Video

Audio-fragment uit Morya cursus 42

Telepathische boodschap van Meester Morya via Geert Crevits. Dit is een fragment uit de live opgenomen "Morya Cursus 42" (2012) gekozen voor het Mayil eNieuws van april 2016.

 

Tekst van deze video

Meester Morya,

De verhalen die je soms hoort van mensen over alle soorten zaken moet je wel eens kunnen relativeren. Want roddels kunnen hun plaats krijgen in het leven, kunnen veel verwoesten. Daarom is het goed om nuchter te kijken naar jouw persoonlijk leven en dicht bij je eigen hart te blijven. Ook al hoor je zaken die kant noch wal raken, ga niet mee in die verhalen. Het kan wreed zijn wat mensen met elkaar bezig zijn te bekokstoven, te doen. En de ellende komt soms pas achteraf wanneer je het al bijna niet meer veronderstelt waar te kunnen zijn.
Maar toch moet je proberen dag aan dag te leven, niet te denken dat alles jou moet beïnvloeden.

Want dikwijls door open te staan voor de onzin van de wereld komt die pas echt in jouw leven en dat heb jij niet nodig. Daarom is het belangrijk te kunnen studeren op wat om je heen gebeurt zonder erin mee te gaan. Als jou dingen aangereikt worden die echt niet goed en niet mooi zijn, aanvaard het niet, laat het niet binnenkomen in je hart. Maar er is een buffer die je wel kan hanteren. Je kan luisteren en men zegt: 'één oor in, ander oor uit'. Je laat het niet bij je binnenkomen. Je overweegt het, je probeert het ergens een plaatsje te geven, je kijkt uit welke richting het komt en dan voel je wat het doet met jou, maar dan probeer je dit te beheersen. En wanneer je je gekwetst voelt door wat gezegd is, moet jij persoonlijk jouw eigen gevoel healen. Verwacht het niet van de ander, maar kijk: ‘kan ik inderdaad mijn gevoel naar de bron brengen? Kan ik in mijn hart komen met al mijn gevoelens? Kan ik in mijn hart komen met al wie mij dingen aandoet? Kan ik daar de confrontatie aan? Kan ik zelfs dit leuk vinden om te doen? Dat ik weet: achteraf voel ik mij bevrijd, ik heb mijn antwoord gevonden.’

En dat moet je durven doen, af en toe bewust die tijd van bezinning inlassen in jouw leven, dat bewust naar binnen gaan, iedere dag een klein beetje. Niet om de hele tijd met moeilijkheden bezig te zijn, maar misschien in eerste instantie wel, tot je in een gebied komt dat stilte brengt en vreugde, dat je weet: ‘ik hoef nu niet langer over de dingen van vandaag na te denken, maar ik blijf bij mezelf, ik blijf bij het leven wat ik heb gekregen, ik blijf puur in die energie van het zijn, ik laat toe dat ik ben, zonder meer, en ik peil naar die innerlijke glimlach, naar daar waar ik zelf Boeddha ben, daar waar ikzelf verheven ben boven de wereld, daar waar ik heb geleerd in het licht te staan. En dit kan ik, dit is geen grote oefening, maar wel een belangrijke oefening. Ze ligt in mij verborgen als een schat, ze ligt op mij te wachten als een schat, tot ik voel dat ik van binnenuit kan glimlachen, dat ik van binnenuit die stralende werkelijkheid leer te aanvaarden, leer te kennen. Dat ik in mijn eigen kracht kom, de kracht van mijn zijn. Dat ik geen huiswerk meer hoef te geven aan mezelf, maar dat ik de les heb geleerd en weet: het is niet een wachten op iets anders, het is een zijn - groot verschil. En ik kan wachten op anderen, op mijn ouders, op mensen, op anderen, op een kind, wat dan ook, maar het hoeft niet. In mijn zijn is alles aanwezig, ook de mooie dingen die vanzelfsprekend kunnen worden en toch altijd verrassend en nieuw en die maken dat de juiste mensen op mijn pad komen, de juiste kinderen in mijn leven, de juiste mogelijkheden om tot vriendschappen te komen met mensen.’

Wees eerlijk met jezelf, wees blij met wat je kan doen. Doe nooit te veel, bekijk de wereld en vind het goed wat voor jou goed is. En als er zaken zijn die moeilijk zijn, bekijk ze ook, maar vereenzelvig je niet met die moeilijkheden. Jij moet niet alle leed van de wereld dragen alsof het je eigen leed is, het heeft geen zin. Maar je kan wel dicht bij elk mens komen vanuit je hart. Niet om alles te dragen wat die ander draagt, maar om één te worden op een hoger niveau. Daar waar God in ons leven is, waar de diepte spreekt, kunnen we dingen doen die uniek zijn voor elkaar en die een zeer, zeer grote betekenis hebben, én voor jou persoonlijk, én voor de wereld.

Wees niet bang van de grootsheid van de schepping, maar plaats alles in jezelf, alsof het een klein iets is, alsof je weet: ‘het is één stapje, het is één moment in de eeuwigheid, maar ik ben er helemaal in aanwezig. Hier ben ik mezelf en ik laat de dingen toe die God belangrijk vindt voor mij op dit moment.’ Dit is een juist perspectief in het leven. Maar je moet het je jezelf leren herinneren. Als je er een keer in bent na een meditatie, nadat je dingen hebt uitgedokterd en hebt bekeken, nadat je zo verstandig geweest bent om niet mee te gaan in alle gevoelens en gedachten van anderen, maar ze hebt bekeken en ze tot rust hebt gebracht in jezelf, nadat je dus je huiswerk hebt gedaan, kan je tot jezelf komen in alle vrede, in alle stilte en word je herboren, krijg je de juiste woorden, het juiste perspectief in jouw leven, en weet je: ‘de schepping is niet af, mijn leven is niet af, maar in wezen is alles aanwezig wat ik nodig heb.’

En je kan zo dankbaar zijn om God, om de ander in wie God aanwezig is, om het feit dat je die vader en die moeder hebt gehad en dat ze een zegen zijn in jouw leven, ook al was het immens moeilijk, maar je had het nodig om meer jezelf te kunnen zijn.

Alles is goed en dat moet je leren weten, leren zien. En vanuit ditgene wat goed is in jouw leven kan je goed zijn voor de anderen die jou door God gegeven zijn. En ook daar kan je naar vragen: ‘geef mij de juiste mensen op mijn pad, geef mij de juiste kinderen in mijn leven, geef mij de juiste contacten in mijn bestaan’, en dat kan ook op zich een heel grote genade zijn, een heel mooi doel op zich.

Weet dat elk van jullie gelukkige mensen mogen zijn. Zoek het niet te ver, het ligt in jou. En ook Mijn genade zal er zijn voor jou, voor elk van jullie. Maak je geen zorgen.

Meester Morya