Video
"De vreugde van het hart"

Een van de lezingen rond het thema "Leven vanuit je hart", gegeven door Marie Crevits in Poperinge op 16 maart 2023.
Op dit moment is de ondertiteling enkel beschikbaar voor de voorgelezen fragmenten. De rest van de ondertiteling wordt toegevoegd in de nabije toekomst.

Alle boeken van Meester Morya zijn te verkijgen via Mayil.com

Net onder de video vind je een samenvatting.
Daarna vind je een transcriptie van alle tekstfragmenten die tijdens de lezing voorgelezen worden, met bronvermelding.

 

Samenvatting

00:00 Een sleutel om in je hart te raken

De boeken van Meester Morya zijn een soort sleutel om in je hart te raken op momenten dat je verstrikt ben in gevoelens of gedachten. Leven vanuit het hart is leven met een soort thuisgevoel in jezelf en in verbinding met iets Groters dat weet.

05:50 God is het BEGIN

Op het spirituele pad evolueer je zogezegd doorheen een moeilijke leerschool naar God, naar de ‘verlichting’ op het einde, maar Meester Morya zegt: God is niet het einde, God is waar je mee zou moeten BEGINNEN. De eerste stap is ruimte maken in jezelf voor het vertrouwen en de innerlijke leiding en Aanwezigheid. 
Citaat uit “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”, p. 100: “Je zou moeten kunnen beginnen met het aanvaarden van het Goddelijke in je eigen leven. Dit is niet het einde, het is het begin.”

10:40 Niet eenvoudiger, wel vreugdevoller

'Als je verlicht bent, dan begint het nog maar'. Maar de weg wordt wel steeds vreugdevoller. Als je spiritueel bent, is je leven niet eenvoudiger, maar wel vreugdevoller.

11:58 Overvloed, uniek zijn, vreugde

 ‘Overvloed’ is dat je altijd genoeg hebt en dat je vertrouwt dat alles is zoals het is voor een reden. 
Fragmenten uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” (zie verder)
Ieder is als een stukje van de puzzel.

21:10 Sleur en verveling

Uniek zijn moet je doen in alles wat je doet, dan wordt alles boeiend en kan je overal vreugde in vinden. Ook herhaling kan vreugde geven. Over sleur en verveling. Over jezelf bijeen rapen en over willen zijn waar je bent. Het leven geeft je dingen waar je iets uit kan leren. Voorbeeld over saai afwaswerk.

29:17 De dag dat jij blij kan zijn

Fragment uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” (zie verder)
Er is altijd vreugde in je hart. Als je blij en positief kan zijn, krijg je bijval in het leven. Je kan dat wat slecht is of fout eigenlijk gewoon negeren, het gaat erom dat je vanuit jezelf er iets goeds naast kan zetten.

32:55 Dieper in het leven kijken

Fragment uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” (zie verder)
Als je naar jezelf kijkt, kijk je op een andere manier naar de ander, want dat hangt samen. Over dankbaarheid. Over je bewust worden van het verschil tussen intuïtie, gedachten en gevoelens. Over een nieuw patroon maken in je subtiele lichamen en over het belang van keuzes maken. “De buitenwereld is een oefenterrein”

41:03 * MEDITATIE * Leer te houden van je innerlijke werelden

Fragment uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” (zie verder) + vijf minuten meditatie

49:20 De moed om vreugdevol te zijn

Fragment uit “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen” (zie verder)
Vreugde kan je vinden in je hart. Het is niet nodig te verlangen naar de hemel om vreugdevol te zijn. Soms is er moed nodig om vreugdevol te durven zijn.

52:43 * MEDITATIE * Vreugde delen

Je kan de vreugde laten gaan naar de mensen van je groep of naar anderen die het nodig hebben, want vreugde kan je delen.
Fragment uit “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen” (zie verder) + vijf minuten meditatie

01:01:11 Vraag over de 'bestsellers'

Vraag uit het publiek over welk thema in welk boek aan bod komt, en welke de ‘bestsellers’ zijn.

01:05:42 Over ziek zijn

Vraag over hoe je vanuit het standpunt van Meester Morya kan omgaan met ziek zijn.
Meester Morya bekijkt een mens in een evolutie van vele levens. Dat wat je innerlijk verwerft, neem je mee naar je volgende levens. Over de transformatie van het fysieke lichaam. Over innerlijke kracht en uiterlijke kracht, over de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld. Over waarden en krachten.

01:17:59 De innerlijke wereld en de uiterlijke wereld

Meester Morya maakt in al zijn boeken onderscheid tussen de innerlijke wereld en de uiterlijke wereld. Onze binnenkant is wie we zijn in ons hart, de buitenkant is wat we hebben - niet alleen fysiek maar ook qua gedachten en gevoelens. 
Het leven wordt ingewikkeld als we ons teveel vereenzelvigen met onze buitenkant. Over de begoocheling die ligt in de aarde en het fysieke, de emoties en de gedachten. Over verblinding en vrijheid. Over ruimer kijken naar de anderen zodat je de dingen die ze doen niet zo persoonlijk opvat. 

01:25:40 Leven vanuit je hart

Pleidooi: “Leven vanuit je hart”, dat is tot eenvoud en begrip komen in jezelf, ruimte creëren voor jezelf en daardoor ook ruimte voor de ander. Over de vrijheid die je verwerft om bewust te kunnen kiezen voor liefde. De liefde doet altijd wat er best is voor iedereen op lange termijn. Over de voorgevoelens en inzichten die je krijgt als je in je hart leeft. Je krijgt een nieuw verleden. Over wakker zijn in het nu. Over de nieuwe gewoonte die je kan maken om telkens nieuw en oorspronkelijk te zijn. 

01:31:53 Zielenmomenten

Vraag uit het publiek: wanneer komt de ziel in het lichaam, is dat bij de conceptie, in het embryo, of later nog? Antwoord over de evolutie van een mens, over zielenmomenten, over concentratie, over de spiegelsfeer. Als de ziel in je leven komt, komt ze via je gevoelslichaam. Je gevoel is een voertuig. Om in je hart te leven heb je je gevoel en je gedachten nodig, maar ze moeten fijner en gevoeliger worden, en je moet leren om je gevoel zuiver bij jezelf te houden en niet zomaar altijd te laten vermengen met het gevoel van anderen. Over luisteren naar iemand met je hart en hoe transformerend dat kan zijn. Over hoe je gezuiverde gevoel de waarheid van je hart kan weerspiegelen. 
Verhaal over hoe Geert terugging naar een herinnering in de moederschoot.

01:54:29 Vorige levens

Over het zilveren koord waarmee je verbonden bent met je gevoelslichaam. Als je thuis bent in jezelf, heb je toegang tot je vorige levens en volgende levens - als het je gegeven wordt. Op eigen initiatief vorige levens terug oprakelen is doorgaans belastend voor je.

01:59:02 Omgaan met moeilijke mensen

Fragment uit “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart” (zie verder)
Over mensen loslaten met je gedachten, over loslaten en tegelijk hartelijk zijn en hoe diep transformerend dit kan zijn.

02:03:47 Zelf de eerste stap zetten

Leven met het hart is niet alleen voor jezelf leven met je eigen hart. Het gaat ook om de mensen rondom je, die jou gegeven zijn. Het is met de mensen dichtbij je dat je je vermogen tot liefde kan bewijzen. Het is aan ons om de eerste stap naar de liefde zetten, we mogen niet wachten op de anderen. 

02:05:33 * MEDITATIE * Vertrouwen en de vurige wereld

Fragmenten uit “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud” (zie verder)

Tekstfragmenten

11:58 Overvloed, uniek zijn, vreugde

uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”, uit hoofdstuk 1: 'Kunstenaars van het leven'

“Al ben je werkzaam en zorgend in je leven, eigenlijk moet je weten dat je hier op aarde bent om jezelf te verdiepen, je leven te verdiepen en jezelf te ontplooien. Maar je bent het niet verplicht, je bent daar vrij in.”

“De eerste beweging van het ontdekken wie je zelf bent, is eigenlijk proberen en durven alleen te staan met de dingen die in jou leven en die niet in anderen leven, want dat is werkelijk zo.” 
“Stuk voor stuk zijn de mensen, wanneer ze zichzelf zijn, uniek en op een bepaalde manier ook geëngageerd.”

“Dat is het boeiende dat je leert zien, dat je in jezelf duikend de gelegenheid krijgt om werkelijk belangrijke dingen te doen.”

“Je bent niet voor niets op deze aarde, je bent er om te leren ontdekken wie je zelf bent, binnen de omstandigheden waarin je nu bent.”

“Je blijft hier niet voor altijd, dat is duidelijk. Iedereen weet dat. Maar waar kom je vandaan en waar ga je heen? Durf deze vragen te stellen en je grenzen te verruimen. Stel je grenzen open en zie dat je een weg aan het afleggen bent en dat dat heel bijzonder is. 
De mens die zichzelf leert kennen zal onvermijdelijk een stukje van de weg samen met anderen gaan. Want de eigen gewoonten die je opgeeft en het feit dat je in de oorspronkelijkheid van je eigen wezen probeert te komen, betekenen dat je vooruitgaat, dat je stappen zet op je eigen pad. Dan komt er een vreugde in je en dat zal je merken. 
Iedere keer dat je met de verwondering leeft, door de openheid van je hart die je naar buiten leert te brengen, zal je een stukje van de vreugde leren hervinden die je ook in je kinderjaren hebt gehad. Toen je kind was, kon je gelukkig zijn met de zon, met een mooie dag, met de belofte van een wandeling die je zou maken of een spelletje dat je zou doen. Je kon gelukkig zijn met die kleine dingen van het leven en toen je in een oorspronkelijkheid bezig was, niet kijkend naar de anderen, niet vergelijkend maar gewoon vanuit jezelf levend, toen had je eigenlijk het leven in jou te pakken; en dat moet je terugkrijgen. 
Durf te kijken naar dat originele leven, naar die stroom van bewustzijn die er in je is, en weet dat je juist daardoor grenzen kan verleggen. Kom open voor het bruisende leven in jezelf en weet dat je dat niet moet beperken maar juist verruimen. 
Wanneer je zoekt, zorg er dan voor dat je blijft zoeken tot je het gevoel krijgt dat je daar zelf in gaat leven. Als je met een bepaald iets bezig bent, moet je daar zo lang mee bezig zijn tot je ontdekt: ‘het is boeiend, het is interessant. Ik zou er meer van willen weten of ik zou het zover willen brengen dat ik daar vreugde in vind en dat ik kan zien wat ik daarin werkelijk kan doen en kan beleven.’
Het komt erop aan dat wanneer je met iets bezig bent, dat je daar een tijdje mee bezig blijft, zodat je dat kan volgen in jezelf en dat je jezelf daarin kan zien groeien.” 

 

29:17 De dag dat jij blij kan zijn

uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”, uit hoofdstuk 1: 'Kunstenaars van het leven'


“Wanneer je op deze aarde een blij mens kan zijn, heb je jezelf veroverd en heb je een deel van de wereld veroverd, want dan krijg je bijval. De dag dat jij blij kan zijn, doet het ook goed aan de medemens. Maar je moet het niet doen voor die medemens. Doe het voor jezelf. Durf blij te zijn met je eigen originaliteit, met je eigen zelfstandigheid, met de kracht die er in je is, met de vrede, de schoonheid, de liefde en alle andere dingen die in je leven zijn.”

 

32:55 Dieper in het leven kijken

uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”, uit hoofdstuk 2: 'Een open visie'

“Onwillekeurig is het zo: als je naar jezelf kijkt, kijk je op een andere manier naar de ander, want dat hangt samen. Als je naar jezelf durft te kijken van binnenuit, zal je op de duur begrijpen dat ook die andere mens een binnenkant heeft en dat ook hij in zijn innerlijk anders kan zijn dan in zijn uiterlijk. Wanneer je dit bekijkt, wanneer je dit begint te zien, begin je zowel de andere mensen als jezelf te doorzien. Dan zie je veel meer dan de oppervlakte, dan begin je in de mens te kijken. Het is heel leuk wanneer je gewaarwordt dat je ook die krachten ontdekt die de andere mens leiden. Want zoals jij geleid wordt in je leven, zoals jij tot bewustzijn komt met je eigen bestaan, zo zie je dat ook andere mensen een bewustzijn dragen dat hen kan leiden. Je ziet de parallel tussen jouw leven en het leven van anderen, dus ga je dieper in het leven kijken en kunnen veel meer dingen onder je aandacht komen. Je ziet ineens dat de ander gevoelens heeft, dat de ander gedachten heeft en dat hij of zij in zijn of haar denken zoveel meemaakt, dat je dat ook in jezelf kan ontdekken en dat jij daar ook zoveel meemaakt.”

 

41:03 * MEDITATIE * Leer te houden van je innerlijke werelden

uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”, uit hoofdstuk 2: 'Een open visie'

“Je hoeft niet altijd klaar te staan om anderen tot inzicht te brengen. Nee, wees bereid om jezelf te ontdekken, wie jij bent en hoe jij vooruit kan. En als je dit kan zien, als je dus jezelf kan leren kennen en jezelf kan leren begrijpen en kijken tot in de diepte, dan ga je veel meer zien in de buitenwereld om je heen. Je gaat veel meer zien in je medemens en je krijgt een wijsheid. En dan heb je ook het geduld om de anderen te zien leven op hun manier, zonder dat je daarin tussenkomt.

Het is heel belangrijk dat je dus niet een strenge leraar wordt die altijd alles beter weet dan de ander, want dan maak je de fout dat je de ander van je wegjaagt. Je moet juist mensen naar je toe trekken. Doe dit door je liefde, door je zachtheid, door je geduld, door de eenheid die je kan beleven met ze en door de vrede die er in je eigen hart kan zijn ondanks het geweld en het zoeken en het protest en het vervelende in de anderen. 

De wereld op zich kan een heel boeiend iets zijn als je het van binnenuit bekijkt. Als je het van buitenuit bekijkt, is het altijd vervelend, lastig, willekeurig, chaotisch en noem maar op. De wereld van buitenuit bekeken is nooit dat wat ze zou moeten zijn. Vandaar dat de afstand die de mens naar de anderen toe moet afleggen eigenlijk een innerlijke weg is.

Je kan de ander alleen op de juiste manier benaderen wanneer je jezelf op de juiste manier benadert, wanneer je dus een innerlijk leven krijgt dat rijk en ruim is. Je moet ruim kunnen worden in jezelf en dat kan je alleen maar als je met alles wat er in jezelf leeft rekening houdt en ervan leert houden.

Als je dus alles in je eigen leven een plaats durft te geven, als je naar alles durft te kijken wat er in je leeft, wat er door je gaat, waar je mee bezig bent. Dat is altijd boeiend want het is altijd anders. Het is altijd nieuw, het is altijd verrassend en het is in werkelijkheid oneindig. In jezelf zijn er een oneindig aantal werelden, beelden, gegevens, gedachten, gevoelens en noem maar op. Zoveel zaken om te leren, om te leren kennen, om geduldig naar te kijken en waar je vooral van kan leren houden.

Leer te houden van jezelf, van je innerlijke werelden en weet dat je daar een weg kan afleggen naar wat eigenlijk de diepte van het leven is. Kijk naar je eigen leven tot in de diepte van het bestaan en probeer daar rekening mee te houden, steeds meer.

Het is goed om hier een aantal minuten over te mediteren voordat je verder gaat.” 

 

49:20 De moed om vreugdevol te zijn

uit “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”, uit hoofdstuk 2: 'Vreugde verhoogt je bewustzijn'

“Altijd weer komt er een vreugde in de mens wanneer hij met vreugde durft te leven. Het is niet nodig van echt vreugdevol te zijn om met vreugde te kunnen leven, want de vreugde kan je leren aanvaarden, ze is er gewoon. Als je de vreugde toelaat in je hart, in jezelf, dan is ze daar. Je mag je in de meest moeilijke en penibele omstandigheden bevinden, als je je concentreert op de vreugde die er is, dan kan je ze beleven.

Het is goed om dit af en toe te doen, om die vreugde te kunnen zien en vinden in jezelf. Ze is er en als je haar gaat ondervinden, als je haar gaat leren ontdekken in jezelf, dan weet je dat ze daar ook altijd kan zijn. Je verhoogt daarmee je bewustzijn, je komt in de vreugde en je leert ook van daaruit te leven. 

Er is moed nodig om vreugdevol te durven zijn, omdat je daar soms geen reden voor hebt. Er zijn zoveel dingen op deze aarde die tegengaan en als je je daarop focust, dan kan het wel eens zijn dat je geen enkele reden ziet om vreugdevol te zijn. Niettegenstaande je dus verkeerd kan kijken - want eigenlijk is dat een verkeerd zicht op de aarde - is in de diepte de vreugde aanwezig en is de aarde volmaakt. Dit concept zou je moeten kunnen toelaten in jezelf. Dit behoort tot je eigen grootheid, tot je eigen wezen. Dit behoort ook tot het wezen van deze aarde dat je deze ontmoeting kan hebben in jezelf, dat je wat van de aarde is en wat van jou is, kan toelaten en dat je daardoor het juiste contact hebt met deze sfeer om in te leven. 

Het is niet nodig te verlangen naar de hemel om vreugdevol te zijn. Nee, je moet kunnen zien dat de vreugde op deze aarde aanwezig is in jezelf en dat je ze kan ontdekken wanneer je dat wil. Zo eenvoudig is dat nu ook weer niet, maar het is wel op deze manier dat het gaat. 

Dus als je de vreugde toelaat in jezelf, dan gaat er een stroom energie van je hart naar je ogen en kan je van daaruit opnieuw kijken naar de werkelijkheid. Want de vreugde zal je blik veranderen, ze zal je andere dingen leren ontdekken. Het is belangrijk om te leren kijken en de manier waarop je kijkt naar de dingen, daar gaat het om.”

 

52:43 * MEDITATIE * Vreugde delen

uit “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”, uit hoofdstuk 2: 'Vreugde verhoogt je bewustzijn'

“Wanneer je de energie van vreugde toelaat in je eigen hart, dan kan je ze ook richten. Je vreugde kan je delen met anderen, dat is algemeen geweten. Daarvoor hoef je ze niet uit te schrijven, uit te zingen, uit te zeggen, je moet gewoon weten dat ze er is en kijken naar mensen die niet vreugdevol zijn.

Als je kijkt naar mensen die niet vreugdevol zijn, dan gaat er iets van jouw kracht naar hen toe, je zou het kunnen benoemen als een medeleven, een verantwoordelijkheidsbesef, een zien hoe mensen lijden en hoe ze als het ware de weg niet vinden. En wanneer jij durft te leven in de vreugde, zal je een betekenis geven aan het leven van deze mensen. In hun lijden kunnen ze soms de dingen niet zien zoals ze in werkelijkheid zijn. Maar als je naast hen kan staan vanuit een vreugde, dan zal dat openbarend zijn en dan zullen ze door jouw vreugde de dingen proberen te zien zoals ze werkelijk zijn. Want er is geen leed op deze aarde dat niet gevoelig is voor vreugde.

Ieder leed is gevoelig voor vreugde. Alles wat er op deze aarde is aan verveling, aan verschrikking, noem maar op, is gevoelig voor vreugde. De vreugde is een magneet. Het is de vreugde die vorm geeft aan deze aarde. Hoe meer vreugde er is, hoe mooier de vorm zal zijn en hoe moeilijker het zal zijn om afstand te doen van deze vreugde.”

 

01:59:02 Omgaan met moeilijke mensen

uit “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart” uit hoofdstuk 3: ‘Het koninkrijk van God’

“Als je gaat nadenken en als je dingen loslaat - als je zeg maar gedachten van vroeger loslaat en nieuwe gedachten opneemt - dan brengt dat een frisheid van geest in je. Probeer dat bewust te ervaren. Het is heel subtiel, maar heel reëel. Iedere nieuwe gedachte die je krijgt vanuit een inspiratie, vanuit een hartelijkheid, vanuit een wezen en een wezenheid die vanuit het rijk Gods komt, brengt een frisheid in je, dat kan je voelen. Ik spreek niet over de wind die hier door dit lokaal gaat, Ik spreek over een frisheid in je hart die je kan voelen.

Je zal ondervinden dat, wanneer je bij mensen staat, dat je deze mensen kan loslaten wanneer je je hart vertrouwt. Dit moet je heel uitdrukkelijk kunnen zien. Het gaat niet over zomaar loslaten om de mens in de kou te laten staan, nee, het gaat over het feit dat je daar je hart bij betrekt en dat je je hart zuivert. Want heel veel ligt in de gedachten van de mensen en in de verweving met de gedachten waardoor de ander zichzelf niet kan worden.

Wanneer je met je hart bij iemand blijft en je gedachten losmaakt, dan kan er een enorme verandering komen in het leven van die ander. Dan komt er ineens een andere energie naar hem toe en begint er een andere energie te leven in het gezin of in de omgeving waar hij of zij mee bezig is.

Het is belangrijk dat je kan loslaten en tegelijk een hartelijkheid kan tonen aan je medemens. Wees spontaan en vriendelijk, en durf je eigen leven te leven en dan in gedachten de ander los te laten. Ga je dus niet mengen in gedachten met wat de ander doet.

Je zal zien dat het op deze manier rechttrekt, dat er een enorme verschuiving komt in de ervaring van de ander, die hem overvalt en waardoor hij vragen begint te stellen over zichzelf: ‘ben ik eigenlijk wel goed bezig?’

Dus loslaten, ja, maar laat er hartelijkheid mee gemoeid zijn. Op deze manier kan je alles loslaten wat je wil en heb je toch de verbinding, de echte verbinding, de echte band met de ander. Want de hartelijkheid die de mens dan toont en waar hij mee leeft, zal de hele sfeer herscheppen. Daardoor komt er een echte verandering die wezenlijk is en die misschien wel voor de rest van het leven ingrijpende veranderingen kan aanbrengen. Dit is de manier waarop je te werk kan gaan wanneer je bij mensen bent en wanneer je niet met hen overweg kan. 

Er bestaan veel moeilijke mensen die het moeilijk hebben met zichzelf en die moeilijkheden scheppen voor anderen. Daar moet je een inzicht in krijgen. Laat je niet doen door de moeilijkheden van anderen, laat je er niet door overspoelen. Als een ander moeilijkheden zoekt en moeilijkheden schept, zorg dan dat je daar onderuit komt, je eigen leven durft te leven en tegelijk de hartelijkheid bewaart. Dit is moeilijk om te leren, maar het is haalbaar. Op deze manier herschep je de hele situatie.”

 

02:05:33 * MEDITATIE * Vertrouwen en de vurige wereld

Fragmenten uit “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud” uit hoofdstuk 8: ‘De wereld van het hart’

“Als je dit kan ervaren, zal je ondervinden dat je veel dingen laat vallen in je leven, dat je van vele beslommeringen af bent, dat je niets moet vasthouden, dat je alles kan laten gaan, dat je zuiver jezelf kan zijn, en dat je kan weten wat je wil. Want als je echt de hemel op aarde hebt en de aarde in de hemel, kan je elk moment van de dag weten wat je moet doen. Het is in je hart dat het gebeurt.” 

“Het hart is heel belangrijk. Niet enkel lichamelijk, ook geestelijk. Het hart is zo dat het de mens openbaart wie hij eigenlijk is. Als je in je hart kan gaan leven zal je ontdekken wie je werkelijk bent. Probeer te denken vanuit het hart, te voelen vanuit het hart, de stilte te kennen van het hart, de vrede te ervaren van het hart. Leer de wereld te voelen in je hart. Probeer alles te doen vanuit het hart. Dit is het centrum. Als er ooit ergens een centrum bestaat dan is het in jezelf, in je eigen hart. Er is geen ander centrum.”

 “Er is één hart in de hele kosmos - wat je God zou kunnen noemen - en het is de Liefde zelf die alle harten heeft gemaakt en alle harten in verbinding brengt met elkaar. Want wat de een voelt, kan de ander voelen, omdat het Goddelijke bestaat. Wat er in jouw hart omgaat, kan God weten omdat Hij een hart heeft en omdat Hij een hart is.” 

“Als je dit centrum opzoekt in jezelf, word je wie je moet zijn. Er is geen andere weg.” 
“Daarom moet je een cultuur hebben van het hart. Probeer naar je hart te luisteren, naar je eigen diepere zijn. Als je dit kan, maak je een begin van de weg.” 

“Wie zijn leven wil verdiepen, moet het heel fysiek zien dat hij in zijn hart gaat leven, met zijn gedachten in zijn hart, op de plaats van zijn hart, dus in dat fysieke instrument dat het hart is. Daar zal je ontdekken dat dit hart trouwens helemaal anders is dan alleen dat fysieke instrument. Het is zoveel meer en het is zo anders dan je denkt dat het is. Je kan het niet weten tenzij je erin gaat leven. Je kan het niet ervaren tenzij je de ervaring echt meemaakt. Je kan het niet horen van een ander want het is niet te beschrijven. Je kan het niet zien want het is onzichtbaar. En toch is dit het licht, toch is dit de waarheid.” 

“Het hart zal alles in jouw leven laten samensmelten. Het zal alle elementen zuiveren. Het zal alles wat broos is versterken. Het zal alles wat mooi is nog mooier maken. Het zal alles wat gloeit, nog heviger laten branden. Je zal zien dat vanuit het hart bekeken, het leven verandert in vuur, en daar wilde Ik het over hebben met jou. Er is een leven zonder vuur en er is een leven dat vurig is. Geen enkel leven staat helemaal buiten het vuur maar er is een verschil in ervaring. Je kan de ervaring hebben van het vuur en je kan de ervaring hebben van kilte, van koude, van doodsheid en van zeg maar ‘geen vuur’, van muffe, ellendige toestanden die ook bestaan. Wie de vurige ervaring heeft, wordt een ander mens. Ineens gaat er zoiets door hem als een eenheid. Hij zal in een energie terechtkomen die een samenbundeling kent in het hart, want dat is het toppunt van het vuur. Je zal ondervinden dat er van daaruit overal in je lichaam vurige haarden ontstaan, dat er overal plaatsen zijn die warm gaan aanvoelen. Dit kan in je hoofd zijn, je wangen, je handen, je voeten, noem maar op, op elke plaats kan er zich een concentratie van vuur voordoen. 

De grootste concentratie van vuur kan je voelen in je hart als je eenmaal vurig geworden bent, als je eenmaal weet wat het leven echt is. Dat komt niet vanzelf. Dat wil zeggen: de eerste vlammetjes die je in jezelf krijgt, ontstaan vanuit het vertrouwen in het leven, dat je verder gaat en verder en verder en dat je ondervindt: ‘als ik dit doe, als ik durf te leven, als ik mij durf te wagen aan het leven zelf, mij zelfs durf te warmen aan het leven, dan kan ik voelen wat het vuur is.’ 

Waar je denkt aan de grote dingen van het leven, aan grote schoonheid, aan liefde, aan kracht, aan eerlijkheid, aan alle mogelijke waarden, als je daarmee bezig bent, zal je ondervinden dat er in de stilte van je hart vuur ontstaat.” 

“Je wordt een vurig iemand die open komt voor andere werelden, voor de vurige wereld.”