Terug naar de Werkboek-oefeningen

Werkboek-oefening

De inspiratie actief opzoeken (+ video)

Uit het Basiswerkboek

Concentratie versus haast

Door geconcentreerd te zijn en traag te gaan in je werk, ga je anders om met de dingen en maak je innerlijk contact met de diepte. Dit maakt de weg vrij voor inspiratie.

Print deze oefening uit
Haast is zinloos

Het heeft geen zin je te haasten in wat dan ook, in welke richting dan ook. Zowel in je werk als in je levensverdieping kan het zijn dat je gehaast bent, maar dat heeft geen zin omdat dat niet vlugger gaat en omdat je dan zelfs iets mist.

Als je in je werk staat en gehaast bent, zijn er dikwijls bepaalde dingen die je niet ziet. En dat is de fout die gemaakt wordt. Als je in je werk staat moet je tot een rust proberen te komen, tot een innerlijk contact met wat je doet, dat is altijd belangrijk.”

Als je je haast, ga je niet vlugger. Het is zelfs zo dat je dan dingen mist.

Je kan uit elk werk iets leren

Als je naar jezelf kijkt en naar je werk, dan zal je de elementen begrijpen die daar een rol spelen. Je zal ontdekken dat er in dat werk iets zit wat je iets te zeggen heeft.

Bij elk werk is er iets wat van de wereld naar jou toe komt en wat je kan leren door je te concentreren op dat werk. Wees niet gehaast, want anders zie je het niet.”

Er komen ideeën bij wat je traag doet

Op deze aarde is de mogelijkheid gegeven aan de mens om in die vertraging te leven en om van daaruit bepaalde ideeën naar voren te laten komen.

Want in de werkelijkheid waar je mee bezig bent, zijn er op de achtergrond altijd ideeën aanwezig die je wellicht niet onmiddellijk kan beseffen. Je kan ze alleen ontdekken als je traag gaat met je werk, want dan komen de ideeën mee met wat je doet. Dat is misschien eigenaardig uitgedrukt, maar toch functioneert het op deze manier.”

In elk werk zit er iets wat je iets te zeggen heeft.
Als je traag gaat, komen de ideeën naar je toe.

Geconcentreerd werken is ontspannend

Als je in een geconcentreerd, traag werk staat met je volle aandacht bij wat er gebeurt, dan kan je ontdekken dat er meer aan de hand is dan alleen maar dat werk. Er gebeurt dan innerlijk iets met je, namelijk dat je vanuit die concentratie bepaalde ideeën aanboort, want het werk op zich, dat traag gebeurt en in concentratie, is eigenlijk ontspannend. Dan ga je merken dat je ineens anders omgaat met de dingen waar je mee bezig bent, dan gaan er bepaalde dingen opvallen.”

Als je geconcentreerd bent op wat je doet, ga je anders met de dingen om.

Als je je haast, mis je het contact

Wanneer je gehaast bent, zit je op een ander niveau, dan zit je eigenlijk in de geest en heb je weinig of geen contact met wat materieel voor je ligt.

Dat is een fout die wordt gemaakt: door dat gemis aan materieel contact met dat waar je mee bezig bent, kan je bepaalde sleutels van het bestaan niet vinden.

Het contact moet er zijn tussen geest en stof en dat contact moet je bewerkstelligen. Dat gaat niet vanzelf, er moet in de concrete werkelijkheid van iedere dag tot in de kleine puntjes aan gewerkt worden, en dit maakt vervolgens het bewustzijn vrij.”

De drievuldigheid in jezelf

Geest, stof en bewustzijn - deze drie aspecten moeten altijd samengaan, omdat je dan in het volle Licht staat van je bewustzijn, van je werk, van het handelen. Dan kan daar iets uit voortkomen wat meer Licht in zich draagt dan het werk of het ding op zich waar je mee bezig bent.

De drievuldigheid die gezegd wordt van God ligt ook in de mens, maar ze moet getransponeerd worden. Ze moet een soort ‘verlaging’ ondergaan, vandaar dat je geen haast mag hebben in je leven.

Als je de zijde van de geest kiest, zit je in een versnelling en dan kan je niet tot bewustzijn komen omdat de stof dan ontkend wordt op dit punt. Wees dus rustig in je ontwikkeling zodat je naar de diepte kan gaan met je leven.”

Als je gehaast bent, zit je in de geest en mis je het contact met wat je materieel aan het doen bent.
Het is via dat contact dat je vrij kan worden. Ook de materie is noodzakelijk voor je ontwikkeling.

Een rustig hart

In je eigen meditatie, in je eigen verwondering over het leven - want dat is de oorspronkelijke houding die je moet kunnen vinden - moet je zo bezig kunnen zijn dat je alles probeert op te merken, maar op een rustige manier – niet alles tegelijk.

Het idee dat erachter zit, is dat je, wanneer je bezig bent met iets, de concentratie kan voelen.

Als je je concentreert, moet je je hart daarbij betrekken. Je moet het voelen in je hart, dat je hart rustig wordt onder het werk en dat is bij lange na niet altijd het geval. Vooral niet als je je druk maakt in bepaalde zaken; dan kan je niet in die rust komen en in die concentratie en bijgevolg niet in die inspiratie.”

Probeer alles op te merken, maar op een rustige manier, niet alles tegelijk.
Betrek je hart in je concentratie, zodat je rustig kan worden. Daardoor kom je in de inspiratie.

In de praktijk toepassen

Als je een werkje of een werk aan het doen bent, concentreer je dan zodanig tot je voelt dat je hart rustiger wordt.

Laat je aandacht vertragen tot je helemaal verzinkt in wat je aan het doen bent en al de rest uit je aandacht verdwijnt. Je hele zelf is geïnvesteerd in wat je aan het doen bent.

Deze absolute concentratie brengt je een innerlijk contact met wat je aan het doen bent, en ze brengt je de juiste ideeën en inspiratie.

De dingen die belangrijk zijn, zullen vanzelf opvallen en in je aandacht springen. Je ontdekt sleutels om je leven in handen te krijgen en je werkt aan het vrijmaken van je bewustzijn. Je gaat naar de diepte van je leven.

Deze oefening komt uit het “Morya Wijsheid Basiswerkboek” punt 47 (In onderwerp 9: Meditatie en concentratie) © Mayil.com, Geert Crevits

De oorspronkelijke citaten van Meester Morya komen uit “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis” (Geert Crevits), hoofdstuk 7: ‘Hoe kom je bij je eigen bewustzijn?’ © www.mayil.com

Print deze oefening uit
Morya Wijsheid Basiswerkboek

Inspiratie = concentratie + rust (OEFENING voor tijdens routine)

Eenvoudig aanwezig zijn in wat je doet