Vraag & antwoord

Persoonlijke ontwikkeling

Wanneer maak je de keuze vanuit het denken, en wanneer vanuit het hart?

uit “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Vanuit het denken

Wanneer je de keuze maakt vanuit het denken, dan probeer je na te denken over de dingen of probeer je te denken vanuit wat anderen denken en dan zeg je: “Dit ligt mij wel op dit moment, dus dit zal ik kiezen.” Dan heb je een keuze gemaakt en dan zal je zien wat daarvan de gevolgen zijn. Want als je bepaalde dingen kiest, kom je onvermijdelijk in gevolgen.

Kies je de goede dingen, dan heb je natuurlijk de goede gevolgen, kies je de slechte dingen, dan heb je de slechte gevolgen. Je kan dus altijd een keuze maken vanuit het denken, en dat is heel reëel. Dat mag je ook doen.

Je keuze kan goed zijn, ze kan slecht zijn, want het denken bevat geen moraal.

Als je met plannen bezig bent, kan je dit in je denken realiseren en dat doe je dan, rekening houdend met je eigen gedachten of met de gedachten van anderen. Op die basis maak je een keuze, en deze keuze is goed noch slecht. Ze kan dus goed zijn, ze kan slecht zijn, want het denken bevat geen moraal.

Het kan zijn dat je heel sterk nadenkt en eigenlijk tot gedachten komt die absoluut niets met goedheid te maken hebben, of je kan tot gedachten komen die absoluut niets met slechtheid te maken hebben. Dat kan allemaal binnen het denken.

Als je bepaalde dingen kiest, kom je onvermijdelijk in gevolgen.

Het denken is niet zo dat het alles kan regelen op deze aarde. Het is een soort systeem dat in werking gezet wordt om tot praktische regelingen te komen; het is maar half bewust. Er is heel veel wat bewuster is dan het denken.

Het denken is maar half bewust.

Vanuit het hart

Wanneer je vanuit het hart de keuzes maakt, zal je totaal andere keuzes maken, want het hart is nauwer verbonden met een grotere kracht: de kracht van de liefde, de kracht van een hoger bewustzijn, de kracht van de ziel. Wanneer je vanuit de ziel kiest, zal je andere keuzes maken en meer rekening houden met alle elementen. Het is veel intuïtiever en het houdt zelfs rekening met de dingen die niet uit te drukken zijn met de gedachte.

Als je vanuit het hart kiest, ben je universeler.

Vandaar dat je, als je vanuit het hart leeft en kiest - niet vanuit de gevoelens maar vanuit het hart - universeler bent. Dus, de gedachte is steeds beperkend en het hart is steeds verruimend.

Als je dit kan zien, zal je ondervinden dat er een soort beweging is in jezelf. Het denken beperkt, het hart verruimt, en dit vult mekaar aan, want het is het hart dat het denken zal verruimen.

Hoe meer je kan luisteren naar het hart, hoe ruimer je denken zal worden.

En hoe meer je kan luisteren naar het hart, hoe ruimer het denken zal worden. Vandaar dat mensen die niet met het hart leven eigenlijk beperkte en beperkende gedachten hebben.

Denken vanuit het hart

Het is interessant om dit bij jezelf na te gaan. Op deze manier vind je de weg om inderdaad los te komen van je beperkingen en ruimer te gaan denken over alles en iedereen. Over je kind, je man, over problemen; als je vanuit het hart denkt zal je meer en ruimer kunnen gewaarworden, ook veel meer kunnen zien, veel meer rekening houden met alle mogelijke factoren.

Vandaar dat bijvoorbeeld een moeder die leeft vanuit haar hart, ook al heeft ze niet gestudeerd, zeer goed haar kind kan kennen en dat een vader die heel veel gestudeerd heeft en vanuit zijn gedachten leeft dikwijls zijn kind niet kan kennen.”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
uit hoofdstuk : ‘Liefde houdt nooit op te werken’

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart