Podcast

Wees nooit wanhopig

Klik hier om te luisteren:

14 maart 2009 - Algemene boodschap - Ooike

Meester Morya,

Het kan zijn dat je klachten hebt, dat je je niet goed voelt, dat je het idee hebt dat er iets met jouw leven is, dat je bijna niet meer in staat bent je best te doen, en dat je toch op een diep menselijke manier bezig bent en voelt: ‘er is iets met mij wat onuitsprekelijk is, wat ik niet kan zeggen, ik voel me niet goed.’

Dan moet je toch niet denken dat je speciaal je best moet doen. Heb je een baaldag, of een periode die moeilijk is, of een gevoel dat je niet meer vooruit kan, blijf eerlijk tegenover jezelf, maar put jezelf niet uit.

Het is belangrijk dat je die dingen waar je mee worstelt, kan overgeven aan de goddelijke kracht. Dat je weet: ‘er is iets in mij wat wil, ik wil dit of ik wil dat, ik wil genezen of ik wil vooruit of ik wil gelukkig zijn, maar er is ook een grotere kracht, een goddelijke wil.’

God zorgt voor jou, wie je ook bent. En dit te beseffen is een heel belangrijk iets, want dan moet je niet zo nodig altijd je best doen, maar kan je erop vertrouwen dat wat gebeurt inderdaad van een mooie en diepe betekenis kan zijn. Het kan zijn dat je de mooiste dingen leert in de grootste ellende, dat je je diep geraakt voelt door inderdaad het Goddelijke wat in jouw leven binnendringt.

Wees nooit wanhopig. Dit leven, elk leven is jou gegeven om eruit te leren, om ervan te genieten, om te begrijpen. En wat je kan begrijpen, zal je begrijpen en dit neem je mee met je doorheen de levens. Je moet niet angstig zijn. Iedere dag is, kan en mag belangrijk zijn in jouw bestaan. Het is nooit te laat om je open te stellen voor God, en ieder moment dat je dit probeert, leer je. Misschien dat het niet makkelijk is, misschien dat je er nog niet aan toe bent, misschien dat je niet weet wat het met zich mee zal brengen, maar dat vertrouwen zal groeien. Er is geen einde aan de kracht van jouw ziel, aan de mogelijkheid die in jouw wezen verankerd is. Je kan, op een weliswaar voorzichtige manier, steeds meer één worden met God.

Probeer dan ook af en toe eens het Goddelijke te zien in je medemens, in je medeschepselen. Want dat is heel belangrijk, die openheid moet er kunnen zijn en in feite zou ieder wezen moeten kunnen bekleed worden vanuit jouw zelf met dat Goddelijke. Vergeet niet dat jullie spirituele wezens zijn, die in het Goddelijke kan binnendringen, die God kan toelaten in jouw leven, die meer één kan worden met God, of hoe je 'God' ook zou kunnen noemen. Innerlijk weet je dat er ruimte is voor jou voor meer, voor anders. En die weg, die unieke weg die jij gaat, kan op een bepaald moment moeilijk zijn, pijnlijk, maar toch is die belangrijk.

Voor elk van jullie is de unieke weg die jij gaat belangrijk. God leeft jouw leven en jij kan je daar bewust van worden, steeds meer. Jouw pijn is Zijn pijn, jouw ellende is Zijn ellende, jouw liefde is Zijn liefde. Uiteindelijk zal het zijn dat je diep in jezelf voelt inderdaad wat je kan en wat je niet kan, wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Maar je moet je nooit ellendig voelen.

Ook al is het moeilijk en heel moeilijk, ook al ben je verdrietig, kijk naar je verdriet, maar weet, je bent niet jouw verdriet, je bent niet je lichaam. In wezen ben je eeuwig en in liefde ben je geboren en in liefde kan je sterven.

Wanneer het moeilijk is in jouw leven moet je er niet over inzitten. Toch zal het zijn dat heel veel gebeurt, en dat iedere keer weer het gevoel ontstaat van: ‘ik heb dit moeten meemaken, anders kon ik niet vooruit.’ Innerlijk weet je dat, jullie zijn goede mensen. En het zal zijn dat, elk van jullie, jullie leven gezegend wordt. Wees nooit wanhopig.

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Morya.org
Deze tekst is de algemene boodschap van Meester Morya voor het programma in Ooike op 14 maart 2009