Terug naar de Werkboek-oefeningen

Werkboek-oefening

Creatief omgaan met gevoelens

Uit het Morya Wijsheid “Werkboek voor het leven”

Creatief omgaan met gevoelens

De gevoelens zijn meeslepend en gaan steeds van het ene naar het andere, maar je bent nooit zeker of het wel goed was. Met gevoelens kan je creatief omgaan, je kan ze veranderen, sturen en in handen krijgen, zodat je je verlangen duidelijker vorm kan geven.

Print deze oefening uit
Je kan groeien in verlangens

Als je de wil in jezelf plaatst, zal je kunnen begrijpen dat er een groter verlangen kan zijn en dat je inderdaad kan groeien in verlangens. Het is niet zo dat je alleen maar moet kijken naar de oppervlakkige verlangens van je bestaan. Dat mag je natuurlijk wel omdat je daardoor de verlangens leert kennen in een eerste instantie, op een eerste duidelijke manier. Maar er bestaan dus ook groeiende verlangens.”

Kijk niet enkel naar je oppervlakkige verlangens, tenzij om de werking van de verlangens te leren kennen

In je gevoelens wil je ontvangen van de ander

“Je kan zien dat je ook affectieve noden hebt, dat je met je gevoelens ergens naartoe wil, dat je je gevoelens wil leren uitdrukken en dat je vooral in de gevoelswereld wil ontvangen wat de ander geeft aan zachtheid, aan liefde en noem maar op.”

Gevoelens hebben altijd dualiteit

Wat er van de ander komt, vanuit de gevoelswereld, kan je dikwijls zien als een evenwichtbrengend element. Want de gevoelens zoeken altijd naar meer en naar andere sensaties en telkens heb je de twee in de gevoelens: je hebt het één en het ander. Je hebt de mooie gevoelens en je hebt de lelijke gevoelens. Je hebt de goedheid daarin en je hebt het kwade daarin. Je hebt de opbouw en de afbraak in de gevoelens. Er is steeds de mogelijkheid dat je in verwarring komt omdat de twee permanent aanwezig zijn.”

Gevoelens zijn vaak erg verwarrend

Wanneer je dit gaat zien in je bestaan dan kan je zien dat je soorten verlangens hebt, ook in de gevoelens. De ene keer wil je dit, de andere keer wil je de tegenstelling daarvan en het kan zijn dat je daardoor in een enorme verwarring komt. Zie dan dat het een groot spektakel is in jezelf en dat dit hetgeen is wat mensen soms gaande houdt. Hoewel het belangrijk is dat de gevoelens tot rust kunnen komen, zijn het precies zij die mensen van hier naar daar dwingen en hen opzwepen.”

In je gevoelsleven zijn steeds de tegenstellingen aanwezig, als een spektakel dat verwarring zaait en opzweept.

Verlangens zijn de kracht van de gevoelens

Wanneer je met gevoelens leert omgaan, leer je ook op een nieuwe manier met verlangens omgaan. Verlangens zijn de kracht van de gevoelens. Ze zijn wat de gevoelens ook tot duidelijkheid zullen brengen.

Wanneer je opgaat in jezelf, ga je dikwijls ook op in je gevoelens en dan weet je niet wat je aan het doen bent. Want je voelt je zo of anders en dan vind je dat dat alles is en dan houd je op dat moment geen rekening of niet voldoende met je lichamelijke verlangens, bijvoorbeeld. Je bent zo in je doen met je gevoelens, dat je dan vindt dat dat razend interessant is en dat je daaraan gevolg moet geven.”

Je gevoelens kunnen je soms zo verblinden dat je al de rest uit het oog verliest.

'Was het wel goed wat ik gedaan heb?'

Soms heb je het gevoel dat je dit of dat moet zeggen, of dit of dat moet doen. Wanneer je dat dan doet, dan kan dit je soms in een ontgoocheling brengen en soms ook weer niet. Want je ondervindt dan dat je meegenomen wordt door deze gevoelens en dan kan het zijn dat je pas achteraf begrijpt wat er met je aan de hand was.

Als je je laat meeslepen door gevoelens, kan je telkens weer de vernieuwing in jezelf ten dele ontdekken maar aan de andere kant ook weer de twijfel van: ‘was dat nu wel goed wat ik gedaan heb?’ Want in de gevoelens zijn er altijd de twee.

Dus door alleen maar te leven met de gevoelens, kan je wel ergens komen en het kan zijn dat je je daar goed voelt ofwel slecht. Maar je stelt je altijd vragen daarover van: “Was dat nu eigenlijk wel goed? Heb ik er wel goed aan gedaan om dit te volgen en om daarin te geloven?” Want er is veel nuchterheid nodig om telkens de twee te zien in de gevoelens: én het ene gevoel én het andere gevoel ... én de andere gevoelens, zou Ik bijna zeggen.”

De gevoelens kunnen je op sleeptouw nemen en soms misleiden.

Zoek voorbeelden

Op welke momenten in jouw leven (of in je nabije verleden) werd jij op sleeptouw genomen door je emoties?

Op zulke momenten ben je zo in de ban van een bepaald gevoel dat je eigenlijk niet echt weet waar je precies mee bezig bent, je bent als het ware verblind.

Zie je ook hoe je na deze momenten telkens met een twijfel achterblijft: ‘was het wel goed wat ik gedaan heb?’

De verlangens kunnen je gevoelens verduidelijken

Er zijn voortdurend verschillende gevoelens in je en als je de verlangens ziet in de gevoelens, kan het zijn dat je daarin steeds duidelijker vorm ziet en een duidelijkere vorm naar voren kan brengen.”

Je kan creatief omgaan met gevoelens

Want met gevoelens kan je creatief omgaan. Sommige mensen begrijpen dit niet. Als ze bijvoorbeeld gefixeerd zijn op een bepaald gevoel, zeg maar angst of vrees, dan kan dit gevoel zo dominerend zijn dat ze hun creativiteit vergeten aan te wenden in de gevoelens en dat ze niet beseffen dat er nog andere gevoelens zijn, die ze zelfs kunnen aanraken en in zichzelf plaatsen. Dit is heel belangrijk.

Je kan bijvoorbeeld triestig zijn en je kan toch je gevoelens beïnvloeden. Je kan bijvoorbeeld denken aan bepaalde gevoelens uit bepaalde tijden die je beleefd hebt en dan komen die gevoelens stilaan naar je toe. Je kan ze sturen. Je kan ze toelaten in jezelf en je kan ze ook laten wegdrijven en dat kan je zelf besturen.”

Weet dat je je gevoelens kan sturen en beïnvloeden!

Gevoelens kunnen bespeeld en gemanipuleerd worden

Je hebt zoiets als een formatie in je, een soort kracht, die in staat is om de gevoelens te sturen, niet alleen van jezelf, maar ook van de anderen. Dit is een spelletje dat dikwijls gespeeld wordt, onbewust.

Het is goed dat de mens kan kijken naar de gevoelens van anderen, maar je moet er kunnen afblijven. Want het is mogelijk om de gevoelens van anderen te beïnvloeden. Je kan iemand gemakkelijk boos maken, bijvoorbeeld, als je hem goed kent. Of je kan iemand vleien door met de gevoelens te spelen en te zeggen: “Kijk, je bent zo en zo” wanneer hij dat niet is en dat je weet dat hij dat zal geloven en dat je daardoor iets kan krijgen van die ander.

Dan ben je niet met je eigen verlangens bezig maar dan ben je bezig met de manipulatie van de gevoelens van de anderen.”

Je kan zelfs de gevoelens van anderen sturen, maar het is niet goed om dit te doen.

je kan je gevoelens leren veranderen

Dat kan je ook in je eigen leven en het is belangrijk dat je dit gaat zien, dat je je eigen gevoelens kan leren veranderen. Zie wat je met je gevoelens kan doen, waar ze naartoe kunnen gaan, waar je ze kan sturen en waarvan je ze kan weghalen.

Het is belangrijk dat je je gevoelens in handen krijgt en dat je begrijpt dat je eigen gevoelens een belangrijk stuk zijn van je eigen verlangen.

Weet ook dat er een enorme kracht mee gemoeid is en dat je daardoor steeds meer en dieper in jezelf kan leren kijken.”

Weekopdracht

In punt 26 van dit “Werkboek voor het Leven” hebben we aandacht besteed aan de slingerbeweging van onze gevoelens. Hier gaat Meester Morya nog een stapje verder: Hij vraagt ons om creatief te zijn en onze gevoelens te gaan sturen.

Als je neerslachtig, slecht gezind, kwaad of geërgerd bent bijvoorbeeld, probeer dan te beseffen dat dit slechts een gevoel is en dat er nog andere gevoelens in jou aanwezig zijn die je kan oproepen. Denk intens aan een moment waarop je blij, verrast of gelukkig was. Dit gevoel zal - via je gedachten aan die herinnering - stilaan naar je terugvloeien.

Kan je voelen hoe je neerslachtigheid na een tijd lichter wordt en zelfs verdwijnt?

Probeer je eigen gevoelens deze week bewust te sturen, liefst in de richting van positieve, rustige gevoelens.

Deze oefening komt uit het “Morya Wijsheid - Werkboek voor het leven” punt 38 © Mayil.com, Geert Crevits

De oorspronkelijke citaten van Meester Morya komen uit “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte” (Geert Crevits), hoofdstuk 12: ‘Kijk naar de grote lijnen in jezelf’ © www.mayil.com

Print deze oefening uit
Morya Wijsheid Werkboek voor het leven