Vraag & antwoord

Toekomst & de Nieuwe Tijd

Er zijn heel wat channelings op het internet en allerlei telepathische boodschappen van verschillende bronnen. Iedereen zegt van alles. Wat kan ik daarmee?

uit “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Wanneer je je aan de Nieuwe Tijd conformeert, dat wil zeggen, wanneer je je gelijkschakelt met de veranderingen, dan zal dit een traag, langzaam, geduldig werk zijn. Je kan je daar niet in haasten. Je kan daar niet vluchtig in zijn. Weet dat dit een heel diepe transformatie is, dat dit een heel serieus werk is - niet zo dat je geen grapjes mag maken, maar het is wel een fundamenteel iets.

Het is een compleet nieuwe energie die naar de aarde komt. Het is een roosachtige energie die een andere trilling in zich draagt, een andere kleur, en die bepaalt dat er nieuwe energieën komen met nieuwe mogelijkheden, zodat er in het etherische, dus in het fijnstoffelijke lichaam, iets verandert in de mens.

Het fijnstoffelijke lichaam krijgt een nieuwe kwaliteit zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. De contacten zullen verveelvoudigd worden. De telepathie zal toenemen. Dat betekent dat de mens in nieuwe ontwikkelingen zal komen.

Een compleet nieuwe energie komt naar de aarde zodat er in het etherische, dus in het fijnstoffelijke lichaam, iets verandert in de mens

Spiegelwaarden

De Aquarius-tijd brengt mee dat er een grotere diepte in de mens komt maar ook dat er spiegelbeelden een rol kunnen spelen maar dit is een overgang.

Het kan zijn dat je in spiegelingen komt waarvan je dan denkt dat het een heel belangrijk ervaren is, maar dat is het niet. Weet dat de spiegelingen die vanuit de hemel naar de aarde komen dikwijls vervormingen tonen totdat het kanaal zuiver is, totdat je zo ingesteld bent dat je met liefde kan werken en vanuit liefde. Dan pas begrijp je de boodschappen in hun authenticiteit.

Het kan zijn dat je in spiegelingen komt waarvan je dan denkt dat het een heel belangrijk ervaren is, maar dat is het niet

Het is niet zo dat je onmiddellijk hoeft in te gaan op alles wat je hoort en op alles wat aan vernieuwing aangebracht wordt. Je moet wel voorzichtig zijn en de grote pijler in het bestaan moet steunen op liefde. Je kan het belang van de liefde niet overschatten.

Het is niet zo dat je onmiddellijk hoeft in te gaan op alles wat je hoort

Zorg dat je zuiver ingesteld bent, dat je de weg probeert te vinden in jezelf. Dit betekent dat je mediteert, dat je het woord leert hanteren, dat je de oprechtheid nastreeft in jezelf, dat je het vertrouwen leert en dat je vooral de dingen kan relativeren. Dat je kan zeggen: “Kijk, de vernieuwingen die naar mij toe komen, die zal ik zelf wel beoordelen.” Het is van belang dat je dat altijd doet.

Sluit je niet aan bij groepen tenzij je jezelf kan blijven in deze groepen. Wat er ook gebeurt in de groepen, blijf nuchter en blijf jezelf. Ga niet in alles mee, hou zelf het roer in handen. Dat betekent dat je de dingen kan afwachten en dat je kan mee-evolueren vanuit je innerlijk.

Dit is heel belangrijk, want anders kom je in vernieuwingen waarvan je dan pas achteraf beseft: ‘dat had ik niet moeten doen, want in feite was dat niet wat ik zocht.’

Hou zelf het roer in handen

Je moet dus aansluiting krijgen bij je eigen evolutie, bij je eigen zoeken. Dit is zo belangrijk omdat je anders jezelf daarin verliest. Je gaat mee met anderen in hun evolutie.

Het is zo dat anderen een eigen evolutie hebben en dat ze dikwijls de zaken zullen overtrekken. Want de grote spiegelingen die er komen, vanuit de hemel zeg maar, vanuit de andere rijken en die meekomen op de nieuwe energieën, zullen de mens overdonderen en overspoelen met waarden. Maar dat zijn dan niet de echte waarden, dat zijn spiegelwaarden. Het kan zijn dat het allemaal zo mooi en zo fantastisch voorgesteld wordt, dat de mens daar inloopt en denkt dat hij nu pas begint te leven. Toch is dit maar de voorbode van de echte verandering.

Zaken zullen dikwijls overtrokken worden en de spiegelwaraden zullen de mens overdonderen

Een traag, lastig, soms eenzaam werk

De echte verandering gebeurt in het hart en in de liefde en in het wezen van de mens, dat de diepte van het Goddelijke openbaart.

Het Goddelijke komt in de mens en laat hem deel hebben aan alle veranderingen. Dit is heel reëel, heel nuchter, heel transformerend in het dagelijkse leven.

Je kan niet vluchten naar de hemelen. Nee, je moet de hemelen toelaten op deze aarde. Dat betekent dat je je weg durft te gaan met alles: met je kinderen, met de moeilijkheden, met het werk, met de verstandhoudingen die er zijn, met oorlog, met vrede ... met alles, alles, alles wat tot deze aarde behoort. Leer de aarde te aanvaarden zoals ze is en blijf nuchter kijken naar de dingen die gedaan moeten worden.

Het is een traag, lastig, soms eenzaam werk. Dat betekent dat je in moeilijkheden zit en dat je oog hebt voor deze moeilijkheden. Het is geen zaak van verlichtingen vanuit de sferen die je als het ware opblazen en je dan zeggen: “Jij bent iemand die o zo heel belangrijk is.” Nee, daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je iemand bent die eerlijk is en die rechtschapen is en die de liefde toelaat in zijn hart.

Het kan een nederig, eenvoudig, rustig werk zijn maar het is fundamenteel. Dit is de vernieuwing.

Leer de aarde te aanvaarden zoals ze is en blijf nuchter kijken naar de dingen die gedaan moeten worden

Het heeft te maken met de hemelen, het heeft te maken met de transformatie van de aarde, zeer zeker, maar niet zo dat je het onmiddellijk kan zien. En als het komt, ga je door een spiegeling. Dat betekent dat je dan de weg moet kunnen relativeren, dat je leert zien: ‘waar sta ik in dit proces en wie ben ik en hoe kan ik mezelf worden?’

Het principe is: je kan de vernieuwing niet aan tenzij je door je eigen vernieuwing gaat.

Als de transformatie komt, ga je door een spiegeling. Dit betekent dat je de weg moet kunnen relativeren

Je kan een beroep doen op Ons

Het is niet zo dat je alles moet aanvaarden wat van de buitenwereld komt. Nee, het is van belang dat je voor jezelf de dingen uitmaakt. Ga dus niet mee in alles. Blijf nuchter, kijk, studeer, zoek en onthoud dat je rechtschapen moet zijn en dat je eenvoudig moet worden.

Niet alles wat op je weg komt, zal goed zijn. Weet dat je geleid wordt. Dit is de betekenis van deze boeken, dat je weet dat je altijd een beroep kan doen op Mij en dat je een beroep kan doen op Goddelijke Wezens die samenwerken in dit geheel. Weet dat je je vertrouwen kan stellen in deze Wezens zoals je je vertrouwen stelt in je eigen hart, want dit is de werkelijkheid van Ons bestaan.

Niet alles wat op je weg komt, zal goed zijn, maar je wordt geleid

Als je de weg aflegt op een juiste manier, dan zal je vlug vooruitgaan. Hoewel Ik zeg dat het traag gaat, is het toch zo dat je vlug gaat. Je zal merken dat je tot rust komt in deze dingen en dat je van daaruit nuchter blijft kijken naar alles, dat je onderzoekend te werk gaat en dat je, terwijl je jezelf blijft, de dingen ontmoet die belangrijk zijn voor jou.

Oordeel niet. Wat voor nieuwe dingen de mensen ook zeggen, luister en onthoud dat je zelf degene bent die kiest en dat je niet op alles moet ingaan.

Het is zeer duidelijk wat Ik zeg. Als je ervoor staat zal je het begrijpen. Nu nog niet, maar straks wel. Je moet niet denken dat Ik je met deze woorden wil overdonderen op de een of andere manier. Integendeel, Ik wil je tot rust brengen en tot vrede. Ik wil ervoor zorgen dat je in je hart gaat leven en dat je vanuit je hart het contact houdt met de dingen die wezenlijk zijn. Heb vertrouwen in dit gegeven.

Je moet niet alleen willen staan in het leven

Een volgende stap in de ontwikkeling van het zelf is dat je een vertrouwen stelt in de anderen, maar een terecht vertrouwen, dat je dus niet alleen bent, dat je niet alleen evolueert. Je moet tot een vertrouwen kunnen komen in de mensheid, in de andere mens, maar niet ten koste van jezelf.

Je zou vertrouwen moeten kunnen hebben in wie het vertrouwen waard is

Kijk goed naar de mens, weet wie hij is, hoe hij bestaat. Je zou vertrouwen moeten kunnen hebben in wie het vertrouwen waard is. Dat is heel belangrijk. Je moet niet alleen willen staan in het leven. Zoek naar mensen met wie je een vertrouwen kan opbouwen en met wie je kan spreken, met wie je in een wisselwerking kan staan zodat je vlugger kan evolueren. Als je de weg alleen gaat, gaat het trager.

Als je de weg alleen gaat, gaat het trager

Samen mediteren

Het is belangrijk dat je mensen hebt, vrienden, vriendinnen, met wie je kan praten over diepe dingen, over wezenlijke zaken, en vooral, dit is heel belangrijk, met wie je samen kan mediteren.

Wanneer je dit doet met twee, drie, vier mensen - meer hoeven er niet te zijn - dan kan je Mijn aanwezigheid vragen en dan kom Ik bij jullie. Maar je moet het uitdrukkelijk vragen. Wanneer je dit doet zal je geleid worden in de meditatie. Dan hoeft er niets speciaals te gebeuren en toch zal je weten dat je geleid wordt.

Doe dit niet één keer, maar maak daar een gewoonte van op bepaalde tijdstippen. Breng er een ritme in. Dat wil zeggen dat je op geregelde tijdstippen bij elkaar komt, op bijvoorbeeld eenzelfde plaats. Wissel niet te veel, kies liefst één bepaalde plaats die je heiligt door de meditatie en de Aanwezigheid. Doe dit regelmatig zodat je elkaar kan vinden op een getrouw tijdstip. Daaruit kan er iets groeien wat heel wezenlijk is.”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
uit hoofdstuk 7: ‘Kijk naar de grote lijnen op de wereld’

Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte

Zeker interessant in dit verband is ook de blog van Marie Crevits over "Telepathie en onderscheidingsvermogen" (op www.hetleven.be)

De blog op hetleven.be