Vraag & antwoord

Toekomst & de Nieuwe Tijd

Is de toekomst somber?

uit “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Het verstand weet dikwijls veel te veel. Het verstand denkt dikwijls veel te veel. Toch is het zo dat we dit instrument kunnen ontwikkelen en gebruiken. Dan hebben wij een ladder die ons brengt naar een vergeten etage, iets waar veel stof ligt maar waar ook een venstertje is naar de openheid, naar de ruimte, naar de diepte van het leven.

Soms moeten we naar de zolder durven gaan en zien dat de ladder gammel is en dat deze zolder een benauwde toestand is die naar frisse lucht vraagt. Als we dit doen in ons leven, dan weten we dat we met de juiste dingen bezig zijn.

Je hebt er geen idee van hoe een werkelijke toekomst zou kunnen zijn

Want het verleden is stoffig. Het verleden heeft niet veel betekenis. Soms denken we dat dit verleden beneden is maar eigenlijk zit het boven. Het zit boven ons, het houdt ons namelijk tegen. Het is het gebied dat ons tegenhoudt om de ruimte, de oneindigheid te zien. Het is als een stilte die boven ons hangt, die we niet durven te benaderen omdat ze er zo muf uitziet. En dit is dan je toekomst, zo zie je dat dan. Daarom heb je er geen idee van hoe een werkelijke toekomst zou kunnen zijn.

Als je in je gedachten afdaalt, of in je gedachten opstijgt, zo moet Ik het zeggen, kom je in een onfrisse toestand terecht van: ‘ha, is het dat, en ik zie het niet, en moet ik daarmee leven, en zal dit de toekomst zijn?’ Dus, je maakt er voor jou een idee van en het is een beklemd, duf iets. Het is niet de werkelijkheid.

Ik spreek over een andere toekomst

Als men het Goddelijke zou kunnen zien in de toekomst, zou men ondervinden dat het een totaal ander iets is. De toekomst van de mensen is dikwijls zeer somber, ze schetsen voor zichzelf iets waar ze eigenlijk zelf bang voor zijn. Ze beelden voor zichzelf rampen en onmogelijke dingen uit en toestanden die ze zelf niet wensen, en oorlogen en wreedheden die er natuurlijk allemaal zijn en er ook in de toekomst zullen zijn. Maar dit krijgt dan zo’n formidabele klemtoon dat ze het leven zelf - dat veel ruimer en mooier is - niet meer durven te zien.

Ik spreek dus over een andere toekomst. Ik spreek niet over de naargeestige gedachten van mensen. Ik spreek niet over de sombere filosofen. Ik spreek niet over het denken dat dan ineens een huisje bouwt en zegt: “Kijk, dat is mijn ding.” Neen, Ik spreek over een oneindigheid van krachten die zich aandienen en die nu werkzaam zijn op deze aarde en die maken dat de jonge mensen die geboren worden, totaal andere ideeën hebben en totaal andere begrippen meebrengen in het leven, zodat het leven zich ontplooit op een onwaarschijnlijk vlugge manier.

Je zal het ondervinden. De eerste twintig jaar die volgen op dit moment (°1995) zullen zo vlug gaan dat je er als het ware van gaat razen. Je zit in een versnelling waar je eigenlijk bijna niet uitkomt. Het is een moeilijkheid, dus schrik niet, het is gezegd. Toch zal je zien dat er zoveel gebeurt in je leven.

De vernieuwing krijgt een kans op deze aarde

Je moet weten dat de vernieuwing een kans krijgt op deze aarde. Want de aarde is in een vertraging beland in vroegere tijden, nu komt ze in een spoedcursus terecht, dus iets wat heel vlug gaat, waar de mensen enorm door zullen veranderen en waar er eigenlijk weer brokken gemaakt worden, maar niet erg. Je moet het dus niet zo zien dat het iets verschrikkelijks wordt.

In de eerste twintig jaar die volgen, kan je alle mogelijke interessante dingen leren. Je zal het meemaken, want jij hebt daar, beste lezer, een eigen positie in te nemen. Je zal voor uitdagingen komen te staan waarvan je zegt: “Hoe is het mogelijk?” ”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”
uit hoofdstuk 5: ‘Schouder aan schouder met de Meester’

Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud