mens die naast je staat, om de mensheid misschien in zijn totaliteit. Maar het is niet dat je dit telkens moet tonen, er moet vooral vrede kunnen zijn in je hart.

Denk niet dat je sterke besluiten moet maken als je op voorhand weet van: ‘ik kan dat niet volhouden.’ Want het is heel belangrijk om reëel te durven kijken naar jouw leven. Maak af en toe eens een kleine ceremonie, een klein lichtje. Brand een kaars. Maar als je een kaars brandt, denk aan je hart, aan de liefde van je hart, want daar moet de kaars ontstoken worden. Het is in je eigen hart dat je moet proberen liefdevol te zijn voor je medemens.

Niet dat je alles moet slikken, integendeel. Niet dat je niet mag vechten, integendeel. Maar zet de juiste stappen, dat wil zeggen, breng de dingen in evenwicht, ook voor jezelf. Dat je weet: ‘als ik overdrijf kan ik het niet volhouden, maar ik wil kleine stappen zetten, maar wel vanuit de liefde van mijn hart, vanuit de warmte van mijn hart, vanuit het inzicht van mijn leven.’

Want het is dat jullie belangrijke mensen zijn. En dat klein vlammetje wat je in jezelf kan ontdekken, omdat God aanwezig is in jouw leven, omdat je Hem hebt leren ervaren, in dat klein vlammetje kan je jezelf zien zoals je bent. In dat kleine geluk, in die kleine vrede van je hart, kan je de wereld kennen zoals hij eigenlijk moet zijn.

Vandaar, het is van een grote betekenis dat je durft te zijn wie je eigenlijk wil zijn. Dat je niet denkt: ‘ik ben afhankelijk van anderen, zij zullen wel zeggen wat ik moet doen, zij zullen wel zeggen wat ik moet denken.’ Dit is geen vrede. Het is heel belangrijk dat je durft jezelf te zijn en daarmee eigenlijk op zich een voorbeeld bent. Zoveel mensen worden onderdrukt, hebben te maken met angst, met angst die door anderen wordt aangewend om mensen te vernederen, te verdrukken inderdaad, maar voor jezelf kan je kiezen en het is heel belangrijk dat je dit durft te doen.

Op deze wereld zijn heel veel verschillende plaatsen, en je kan je niet voorstellen hoe het gaat op andere plaatsen, maar jouw leven is belangrijk, en het brengt ook stilaan een getuigenis van vrede daar waar jij inderdaad ook vredevol durft te zijn. Nu zou je kunnen denken: ‘ja maar, het is niet moeilijk voor ons’, maar het is wel belangrijk dat het niet moeilijk is voor jullie. Het is ook belangrijk dat het niet moeilijk is voor anderen. En daar moet voor gevochten worden - dat mensen het makkelijk hebben in de wereld, om aan voedsel te komen, om aan onderwijs te komen, om aan hun ziel toe te komen, om aan hun geluk toe te komen. Het is zeer belangrijk dat die weg vrijgemaakt wordt. Die weg van spiritualiteit, waar men voelt in zichzelf wat belangrijk is en waar men de leerschool van het leven leert kennen, waar men bewust wordt van zijn mogelijkheden, van zijn ongeschonden mogelijkheden, van de zuiverheid in het hart.

Als je het moeilijk hebt met jezelf, zit er niet over in. Geef niet de schuld aan jezelf van de moeilijkheden, maar pak ze aan op een rustige manier door vooral te durven leven en vooral durven mooie dingen te doen, mooie woorden te spreken. Bewaak je woorden. Zet ze achter slot en grendel als ze niet mooi zijn. Maar spreek dingen die duidelijk zijn, waar je voelt: ‘ik heb erover nagedacht en ik ben het ermee eens, dus mijn hart is het ermee eens als ik dit of dat of dat zeg.’

Zeg niet te veel, wees rustig in je spreken, maar ook duidelijk. En weet, je leert te houden van het leven. Dat klein lichtje in jezelf, waardoor je hart tot vuur komt, tot een diep gevoel van erkentelijkheid, van dankbaarheid, dit kleine licht van vrede is zeer belangrijk voor jou en voor de mensen om je heen en voor de wereld.

Wees nooit bang om licht te zijn, om vrede te zijn. Als je het moeilijk hebt met anderen, maak jezelf geen verwijt, je komt tot oplossingen. Wanneer die wil er is om goed vooruit te gaan, dan kan je dat. Want in die goddelijkheid van je wil kan je alles aan. Doe nooit te veel."

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Morya.org
Meester Morya gaf deze boodschap aan een groep mensen in Oostmalle (België) op 28 januari 2004.