Lezing
"Leven vanuit je hart"

Lezing rond het thema "Leven vanuit je hart - vanuit de visie van Meester Morya" gegeven door Marie Crevits in La Verna Geel op 24 november 2022.

Alle boeken van Meester Morya zijn te verkijgen via Mayil.com

Net onder de video vind je een samenvatting.
Daarna vind je een transcriptie van alle tekstfragmenten die tijdens de lezing voorgelezen worden, met bronvermelding.

 

 

Samenvatting

Marie’s “super sumiere samenvatting”:
Leven vanuit je hart heeft te maken met drie zaken:
1) dichter bij jezelf komen
2) dichter bij de anderen
3) innerlijke rust

Marie leest een stuk voor uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” (de transcriptie van de voorgelezen teksten vind je onder deze samenvatting) over kijken met de ogen van je hart, over de stroom die je vanuit je hart naar de ander kan laten gaan. Ook over: doe niet te veel.

In “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen” geeft Meester Morya als definitie: Liefde is jezelf zijn en de ander zien.

Kleine uitweiding over creativiteit en de kracht van beelden en verbeelding, en aan de andere kant hoe mensen soms te hard aan beelden kunnen vasthouden en hoe dit lijden veroorzaakt. Over kleine en grote ritmes en hoe je af en toe terug tot je eigen ritme moet kunnen komen.

MEDITATIE over in je eigen ritme komen en over de ander en de aarde aanvaarden, gebaseerd uit een stukje tekst uit “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart” (transcriptie zie verder)

in “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen” spreekt Meester Morya over het verschil tussen reacties en handelingen. Hij legt ook uit dat vreugde ontstaat door te handelen vanuit jezelf en vanuit waarden. Je kan deze vreugde ook gebruiken als kompas om te ontdekken of je iets uit jezelf aan het doen bent of niet, en of je iets doet omdat je het zelf wil of omdat anderen het willen van jou. Beeld jezelf in: als je dit zo doet, zal je daar dan vreugde door voelen achteraf?
Deze vreugde vinden en onderzoeken is de eerste stap om te kunnen gaan leven vanuit je hart. De eerste stap om vanuit je hart te gaan leven is dus: steeds proberen te handelen in overeenstemming met wat je voelt in jezelf.

Over eenvoud als kwaliteit van het hart. Een van de manieren om eenvoud te vinden is: willen zijn waar je bent.
Voorgelezen fragment uit “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid” over willen zijn waar je bent (transcriptie: zie verder).
Over wel of niet “thuis zijn” in jezelf, alert zijn voor wat gebeurt, over jezelf terugbrengen naar waar je bent. Over concentratie. Iedere concentratie is als een zaadje dat je plant. Als je geconcentreerd bezig bent, komt er een andere trilling in je, word je geïnspireerd en kom je tot een soort dialoog met de dingen waar je mee bezig bent.

Na de pauze:
De kern van wat Meester Morya zegt is eigenlijk de kern van wat in alle religies zit, het gaat in essentie over de band van de mens met God. Maar ook wie niets over God wil horen kan veel wijsheid uit de boeken van Meester Morya halen.
Een mens is thuis in vele werelden: niet alleen de materiële maar ook een emotionele wereld, een gedachtenwereld, de wereld van je hart en je intuïtie,… en al die dingen zijn ook verbonden en verweven met elkaar en dat maakt het leven soms ingewikkeld om te begrijpen.

MM legt uit dat we op het vlak van onze persoonlijkheid (materieel, emotioneel en mentaal) meestal te veel verweven zijn met anderen. Op dit niveau zouden we wat meer afstand van anderen moeten maken en proberen een innerlijke rust te vinden zodat ik kan kijken naar mezelf.
Over de immense kracht van het gebed van een ouder voor een kind. Bladwijzer: “Het gaat er niet om heel veel gedachten te hebben. Het gaat erom de juiste gedachten te hebben. Denk niet om het even wat.” Oefening: leren kijken naar dingen zonder te denken. Zo kom je dichter bij het zien van wat de werkelijkheid is.
Als je meer voor jezelf begint te kiezen, kan je omgeving daar soms met weerstand op reageren.
Als je dichter bij jezelf komt, moet je leren om je eigen uniek zijn te aanvaarden en niet meer willen dat jij en de anderen altijd op elkaar lijken.

Oefening over omgaan met overspoelende ervaringen: zie morya.org/videos/Lezing-Geel.php#G7
Je moet niet vechten met het slechte of het verkeerde. Wat fout is in de ander moet je niet afbreken, en in jezelf ook niet. Door te kijken naar wat er is, breng je het licht van jouw bewustzijn erbij. Licht en duister kan je samenvoegen door er licht naast te zetten.
Fragment uit “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid” (tekst: zie verder) over omgaan met scherpe kantjes van jezelf of gevoelens die niet mooi zijn.

MM zegt: als je denkt: ik moet moeite doen, dan is dat het leven niet. Het is niet de bedoeling van het leven om lastig te zijn.

Liefde komt niet vanzelf, liefde vraagt een bewuste keuze, en daarna vraagt het een inspanning om trouw te blijven aan die liefde.
Fragment hierover uit “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid” (tekst: zie verder)
Over het vertrouwen dat liefde vraagt.
Door minder verweven te zijn met anderen, krijg je de vrijheid om naar jezelf te luisteren.
Dat wat ik aan de ander geef, krijg ik van het leven terug omdat het leven één is en omdat ik deel ben van het leven.

Kleine uitweiding over hartelijk zijn ook als je mensen doorziet, en hoe positief-zijn een bescherming biedt tegen negativiteit.
Over liefde en resultaat.
Over hoe stilte een hefboom kan zijn in je leven en hoe de stilte je toont wat er belangrijk is en wat niet.

MEDITATIE gebaseerd op tekstfragment uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” (tekst: zie verder) om alle spanning uit je te laten weggaan en even helemaal fris en onbezoedeld te zijn, met daarna het beeld van een rots die alle spanningen naar zich kan zien komen maar het als golven langs zich kan laten gaan.

Antwoord op vraag uit het publiek: Welk boek is het beste boek om mee te beginnen? Met uitleg over de nieuwe websites www.mayil.com en www.morya.org

Tekstfragmenten

Tekst over kijken met de ogen van je hart:

uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven”, hoofdstuk 3: ‘Het enge uiterlijke leven en het ruime innerlijke leven’

“Er is dus een mogelijkheid dat je heel veel vindt in je leven en dat je heel veel dingen opmerkt. Dat je ruimer en ruimer wordt en dat je met meer licht kan omgaan en dat je telkens weer in staat zal zijn om ook voor anderen meer te betekenen. Want je zou je moeten afvragen: ‘wat kan ik doen voor anderen?’ Niet dat je dat moet doen voor anderen, maar vraag het je wel af. Wanneer je kijkt naar je medemens met het idee, met het diepe verlangen in jezelf van: ‘Wat kan ik doen voor jou om je te helpen? Niet om je achteruit te trekken maar om je vooruit te laten gaan’, dan ben je met liefde bezig.

Wanneer je op deze manier naar je medemens kijkt, met het verlangen: ‘wat kan ik voor je doen?’ zonder dat je iets gaat doen voor die ander, alleen maar dat verlangen hebben, dan kijk je anders naar je medemens en laat je toe dat hij of zij open komt voor diezelfde liefde.

Er komt op dat moment een stroom van jouw hart naar het hart van die ander en er ontwaakt iets in je eigen leven en in het leven van die ander. Alleen al door dit punt van aandacht op deze manier naar de ander te richten, schept zich een nieuwe wereld rond je en daar zal je je bewust van worden. Je hoeft niet noodgedwongen iets te gaan doen voor die ander. Maar je moet je er op die manier op instellen dat je die ander bekijkt vanuit liefde, van: ‘wat kan ik voor jou doen zodat jouw leven beter, aangenamer en mooier wordt?’ Wanneer je op deze manier naar het leven rond je kijkt, vanuit deze liefde, dan gaat er een stroom van energie van jou uit naar die ander toe en bouw je de wereld en bouw je jezelf. Je verruimt je eigen hart.

Heel veel mensen begrijpen niet wat het betekent om vanuit het hart te leven, omdat ze die stroom naar de ander toe niet willen ontketenen, omdat ze niet naar de ander willen kijken met de ogen der liefde. Wanneer je dit gaat doen, doe je ontdekking op ontdekking en vind je steeds meer vreugde in je eigen hart. Dan zie je dat je eigen wereld verandert en dat je naar deze aarde kan kijken met een verlangen van: ‘hoe kan ik met je omgaan op de juiste manier?’ Dan zal je leven ongelooflijk vlug veranderen, je zal de diepte van het leven raken en je zal ineens begrijpen dat je inderdaad iets kan betekenen voor die ander. Maar doe dan niet te veel. Durf dat werkelijk te overwegen. Wanneer je liefdevol bent, moet je nog leren niet te veel te doen voor iemand anders. De liefde zal je de maat leren. De liefde zal je tonen wat je wel kan doen en wat je niet kan doen. Wees daarop bedacht.”

 

Meditatie: in je eigen ritme komen en de aarde en de ander aanvaarden

uit “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”, hoofdstuk 2: ‘De weg van loslaten’

“Het zou een heel grote vernieuwing binnen de maatschappij kunnen brengen, als mensen tot zichzelf zouden kunnen komen bijvoorbeeld in stilte, zeg maar in meditatie. Want meditatie betekent dat je de aarde leert aanvaarden. Dit is de echte meditatie. Meditatie is niet dat je naar de hemel probeert te gaan. Neen, je moet proberen de aarde te aanvaarden. En dat is de grote moeilijkheid. De mens staat altijd voor een opgave over wie bij hem is: ‘hoe kan ik dat aanvaarden?’

Want er is zoveel wat anders is in de medemens, dat men daar altijd mee geplaagd zit. De ander ziet het anders, de ander spreekt anders, de ander is anders, eet anders, slaapt anders. Hij doet zijn dingen op zijn eigen manier, of zij doet haar dingen op haar eigen manier, en dat wekt soms een grote wrevel in het hart van de mens. Als je dit leert zien, dan kan je dit loslaten en dat betekent dat je dan in een vrede kan komen.

Dit kan je maar wanneer je in je eigen ritme komt. Wanneer je in meditatie gaat en daar in een stilte komt, zonder gedachten aan de ander, zonder gedachten aan de grote aarde, dan kom je in je eigen ritme en dan kan je proberen de aarde, de ander te aanvaarden.

Je kan proberen zo te leven dat je, wanneer je uit de meditatie komt, een vrede ervaart en voelt: ‘de ander mag zichzelf zijn, ik doe daar niets meer aan.’ Zelfs al was het maar een moment dat je dat ervaart, dat je die stilte in je eigen hart voelt en dat je de ander kan loslaten, zelfs dit ene moment zou al belangrijk zijn zowel voor de ander als voor jezelf. En dit kan groeien; deze momenten kunnen toenemen.”

 

Willen zijn waar je bent

uit Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid, uit hoofdstuk 8: ‘Willen zijn waar je bent’

“Eenvoud is iets wat je op alle momenten van de dag kan bereiken. Je moet nooit denken: ‘ik ben in een omstandigheid waar ik die eenvoud niet zou kunnen bereiken.’ Neen. Stel je voor dat je ergens bent en bijvoorbeeld ergens naartoe wil. Dan moet je dat helemaal willen en niet denken: ‘ja maar, ik wil ook hier blijven en ik wil weggaan’, want dan zit je niet in een eenvoud. Als je ergens bent en je wil ergens naartoe, doe dat dan. Ga daar naartoe. Als je bijvoorbeeld in een groep mensen bent en je wil over iets nadenken, denk dan over iets na en luister dan niet meer. Zo kan je je gedachten nagaan, en zo kan je weten waar je uitkomt met deze gedachten. Dat is eenvoudig en dat betekent dat je dan sterk bezig bent.

Als je denkt, denk je. Als je iets doet, doe je het. Als je ergens naartoe wil, dan ga je er naartoe. Dit eenvoudige bewegen van jezelf, dit handelen vanuit een eenvoud, brengt je binnen je eigen mogelijkheden, brengt je binnen je kracht.

Het is een heel eenvoudig voorstel, maar het is werkelijk moeilijk om het tot uitwerking te brengen, want je staat al snel voor onmogelijkheden: je wil ergens naartoe en je kan het niet, hoewel je dat absoluut wil. Dan moet je eerst het een en het ander regelen voordat het mogelijk wordt, en dat regelen kost tijd en maakt je verstrooid.

Je zou ervoor moeten zorgen dat je de dingen zo eenvoudig mogelijk aanpakt en zegt: “Daar wil ik naartoe op dit moment, dus doe ik het.” En als je er niet aan toe bent, stel het dan even uit en hou je daar dan ook niet mee bezig. Weet: ‘ik kom daar nog wel, maar nu niet.’ Op die manier kan je jezelf terug tot de orde roepen en daar brengen waar je bent.

Dat is heel belangrijk: dat je bent waar je bent. Dat je met je gedachten, met je gevoelens, met heel je zijn aanwezig bent op het moment dat je hier bent.

Als je dit kan, als je jezelf zover kan brengen dat je in die eenvoud staat, in je eigen kracht, dan kan je ook heel veel doen voor anderen, want dan ga je ineens meer zien. Je zal ineens een andere trilling door je voelen gaan, en je zal je ineens helemaal openen, helemaal aanwezig zijn bij de dingen.

Dat is de bedoeling, dat je zover gaat in die aanwezigheid dat je de Aanwezige daarin kan voelen, en dat je de trilling daarin kan voelen. Dat je dus het oneindige in jezelf kan toelaten omdat je zelf aanwezig bent in dat oneindige.”

 

Over gevoelens kiezen en beheersen, voorbeeld van de boosheid

uit “Morya Kracht 7: Open komen voor de werkelijkheid”, hoofdstuk 8: ‘Het Grote Leven is persoonlijk’

“Je concentreren betekent dat je de diepte laat spreken, dat je je eigen gevoelens niet afwijst of afsnoert of dat je niet denkt: ‘dat is er niet.’ Nee, je moet het kunnen toelaten en je moet die gevoelens kunnen vormen, ze tot een schoonheid brengen en tot een uitdrukking die door de ander aanvaard kan worden.

Wanneer je met je gevoelens bezig bent, zorg dan dat je de schoonheid van je gevoelens leert kennen en dat je ook daarin een ontwikkeling kan aanbrengen die maakt dat je steeds fijner en met steeds fijnere gevoelens naar voren kan komen.Het is belangrijk dat je kiest in je eigen gevoelens, net zo goed als in je eigen gedachten.

Wees niet bang voor de dingen die er in jezelf zijn. Wanneer je dus boze trekjes herkent of wanneer je dingen ontdekt die vervelend zijn of die niet goed zijn, durf daar ook naar te kijken om ze beetje bij beetje te beheersen, om ze gaandeweg in je handen te nemen en te zeggen: “Okay, dat is er. Wat maak ik ervan? Hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik met dat boze gevoel in mij omgaan, zodanig dat ik het kan omvormen tot iets wat mooi is en helder, tot iets wat een kans krijgt om zich uit te werken en om te tonen dat er in die boosheid iets is als een verlangen, een streven, een beperktheid die ik kan opgeven?”

Je kan met andere woorden met boosheid omgaan als met een precieus iets, maar je moet het dan ook kunnen zien van binnenuit. Je moet dus leren wat het is boosheid te beheersen en te zien hoe je ze kan veranderen in goedheid en hoe je met deze goedheid een heel stuk verder kan komen dan met boosheid. Maar verwijt de hele kracht van het boze niet dat het boos is, want het zou wel eens kunnen zijn dat je op een bepaald moment boos moet kunnen zijn om het goede naar voren te brengen.

Vandaar, er is niet zoiets als ‘wat verkeerd is’ of ‘wat juist is’ in het leven, tenzij je daar als het ware mee hebt leren werken en tenzij je hebt gezien wat de betekenis is daarvan.”

 

Over liefde en kracht, over liefde en resultaat, over: als je begint met liefde, blijf dan ook bij liefde

uit “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”, hoofdstuk 10: ‘Het mysterie van de liefde’

“Kracht en liefde gaan altijd samen. Wanneer je met liefde bezig bent, ben je met kracht bezig. Dat kan je ontdekken: wanneer je bepaalde mensen benadert met liefde, breng je dingen tot stand, dat is altijd zo. Als je met liefde naar iemand toe gaat, dan doe je iets, dan breng je iets tot stand. Dat betekent dat er iets komt wat er nog niet was, en wat blijft als je weggaat. Er is dus iets gerealiseerd. Liefde realiseert de werkelijkheid.

Zorg dan ook, als je met liefde naar iemand toe gaat, dat je bij liefde blijft. Ga niet weg zonder dat je de liefde als het ware verankerd hebt en weet: ‘in mijn eigen hart ben ik trouw gebleven aan mijn idee om met liefde te werken.’ Want liefde is niet gemakkelijk.

Je kan het beste voornemen hebben om met liefde bezig te zijn, en daar toch, afhankelijk van je eigen wil of van je eigen verlangen, bepaalde dingen tussen schuiven om te zeggen: “Ja, eigenlijk wil ik niet liefdevol zijn maar wil ik een resultaat behalen.” En dan ben je verkeerd bezig. Je mag niet kijken naar resultaat - hoewel je met resultaat bezig bent. Je moet kijken naar liefde en bij liefde blijven en je daarin verankeren. Je moet het als het ware vastnemen en weten: dit is het punt van bereiken. Er is geen groter bereiken dan liefde.

Wanneer je met liefde bezig bent en ervan overtuigd bent dat het iets goeds is, dan kan je alles aan en kan je alles tot een orde brengen ook. Want wanneer je met liefde bezig bent, dan heb je tijd, want dan doe je dingen die buiten de tijd staan en dan kan je alles overzien. Als je met liefde bezig bent, sta je buiten de tijd, en heb je dus tijd en kom je ook nooit te laat. Je zal zien dat er altijd dingen geregeld worden precies daardoor.

Gaandeweg zal je tot andere inzichten komen, want liefde brengt je waar je moet zijn. Liefde staat altijd in een opbouw. Als je bepaalde dingen nog niet kan zien, dan leer je het wel zien als je liefdevol bent. Als je bepaalde dingen niet kan doen, dan leer je het wel doen als je liefdevol bent. Dan leer je de verandering meemaken op een eenvoudige, rustige manier, want liefde heeft tijd.

Het vraagt ook altijd aandacht om met liefde bezig te zijn, want liefde draagt in zich een concentratie. Liefde is als een brandpunt; ze weet wat ze wil en ze weet waarop ze gericht is. Want liefde draagt in zich een groter iets. Ze draagt in zich een oneindigheid die verder reikt dan liefde zelf. Hoewel liefde alles in zich draagt, brengt ze toch verder, en dit is het mysterie van de liefde: dat ze niet alles is en tegelijk alles is.

Dat kan je als mens niet begrijpen, dat ligt binnen de verborgenheid van God. Uiteindelijk is er iets méér dan liefde en is er iets anders dan liefde wat de mens nog verder kan brengen.”

 

Over loslaten, over stilte, over de ander zien zoals hij/zij is

uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” uit hoofdstuk 9: ‘Krachten verzamelen om vooruit te kunnen’

“Soms kan het zijn dat je zo belast bent met bepaalde taken of met bepaalde gezegden van anderen, dat je werkelijk niet weet hoe je daaruit kan komen en hoe je vooruit kan. Dan moet je eerst tot die stilte proberen te komen om van daaruit de stappen te durven zetten in je eigen leven. Het is niet altijd gemakkelijk om de stilte te vinden, want het veronderstelt dat je bepaalde dingen nu reeds loslaat en dat is heel erg moeilijk.

Durf bepaalde zaken los te laten en te weten van: ‘nu hoef ik daar niets mee te doen.’ Al was het maar dat je ze eventjes loslaat, dan heb je gevonden hoe je het moet doen om op een bepaald moment vrijheid te krijgen in je eigen leven en dat is het belang van je eigen bestaan. Je moet kunnen zien dat er iedere keer iets is wat je naar de vrijheid kan brengen, maar hanteer het bewust.

Dat wil zeggen: als je tijd maakt voor jezelf, als je op een bepaald moment zegt: “En nu wil ik alle gedachten van anderen naar buiten hebben” en zelfs je eigen gedachten naar buiten, dan kan je in een vrede komen. Dit is helemaal geen tijdverlies - wat je misschien zou kunnen denken - integendeel, het is gewonnen tijd, omdat je dan met het leven in contact kan komen en van daaruit een grotere ernst en tegelijk een grotere vreugde kan ervaren.

Het is heel belangrijk dat je de stilte een plaats geeft in je eigen leven om de dingen te kunnen zien zoals ze zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om de ander te zien zoals die is, want soms doet de ander zich op een bepaalde manier voor en dat brengt verwarring in de mens. Er zijn mensen die heel vriendelijk naar voren komen, maar als je ze beter zou kennen, zou je zien dat ze niet zo vriendelijk zijn maar eigenlijk iets van je willen en dat willen kan je niet zien. Durf dus te kijken naar de mens, naar de diepte van de mens. Wanneer er dingen aanwezig zijn die niet mooi zijn, moet je het proberen te zien door objectief te zijn, door te zeggen van: “Zo is het en ik laat het ook toe op deze manier.” Als je weet dat je los kan staan van de andere mens is dat gemakkelijker.

Je hoeft niet altijd het idee te hebben dat je iets moet doen voor iemand anders. Je kan de ander een hele tijd zichzelf laten zijn, voor je het idee krijgt dat je iets moet doen voor hem of haar. Zelfs in een werk van hulp bieden of sociaal helpen, moet je rustig kunnen zijn, de ander zichzelf laten zijn en de ander zich laten uitdrukken, zodat je je kan bezinnen daarover. Het is niet altijd mogelijk om op hetzelfde moment dat je iets hoort meteen een goede reactie te geven. Als je dat niet kan, moet je dat niet doen. Dan moet je de tijd laten verstrijken, er even over nadenken en dan kan je de volgende keer misschien iets zeggen wat wel een betekenis heeft.

Dat veronderstelt dat je in de stilte van je eigen leven durft te gaan, dat je alles daar eens kan overwegen en dat je daar kan kijken naar wat de medemens werkelijk voor jou betekent. Denk niet dat dit gemakkelijk is. De medemens zien zoals hij is, vraagt werkelijk van jou een heel grote energie, het vraagt een inspanning. Het betekent dat je je richt, dat je je concentreert, maar je wint eruit. Als je dat leert, als je je leert concentreren in het leven, als je leert om te gaan met andere mensen, zal je voelen dat je resultaten boekt.

(…)

Als je de ander kan zien zoals hij werkelijk is, zet je een stap in je eigen leven.”

 

Meditatie: fris en onbezoedeld zijn en in de golven kunnen staan

uit “Morya Wijsheid 9: Het overvloedige leven” uit hoofdstuk 9: ‘Krachten verzamelen om vooruit te kunnen’

“Het is heel belangrijk dat je in alles objectief bent en zo dicht mogelijk bij je eigen hart probeert te leven. Dikwijls zijn de spanningen zo groot dat je dat niet kan, dat je er zelf nerveus door wordt of dat je in een reactiepatroon geduwd wordt waar je jezelf niet meer in de hand hebt. Vandaar dat het belangrijk is dat je in de stilte kan komen en dat je die stilte bewaart in je dagelijkse leven.

Het is een heel groot iets om bijvoorbeeld te mediteren en alles uit je eigen leven te zetten, uit je eigen gedachten, uit je eigen gevoelens en de spanning uit je lichaam te laten verdwijnen, zodat je fris en onbezoedeld door het leven kan gaan. Al was het maar voor een minuut, al was het maar voor vijf minuutjes. Want als je dat kan word je geleidelijk aan herboren. Deze aarde is een plaats van soms immense spanningen en soms ondraaglijke situaties en toch moet je in je eigen vreugde kunnen komen, in je eigen blijheid, in je eigen losstaan van deze zogenaamde werkelijkheid.

Durf in je eigen leven te staan. Durf pogingen te doen om die stap naar jezelf te zetten die het mogelijk maakt om in alle spanningen te durven en te blijven staan en objectief te kijken naar wat er gebeurt. Dus niet vluchten, niet weglopen, niet kijken door je denken, maar gewoon toelaten van: ‘wat er gezegd wordt, wat er gedaan wordt, dat laat ik toe, dat neem ik op en later zal ik dat proberen te verwerken.’ Maar de spanning die daarbij aanwezig is hoef je niet te nemen. Ga niet zeggen: “Dat is mijn spanning.” Zie ze komen van de ander en weet dat ze niet van jou is en dat je ze dus niet hoeft te aanvaarden. Je laat ze dus niet in je binnenkomen, maar je ziet ze wel.

Je moet als het ware in die golven kunnen staan, in die trillingen en weten dat ze niet van jou zijn en dat ze op dit moment geen betekenis hebben voor jou.”