Vraag & antwoord

God & spiritualiteit

Bidden tot God, moet dat?

uit “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Je mag voor alles bidden

Het gebed heeft een grote betekenis in het leven van mensen. Waar je zelf geen zin ziet aan het leven, daar kan je voor bidden. Het kan een ziekte zijn, het kan een verkeerd gedrag zijn, het kan iets zonder veel betekenis zijn, maar waar je toch iets voor wil doen.

Voor alles kan je bidden en vragen, en je mag het doen. Je mag voortdurend vragen en je kan je richten tot het Goddelijke, tot wie of wat van het Goddelijke dan ook. Je kan je richten tot iedereen die in het Goddelijke leeft: tot heiligen, tot heel grote wezens die op deze aarde verschenen zijn en die tot het Goddelijke behoren, tot de goden en de godinnen. Kortom tot de ene God. Want iedere godheid die op deze aarde verschijnt, is in wezen die ene God onder een bepaald aspect. Er is maar één God. Eén God die alles draagt en die ook in jou verblijft en in Mij en die dezelfde ene God is.

Er is één God die alles draagt

Eén grote, wezenlijke kracht in de hele kosmos

Er is dus op de hele aarde en de hele kosmos en het hele bestaan maar één grote, wezenlijke kracht, een kracht die alles aanbrengt op Zijn tijd, die voor alles zorgt, die alles in stand houdt en die alles regelt, beheerst en in zijn ontwikkeling stuwt.

En deze ene kracht, daar hebben wij allemaal mee te maken, maar op een ander niveau. Ik ken dus God anders dan jullie God kennen, en toch is het dezelfde God, maar we kennen Hem anders.

Dat maakt niets uit, want we zijn bij mekaar. Ik ben bij jou en jij bent bij Mij. Ook al weet je dit niet, toch is het zo. Ik ben aanwezig in jouw leven, zodat Ik alles kan weten uit jouw leven, en zodat Ik met alles rekening kan houden hoewel Ik dat niet altijd doe. Ik heb daar Mijn eigen redenen voor, Ik kan dat niet allemaal uitleggen. In wezen ben Ik iemand die met vele duizenden, miljoenen mensen verbonden is. Daar ben Ik actief en heel bewust mee bezig, Ik weet dus wat Ik doe.

Het is zo dat de mens stilletjes aan in de Goddelijkheid zal kunnen komen, daar zijn we mee bezig. We hebben het allemaal geleerd, en we moeten het ook leren en blijven leren.

Het Goddelijke bereiken op aarde

Wie we ook zijn, er is een enorme verantwoordelijkheid die op ons rust, namelijk dat we onszelf worden en dat we het Goddelijke proberen te bereiken in een of ander leven op deze aarde.

Het is belangrijk dat Ik dit zeg: ‘op deze aarde’. Mensen zitten soms te wachten op iets waar ze niets van weten, op iets wat ondoorzichtig is voor hen. Ze hebben een vaag gevoel dat er iets in hen is wat hen dwingt te wachten. Maar wanneer het over de realisatie van het Goddelijke gaat, moeten ze daar geen rekening mee houden. Er is geen goed moment, er is geen slecht moment om met het Goddelijke te leven.

Onze verantwoordelijkheid is om onszelf te worden en het Goddelijke te proberen te bereiken op deze aarde

Oneindig veel aspecten

Laat je nooit bang maken door mensen die anders redeneren en die zeggen: “Het Goddelijke, daar moet je mee oppassen” of “Je moet bang zijn voor het Goddelijke” of wat dan ook. Laat je niet beïnvloeden door mensen die verkeerde ideeën verspreiden over het Goddelijke dat op deze aarde is.

Heel veel mensen zijn met het Goddelijke bezig op de verkeerde manier; ze eigenen zich één aspect van het Goddelijke toe. Op zich is dat niet verkeerd. Maar van het aspect van het Goddelijke dat ze zich toe-eigenen, moeten ze beseffen dat het niet meer dan één klein aspect is. Er zijn in het Goddelijke oneindig veel aspecten. Ze zouden dus altijd kunnen doorgaan met andere dingen uit het Goddelijke te zien. In het Oosten zijn er heel veel facetten van het Goddelijke tot uitdrukking gebracht. Er zijn goden en er zijn godinnen, en dat is telkens die ene God die een ander facet duidelijk maakt in Zijn, Haar bestaan. Op deze manier kan de mens zich verbonden voelen met alle goden en alle godinnen en de heel grote goddelijke werkelijkheid.

Het is heel belangrijk dat mensen dit leren zien, ook in het Westen. Veel mensen in het Westen zijn op Jezus gericht; dat is absoluut nuttig, dat is heel goed en daar is niets op tegen. Maar door de verbondenheid met Jezus heen, moeten ze ook een zicht kunnen krijgen op Maria, op Jozef, op de heiligen en op de andere wezens op deze aarde die ook, net zoals Jezus, met het Goddelijke bezig geweest zijn. Want in wezen werken Wij allen samen, zijn We met dezelfde dingen bezig vanuit de ene Goddelijkheid die er bestaat.

God is niet gevaarlijk

Je hoeft niet bang te zijn om het Goddelijke in je leven te realiseren. Er is veel gezegd dat het gevaarlijk kan zijn om met het Goddelijke bezig zijn; dit is niet zo.

Het Goddelijke is zacht. Het Goddelijke is oneindig. Het is één en al liefde

Het Goddelijke is zacht. Het Goddelijke is oneindig. Het is één en al liefde. Wanneer je met het Goddelijke bezig bent, dan kan je niet anders dan goede dingen ervaren.

Je hoeft niet per se te bidden

Gebed is heel belangrijk als je dat wil, maar je hoeft het niet per se te doen. Want het hele leven is een gebed, het is één zoeken naar God. Mensen kunnen het niet zien, want mensen zoeken in alle richtingen, en toch zijn ze allemaal met God bezig. Zelfs degene die bezig is met dieren fokken, is bezig met het Goddelijke. Heel eigenaardig, maar zo is het, want ieder facet van dit bestaan is verweven met het Goddelijke.”

Gebed is heel belangrijk als je dat wil, maar je hoeft het niet per se te doen

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
uit hoofdstuk 3: ‘Het koninkrijk van God’

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart