Vraag & antwoord

Gezin & kinderen

Mijn kind heeft woede-uitbarstingen en huilt dan onverdraaglijk...

uit “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
(Geert Crevits) © Mayil.com

Wenen heeft te maken met de wil. Dit ziet men niet op deze aarde. Mensen die geweldig veel willen, kunnen ook geweldig veel wenen en dit is de compenserende kracht die daarachter zit. Door de zilte tranen komt er een vrede in de mens en komt er zoiets als een tegenwicht ten opzichte van de wil.

Een kind dat heel veel wil en dat koppig is, zal ook vlug wenen en het zal op de grond stampen en wenen van woede bijvoorbeeld. Dat maakt dat zijn wil geblust wordt en op deze manier compenseert dit.

Mensen die geweldig veel willen, kunnen ook geweldig veel wenen

Iemand die veel weent vanuit de kracht van de wil, omdat hij dingen wil verkrijgen die hij niet kan verkrijgen en daardoor in een verdriet terechtkomt, moet zien dat dit verdriet samengaat met de wil.

Wanneer hij dit spelletje doorziet, kan hij een rust krijgen in zijn gevoelens en in zijn verdriet. Het verdriet zal wegebben als de wil minder wordt, als de persoonlijke wil minder wordt. Op deze manier komt er dan een grotere plaats voor vreugde. (…)

Het verdriet zal wegebben als de persoonlijke wil minder wordt

Dit aspect van de wil zal niet begrepen worden tenzij de mens zichzelf compleet in handen krijgt. Wie zichzelf niet in handen heeft, kan dit aspect van de wil en van het verdriet niet in handen krijgen op een manier dat hij daarmee leert omgaan. Want iedere keer dat er verdriet in de mens komt, grijpt hij niet naar de wil maar naar het uiterlijke om dit verdriet te compenseren.

Als hij naar de wil zou grijpen en de wil zou verminderen, dan zou hij zien dat hij ook zijn verdriet kan domineren. Dit zou de juiste manier zijn om met verdriet om te gaan. De twee moeten samengebracht en overschouwd worden. Op deze manier kan men tot inzicht komen in het mechanisme van verdriet en wil.”

Meester Morya

Meester Morya

Geert Crevits © Mayil.com
Bron: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
uit hoofdstuk 5: ‘Liefde houdt nooit op te werken’

Morya Wijsheid 3: God woont in je hart