Terug naar de Werkboek-oefeningen

Werkboek-oefening

Leven is veranderen

Uit het Basiswerkboek

Er komt nooit een einde aan de beweging

Beweging en verandering zijn eigen aan het leven; er komt nooit een punt waarop alles stil en perfect zal zijn. Je kan de rust slechts vinden door de beweging te aanvaarden.

Print deze oefening uit
Leven is vooruitgaan

Wanneer je voor jezelf denkt dat alle dingen die je wil bereiken een doel op zich zijn, zodat je uiteindelijk daar aan kan komen waar je niets meer hoeft te doen, dan ben je op weg naar het verkeerde doel. Want er zal nooit een tijd komen waarin je kan zeggen: “Nu heb ik niets meer te doen.” Als je dit denkt, zit je in een soort verstening, in een ‘be-grijpen’ van alles.”

Als je daarentegen de uitdaging van het leven aanneemt en steeds vooruit durft te gaan, steeds dingen omvergooit, jezelf steeds weer ter discussie stelt, steeds dingen loslaat en steeds opnieuw probeert om nog beter en nog verder en nog hoger te komen, dan heb je het werkelijke leven in handen. Dan grijp je het niet, maar voel je het en begint het in jezelf te leven.

Op deze manier ga je mee met een stroom; het begrijpen wordt een stappen. Je komt op een pad, een pad van Licht. Een pad, dat wil zeggen dat je de ene stap na de andere kan zetten.”

Er komt nooit een tijd waar je niets meer te doen zal hebben.
Als je de uitdaging van het leven aanneemt, dan kom je in de stroom.
Je komt op een pad van Licht, waar je de ene stap na de andere kan zetten.

Je kan nooit genoeg hebben

Mensen die niet op hun pad staan, proberen iets te bereiken in het leven wat hen tot een rust brengt. Ze zijn bijvoorbeeld bezig materie op te stapelen, tot ze genoeg geld, genoeg plaats, genoeg, genoeg, genoeg hebben. Dat is - denken ze - wat ze uiteindelijk willen bereiken. Wanneer ze dan op dat punt zijn aangekomen, zien ze ineens dat dit een leegte in zich draagt, en dan zijn ze weer niet tevreden, en willen ze weer verder kijken. Er is niemand op aarde die echt tevreden kan zijn met de dingen die hij om zich heen verzameld heeft. In die zin is het leven zelf eigenlijk de tegenpool van de rust.”

Wat is jouw doel?

Het leven is de tegenpool van rust. Streef jij naar een punt van rust in je leven? Is jouw doel het bereiken van een punt waarop alles perfect zal zijn en alles dan moet blijven zoals het is?

Of ben je in staat om het gevoel van rust in te bouwen in hoe je nu leeft, en kan je streven naar iets wat steeds open is voor veranderingen?

Niets blijft altijd wat het is

De rust is niet wat de mens denkt dat ze is. Zelfs binnen de rust kan je maar tot rust komen wanneer je de beweging in de rust aanvaardt. Wanneer je dus even stil kan staan bij dingen die veranderen en daar vrede mee hebt.”

Als je kan kijken naar je kinderen die opgroeien, of naar mensen die veranderen of naar het weer dat verandert en daarin vrede kan vinden, dat je kan zeggen: “Het is goed dat dit zo is”, dan ben je in een rust. Als je iets wil behouden precies zoals het is, dan kan dit niet. Probeer eens de zon de zon te laten zijn en vervolgens te verhinderen dat de nacht komt; dat kan je niet, dan zit je in een onmogelijk gevecht.”

Zelfs in de rust is er steeds beweging.

De beweging aanvaarden

Alles zal steeds draaien, keren, veranderen, en als je daar vrede mee kan hebben, bevind je je in de echte rust. Wanneer je aanvaardt dat het leven in een voortdurende toestand van wisselwerking verkeert, kan je tot een stilte in jezelf komen, tot het aanvaarden van deze beweging.

Dan ben je waar je moet zijn. Dit wil zeggen dat je de voortdurende beweging in jezelf een plaats geeft, dat je steeds een opening vrijhoudt voor meer groei, meer en meer en meer.”

Vrede kunnen vinden in de veranderingen, dat brengt echte rust.

Meditatie

Sluit je ogen en besef hoe alle dingen steeds zullen veranderen; dag wordt nacht, nacht wordt dag, kinderen worden groot, de wereld verandert en ook jouw leven zal steeds veranderen. En dat is goed zo.

Probeer het feit ‘beweging’ in alles te aanvaarden en ontdek op die manier de vrede die achter alle veranderingen schuilt.

De komende week

Herhaal deze meditatie een aantal dagen na elkaar. Vind je de stilte in jezelf die de beweging aanvaardt?

Kan je ook tussen de meditaties door, in het gewone leven, deze vrede bewaren als er dingen veranderen?

Deze oefening komt uit het “Morya Wijsheid Basiswerkboek” punt 7 (In onderwerp 2: Omgaan met beweging) © Mayil.com, Geert Crevits

De oorspronkelijke citaten van Meester Morya komen uit “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen” (Geert Crevits), hoofdstuk 2: ‘Veranderingen op deze aarde’ © www.mayil.com

Print deze oefening uit
Morya Wijsheid Basiswerkboek