Vraag & antwoord

Persoonlijke ontwikkeling

Hoe komt het dat ik helemaal alleen sta met mijn spiritualiteit? Doe ik iets verkeerd?

uit “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Als je in je leven naar de diepere waarden gaat, zal je bijgevolg andere keuzes maken en wordt je leven dieper en anders dan van andere mensen. Dan moet je het kunnen verdragen dat je je een tijd alleen voelt, want tot je een nieuw niveau bereikt hebt, ga je je weg alleen. Dit kan heel pijnlijk zijn, bedroevend zelfs, maar als je dit niet ondergaat, blijf je ter plaatse trappelen.

Op een bepaald moment heb je de indruk van jezelf: ‘dit moet ik van me afwerpen, dit leven, ik moet een ander leven hebben.’ Maar hoe en wanneer? Dat weet je dan niet. En als je op weg durft te gaan, kom je in een eenzaamheid. Dit vind je dan misschien wel triestig, maar weet dat deze fase noodzakelijk is.

Je gaat door een periode waar schijnbaar alles tegengaat en van je wegvalt.

Je gaat door een periode waar schijnbaar alles tegengaat en van je wegvalt. Daardoor komt er een zuivering in je, zodat je de nieuwe trilling te pakken krijgt en in een vrede kan komen op een nieuw niveau.

Pas als je er helemaal door bent, en dat kan jaren duren, kom je die andere mensen tegen die op dat andere niveau leven en kan je weer een gelukkig leven hebben. Als je het forceert en je eigen wil doorduwt in deze dingen, kom je nooit waar je moet zijn. Probeer steeds het Goddelijke daarin te zien.

“Het is niet leuk”, zal je zeggen, maar als je het nader bekijkt, zal je ondervinden dat je daarin een leiding ontdekt, dat er licht is in je bestaan.

“Het is niet leuk”, zal je zeggen...

Dit kan je aanvankelijk niet zien. Wie de weg durft te gaan - de weg van het zichzelf realiseren en het verder gaan dan de andere mensen - zal altijd de indruk hebben dat hij alleen staat en het is ook zo dat je deze weg alleen moet afleggen.

De innerlijke verandering, hoewel aanvankelijk niet zichtbaar, wordt steeds duidelijker. Later kan je er niet meer buiten. Nog later wil je het niet meer anders, ga je erin door en kom je zo onvermijdelijk alleen te staan. Het is uitzonderlijk dat mensen deze weg samen kunnen afleggen.

Je wordt sterker door een bepaalde weg alleen te durven gaan.

De nieuwe tijd zal echter meebrengen dat heel veel van die pijn en eenzaamheid weggenomen wordt van de weg die de mens alleen aflegt. Steeds meer mensen zullen op dat pad en op die weg een licht zien, niet alleen in zichzelf maar ook in de anderen. Dit kunnen ze dan samen beleven. Maar die tijd is er nog niet helemaal. Je moet nog, voorlopig tenminste, de weg alleen kunnen gaan. Daar word je sterker van. Dit is geen troost, het is een werkelijkheid. Je wordt sterker door een bepaalde weg alleen te durven gaan.”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
uit hoofdstuk 1: ‘De twijfel overstijgen’

Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf

uit “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Wanneer je verandert in deze zin dat je probeert jezelf te zijn in alle omstandigheden, zal je de verwondering van anderen wekken. Raak dan niet in paniek. Denk dan niet dat je opnieuw moet worden zoals vroeger. (…)

Heel veel mensen worden bang omdat ze zich eenzaam gaan voelen. Want wanneer je in de verandering van jezelf durft te gaan, bestaat de kans dat je niet meer begrepen wordt door de mensen om je heen en ofwel volgen ze je, ofwel gaan ze van je weg. Dat kan heel pijnlijk zijn.

Denk dan niet dat je opnieuw moet worden zoals vroeger.

 

Dit is de strijd die dikwijls gestreden wordt, dat de mens zelfs in zijn eigen familie alleen komt te staan, in het eigen gezin alleen komt te staan. Het zal steeds belangrijk zijn dat je opkomt én voor jezelf én voor de dingen die je wil bereiken in je bestaan.

Maar het is niet erg. Dat wil zeggen: als je dit gaat doen, zal je steun krijgen van andere mensen en dan kom je in jezelf en zie je dat er een mogelijkheid is om werkelijk te veranderen. Dan is het heel goed mogelijk dat ook de anderen om je heen veranderen, dat ze jou als voorbeeld nemen, dat ze meegaan in de verandering en dat ze tot de ontdekking komen dat het leven de moeite waard is.

Als de mens met zichzelf durft te leven en vanuit zichzelf, begint hij alles boeiend te vinden.

Als de mens niet in zichzelf durft te geloven, vindt hij op de duur het leven saai, vervelend en ook niet begrijpelijk meer. Als de mens met zichzelf durft te leven en vanuit zichzelf, begint hij alles boeiend te vinden en begint het leven anders te worden. Hij slaat een nieuwe weg in en brengt een nieuw iets naar voren, zodat hijzelf waardevoller wordt. Dan kan het zijn dat in één keer een grote strijd oplaait en dat in één keer van alles gebeurt.”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
uit hoofdstuk 10: ‘Emancipatie’

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte